De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentorschapstraject in kader van ESF-project Growing Together.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentorschapstraject in kader van ESF-project Growing Together."— Transcript van de presentatie:

1 Mentorschapstraject in kader van ESF-project Growing Together

2 Programma sessie 1 Voorstelling betrokkenen Wat is mentorschap? Programma training Pauze Voorstelling project Growing Together Het mentorschapstraject van mentor en mentee Deelnemersmap bij het mentorschapstraject

3 Voorstelling betrokkenen van de drie organisaties

4 Voorstelling betrokkenen organisaties Interne coach per organisatie Trainer opleidingssessies Mentoren Mentees

5 Wat is mentorschap?

6

7 Aan welke voorwaarden voldoet een mentorschapsrelatie? Basisvoorwaarden zijn : - Nakomen van afspraken - Duidelijke doelstellingen - Respect voor elkaar - Luisteren - Vertrouwelijkheid van wat besproken wordt - Op gemak stellen van de mentee Wat is mentorschap?

8 Welke mentor-situaties zijn er volgens jou in jouw organisatie? Wat is mentorschap? Welke taken zijn er voor een mentor, en voor een mentee? Wat zijn de eigenschappen van een goede mentor?

9 Programma training vanuit intakes…

10 Programma training Kennismaking Wat is mentoring Taken van mentor en mentee Kenmerken van goede mentor-mentee-relatie Zicht op volledig traject van het project Zicht op verwachtingen vanuit project naar mentor (documenten, deelnemersmap,…) Doelstellingen training 1, vandaag

11 Programma training Vaardigheden van de mentor Beter communiceren Leren luisterend coachen Richtlijnen om feedback te formuleren Weten of ik het wel goed heb uitgelegd … Doelstellingen training 2

12 Programma training Didactische vaardigheden Binnen de drukke agenda de nodige tijd en de juiste methode vinden om resultaat te halen Op een gestructureerde en aangename manier mensen iets bijbrengen De essentie van mijn basiskennis overdragen naar de mentee Hoe meer afstand nemen van de techniek? … Doelstellingen training 3

13 Programma training Relatie mentor – mentee (positie, rol) Iets meegeven … iets positiefs bijbrengen Goed omgaan met jonge gasten Problemen van jonge mensen helpen oplossen Realiseren van vertrouwensband Activeren en onderhouden van wisselwerking De mentee behandelen als een volwassene Meehelpen aan de ontwikkeling van mijn collega’s, en mezelf Doelstellingen training 4

14 Overbrengen van attitudes De mentee inzicht bijbrengen over de kracht van persoonlijke inzet en motivatie Inlevingsvermogen tov organisatie en klant Hoe kan ik een attitude/werkhouding overbrengen? Doelstellingen training 5 Programma training

15 Reflectie Weten of je goed bezig bent als mentor Meer structuur en organsiatie krijgen in mijn rol als mentor … Doelstellingen training 6 Programma training

16 Deel 2 programma sessie 1 Voorstelling traject Onderdelen van het mentorschapstraject Deelnemersmap bij het mentorschapstraject

17 Voorstelling traject

18 Mentorship in organisaties Context & achterliggende problematiek Vergrijzing veroorzaakt o.a. stijgende kosten sociale zekerheid (pensioenen) Werkzaamheidsgraad moet mee stijgen Deze is laag voor de doelgroep 50-plussers, t.g.v. –Diverse stelsels van vroegtijdig uittreden –Oudere WZ geraken moeilijk aan nieuw werk Voorstelling traject

19 Programma en activiteiten Het programma Is een traject van opleiding en begeleiding Een traject van welbepaalde duur De activiteiten Zijn deze waarbij ervaren medewerkers (WRKN) betrokken zijn binnen de bedrijfscontext Voorstelling traject

20 Resultaten Via het traject streven: win - win - win Ervaren WRKN (Mentor) krijgt nieuwe opdrachten, nieuwe uitdagingen, erkenning Andere WRKN (Mentee) kansen voor zelfontwikkeling in andere opdrachten De onderneming kan: –waardevolle kennis over de bedrijfactiviteiten/het productieproces/het product in “huis” beschikbaar houden Voorstelling traject

21 Betrokken medewerkers De ervaren WRKN = Mentor (MTO) De andere WRKN = Mentee (MTE) Wie? 1.MTO - kennis & ervaring 2.MTE - collega’s die kennis & ervaring willen uitbreiden Voorstelling traject

22 De Mentor opdracht Waarom (doelstelling)? 1.Draagt zijn kennis & ervaring over aan nieuwe of minder ervaren collega’s 2.Begeleidt collega’s on-the-job (werkplekleren) 3.Organiseert begeleiding via individuele en/of collectieve aanpak Voorstelling traject

23 De Mentee opdracht Waarom (doelstelling)? 1.Luistert en bevraagt de MTO over zijn kennis & ervaring om deze optimaal binnen het kader van de MTE jobs toe te passen 2.Bespreekt zijn kritische bedenkingen vanuit de eigen en specifieke jobtoepassingen 3.Tracht binnen dit traject de verworven kennis & ervaring af te toetsen op een aantal praktijksituaties Voorstelling traject

24 Het mentorschapstraject van mentor en mentee

25 Onderdelen van het mentorschapstraject Opleidingssessies voor mentoren Begeleidingsmomenten (mentor – mentee) –Themagerichte ontmoetingen –On-the-job coaching

26 Opleidingssessies voor mentoren Trainer In totaal 6 sessies Telkens een halve dag Opleiding en begeleiding van mentoren Inhoud van opleidingsessies is door opdrachten gekoppeld aan themagerichte ontmoetingen tussen mentor en mentee Onderdelen

27 Themagerichte ontmoetingen Duur: 2u Plaats: naar keuze In totaal 8 themagerichte ontmoetingen Deze ontmoetingen worden afwisselend met opleidingsessies ingepland, exact moment wordt afgesproken door mentoren en mentees. Deelnemersmap p10: stramien inplanning van deze ontmoetingen p16: planningsdocument mentorschapstraject Onderdelen

28 Themagerichte ontmoetingen Mentoren krijgen concrete opdracht naar werkwijze en aanpak, in samenhang met opleidingssessie vb opdracht themagerichte ontmoeting 1 kennismaking mentor – mentee in werkomgeving mentee, samen overeenkomst overlopen Inhoud van deze ontmoeting bepalen jullie zelf Onderdelen

29 On-the-job coaching Duur: halve dag Plaats bepalen jullie zelf In totaal 8 on-the-job coachingsmomenten over de periode oktober – mei 2009 Deze momenten zijn vrij in te plannen door mentor en mentee Deelnemersmap p16: planningsdocument mentorschapstraject Onderdelen

30 On-the-job coaching Begeleiding op de werkplek Invulling bepalen jullie zelf, voorbeelden: –mentor geeft mentee feedback naar aanleiding van vergadering (die voorgezeten werd door mentee) –voorbereiding van contacten met studenten / klanten en feedback achteraf –voorbereiding van presentatie en feedback achteraf Onderdelen

31 Deelnemersmap bij het mentorschapstraject

32 Deelnemersmap Voor mentor en mentee Papieren en digitale versie (bezorgd door interne coach) Deel 1 bevat de instructies om de map (en documenten daarin) te gebruiken Deel 2 bevat alle nodige documenten voor jullie gezamenlijke mentorschapstraject Deel 3: aanvullingen doorheen het traject (documenten bij opleidingssessies, ingevulde reflectiefiches,…) Deelnemersmap

33 Inhoud deel 2 Overeenkomst tussen mentor en mentee Planning mentorschapstraject Tijdsregistratie Reflectiefiche voor mentoren Reflectiefiche voor mentees Checklist Deelnemersmap

34 Overeenkomst tussen mentor en mentee (p14 en 15) Doel –formeel engagement bij jullie gezamenlijk mentorschapstraject –zicht op verschillende opdrachten (documenten) –uitwisseling van gegevens Opdracht –samen overlopen tijdens jullie eerste bijeenkomst (themagerichte ontmoeting 1) –mentor bezorgt kopie van ingevulde overeenkomst terug aan interne coach tijdens tweede opleidingssessie Deelnemersmap

35 Planning mentorschapstraject (p16, 17 en digitale versie) Doel: structuur leggen in jullie gezamenlijke mentorschapstraject, vertrekkende van jullie persoonlijke agenda Werkwijze: –invullen (schriftelijk / digitaal) wanneer jullie de volgende bijeenkomsten plannen –mentor bezorgt interne coach tweemaandelijks een update van de aangevulde planning Deelnemersmap

36 Voorbeeld invullen planning Deelnemersmap

37 Tijdsregistratie (p18, 19, 20 en digitale versie) Doel: verantwoording tav opdrachtgever traject Werkwijze: –zowel mentor als mentee vullen dit in –digitale versie (EXCEL) invullen –bezorg jouw interne coach tweemaandelijks een update van het ingevulde formulier Deelnemersmap

38 Voorbeeld invullen tijdsregistratie Deelnemersmap

39 Reflectiefiche voor mentoren (p21, 22 en digitaal) Doel: –stilstaan bij jouw begeleiding van de mentee –ervaringen registreren om mee te nemen naar intervisiemomenten tijdens opleidingssessies Werkwijze –Vul na elk begeleidingsmoment een nieuwe fiche in –In te vullen vanaf themagerichte ontmoeting 1 –ingevulde versie via e-mail doorsturen OF doorfaxen naar jouw interne coach vóór de volgende opleidingssessie Deelnemersmap

40 Reflectiefiche voor mentees (p23, 24 en digitaal) Doel: –stilstaan bij hetgeen mentor jou bijbrengt tijdens begeleidingsmomenten en hoe jij hiermee omgaat in jouw beroepspraktijk –ervaringen registreren om mee te nemen naar het volgende begeleidingsmoment met de mentor Werkwijze: –beantwoord vragen in aanloop naar volgend begeleidingsmoment –In te vullen vanaf de aanloop naar themagerichte ontmoeting 3 –bezorg jouw mentor de ingevulde fiche (via e-mail of fax) in aanloop naar volgende begeleidingsmoment Deelnemersmap

41 Checklist (p25 en digitaal) Doel: geheugensteun bij al jullie activiteiten in het kader van het mentorschapstraject Deelnemersmap

42 Opdracht 1 thematische ontmoeting Overloop samen de overeenkomst en de bijhorende documenten. De mentor bezorgt de interne coach een ondertekende kopie van deze overeenkomst tijdens de tweede opleidingssessie voor mentoren (november 2008). Plan de eerstvolgende thematische ontmoetingen in. Bespreek jullie verwachtingen over het gezamenlijke traject. Vul na afloop het tijdsregistratieformulier in. Mentoren vullen de reflectiefiche in. Deelnemersmap

43 Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Mentorschapstraject in kader van ESF-project Growing Together."

Verwante presentaties


Ads door Google