De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Voorlichtingsbijeenkomst sanering Driebergen Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M. Wennekes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Voorlichtingsbijeenkomst sanering Driebergen Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M. Wennekes,"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Voorlichtingsbijeenkomst sanering Driebergen Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M. Wennekes, J.A.W. Schoovers, B.J. Baan 16 september 2015 2

3 Impressie van de locatie

4 4 Kenmerken van deze locatie Bronzone met hoge concentraties aanwezig onder en in de directe omgeving van de stomerij Vanuit bronzone verspreiding naar het grondwater Bodempakket bestaat uit goed doorlatend zand Gevolg: lange smalle pluim van verontreiniging Geen gezondheidsrisico’s Wel verspreidingsrisico’s Verontreinigingssituatie

5 5 Contouren grondwater

6 6 Dwarsdoorsnede grondwater

7 7 Doel sanering Algemene saneringsdoelstelling Wegnemen van risico’s (op verspreiding) Geschikt maken voor huidig en toekomstig gebruik Minimaliseren van nazorg In SP concreet gemaakt middels terugsaneerwaarde voor de te onderscheiden zones

8 8 Voorafgaand aan uitvoering sanering Plaatsen extra monitoringspeilbuizen Controle kwaliteit bovengrond Burgermeesterlaan 26 Traaij 153E Definitief bepalen ontgravingsvak Voorbereiding sanering

9 9 Luchtmetingen tijdens sanering Continu luchtmetingen in 2 kelders (153 F en 153 E ) Indicatief Optimale veiligheid Worst case locaties Maandelijks controlemonsters binnenlucht Locaties nader te bepalen Controle saneringsresultaat (verificatie) Grondmonsters bronzone A Uitgebreid monitoringsnetwerk grondwater Peilbuizen tot 32 m-mv zone B en C1 Controle sanering

10 Dank voor uw aandacht. Vragen? Vervolg: Presentatiedeel uitvoeringsplan J.A.W. Schoovers Verhoeve Milieu en Water 10

11 Uitvoeringsplan ontgraving verontreinigde grond rondom Traaij 153F tot 1 meter diep vernieuwen bedrijfsriool en herstellen rioolaansluiting op hoofdriool. chemische oxidatie van de verontreiniging (bronzone) met ozon in verzadigde zone onttrekken bodemlucht in onverzadigde zone grondwatercirculatie met oxidatie middels permanganaat.

12 Uitvoeringsplan Ontgravingsvakken Gele en groene vak Tot 1 meter diep Ook onder Burgermeesterlaan Nr 26 nog niet bekend Uitvoering 1-14 oktober

13 Uitvoeringsplan Bodemluchtextractie Sanering grond dieper dan 1 meter tot aan grondwater Onderdruk bij grondwatersanering In kelders nr 153 E en 153 F In kruipruimtes Plaatsing vanaf 3 e week oktober In gebruik gedurende PEROZOX-injecties

14 Uitvoeringsplan Bodemlucht extractie systeem

15 Uitvoeringsplan ISCO-systeem Perozox: afbraak van PER met oxidatie door ozon Beveiliging met ozonsensoren Doel: afbraak kern met puur product Filters tot 10 m-mv Verbindend leidingwerk in trottoir op ca 50 cm diep Wegdoorvoer onder de Traaij met persboring Units aan overzijde Traaij (beste optie – minste overlast) Aanleg circa 12 oktober tot begin november In gebruik van week 46 - 2015 tot week 19 - 2016

16 Uitvoeringsplan In Situ Chemische Oxidatie (ISCO)

17 Uitvoeringsplan Circulatiesysteem Injectie Permanganaat aan noordzijde Onttrekking grondwater aan zuidzijde Doel: afbraak van PER in zone C1 Aanleg gelijktijdig met ISCO-systeem In gebruik van week 19 tot week 27 - 2016

18 Uitvoeringsplan Circulatiesysteem permanganaat

19 Uitvoeringsplan Plattegrond saneringsunit

20 Uitvoeringsplan Plattegrond saneringsunit

21 Voorbeeld uitvoering ontgraving

22 Voorbeeld saneringsunit

23 Monitoring

24 Overlast/hinder Te verwachten overlast geluid: ontgraving en zuiveringsinstallatie < 60dB belasting geur: mogelijk is de verontreiniging tijdens de ontgraving kortstondig te ruiken plaatsing containers bereikbaarheid & verkeershinder

25 Overlast/hinder Maatregelen V&G plan met controle metingen op uitdamping Opstellen verkeersplan in overleg met de gemeente Gefaseerd werken om toegang te waarborgen en overlast te beperken Individuele afspraken met direct betrokkenen

26 Overlast/hinder Verkeersplan grondsanering

27 Planning Werkzaamheden die zichtbaar zijn: Ontgraving Burgemeesterlaan: 1 – 14 oktober Sleuven graven in trottoir: 12 oktober - begin november Streven is aanleg in kleine stroken en aanvullen / herstraten op dezelfde dag Doorlooptijd van sanering Aanleg systeem: 12 oktober - begin november Bodemluchtextractie en ISCO: Week 46 (2015) – 19 (2016) ISCO met circulatie: Week 19 – 27 (2016)

28 Dank voor uw aandacht. Vragen? Vervolg: Presentatiedeel communicatie P.N.M. Wennekes 28

29 29 Informatie en communicatie Doel Omwonenden en betrokkenen op transparante en heldere wijze informeren Melding calamiteiten Werkwijze Overleg RUD, gemeente Utrechtse Heuvelrug, ODRU, GGD en Bosatex (‘uitvoeringsteam sanering’) Informatieblad (wordt uitgereikt) Regulier updates op website gemeente Tijdens aanlegfase: uitvoerder in bouwkeet Na aanlegfase 24/7 noodnummer Verhoeve op unit Melding calamiteiten Bereikbaarheid Bosatex voor vragen Voor, tijdens en na de sanering

30 Dank voor uw aandacht. Vragen? Nadere informatie: www.bosatex.nl Tel.: (0344) 65 04 36 E-mail: bosatex@bosatex.nl 30

31 Reservesheets Saneringsplan Verkeersplan 31

32 32 Saneringsplan Uitgangspunten en randvoorwaarden Verontreinigingssituatie zoals vastgesteld Gefaseerde aanpak Geen schade aan woningen of infrastructuur Veilig werken tijdens uitvoering, zowel voor uitvoerders als omgeving  geen verhoogde risico’s Zo veel mogelijk beperken van overlast Algemene saneringsdoelstelling Wegnemen van risico’s (op verspreiding) Geschikt maken voor huidig en toekomstig gebruik Minimaliseren van nazorg In SP concreet gemaakt middels terugsaneerwaarde voor de te onderscheiden zones

33 33 Saneringsplan Doel sanering Bovengrond: klasse wonen (zone A) Ondergrond (> 1 meter) 3 mg/kg d.s. Grondwater fase 1 (zone B en C1) PER inclusief afbraakproducten gemiddeld < 1.500 ug/l maximale uitschieter 2.000 ug/l Doorkijk grondwater fase 2 (zone C2) Monitoring pluimontwikkeling Geen kwetsbare objecten bedreigd Modellering binnen 6 maanden na beschikking SP fase 1 Indien blijkt dat kwetsbare objecten worden bedreigd: binnen 1 jaar SP fase 2 Indien geen kwetsbare objecten bedreigd: binnen 6 maanden na evaluatierapport herijking modellering.

34 34 Maatregelen fase 1 (zone A + B + C1) Ontgraving bovengrond rondom stomerij Bodemluchtextractie Chemische oxidatie (ISCO) - gasgedragen - vloeistofgedragen Maatregelen fase 2 (pluim) Nader uit te werken in saneringsplan fase 2 Saneringsplan

35 Aandachtspunten overlast/hinder (3) Verkeersplan grondsanering


Download ppt "1. Voorlichtingsbijeenkomst sanering Driebergen Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M. Wennekes,"

Verwante presentaties


Ads door Google