De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsovereenkomsten CAO Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sandra van Elten Jurist Werkgeverszaken Februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsovereenkomsten CAO Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sandra van Elten Jurist Werkgeverszaken Februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsovereenkomsten CAO Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sandra van Elten Jurist Werkgeverszaken Februari 2012

2 Introductie en opzet  1. uitgangspunten  2. arbeidsovereenkomst (algemeen)  3. rechtsvermoeden  4. samenloop en urenophoging  5. voorbeelden  6. jurisprudentie

3 Arbeidsovereenkomst algemeen  Schriftelijke overeenkomst (2.1 lid 1 CAO) - Bewijskracht - Bedingen (proeftijd, tussentijdse opzegging) - Schriftelijke afwijkingen van wet - Informatieplicht werkgever

4 Uitgangspunten - Wet Onbepaalde tijd Bepaalde tijd - CAO Arbeidsovereenkomst (2.1 CAO) Min-maxovereenkomst (2.4 CAO) - Arbeidsovereenkomst

5 Rechtsvermoedens  Bestaan arbeidsovereenkomst (7:610a BW) - Gedurende 3 maanden arbeid tegen beloning - Wekelijks dan wel 20 uur per maand  Omvang arbeidsovereenkomst (7:610b BW) - Na 3 maanden - Omvang p/m = gemiddelde afgelopen 3 maanden

6 Artikel 7:668a BW  Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die de duur van 36 maanden hebben overschreden  Meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten  Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor meer dan 36 maanden; nog een keer met drie maanden verlengen  Nieuwe keten; na onderbreking van meer dan 3 maanden (3 maanden plus 1 dag)

7 Artikel 7:668a BW vervolg  Opvolgend werkgeverschap  Wetgeving tot 1 januari Wet tijdelijke verruiming mogelijkheden artikel 7:668a BW - Jongeren tot 27 jaar: Max 48 maanden en Max 4 overeenkomsten

8 artikel 7:668a BW en samenloop  Samenloop als arbeidsovereenkomsten: - Gelijk beginnen, maar niet gelijk eindigen - Niet gelijk beginnen, maar wel gelijk eindigen - Gelijk beginnen en eindigen - Binnen elkaars looptijd vallen

9 Hoe hiermee om te gaan?  Geen wettelijke bepaling  Rechters niet eenduidig -> - Altijd risico, geen zekerheid  Rode draad: - urenophoging - samenloop

10 Duur van de arbeidsovereenkomst  Onbepaalde tijd -> Tijdelijke urenuitbreiding: - 3x3-regel  Bepaalde tijd -> Samenloop: - Ovk binnen looptijd van basisovereenkomst telt als 1 schakel

11 Voorbeelden  Binnen de looptijd van een onderliggende arbeidsovereenkomst * ** * * *  Over twee contracten voor bepaalde tijd * * * * * *

12 TIP:  TEKEN ALTIJD EEN TIJDSLIJN UIT!

13 Stapeling van uren (1) Kantonrechter Apeldoorn:  Wn contract 11 december 2000 tot 8 juli 2001 voor 8,19 uur > 3 x urenuitbreiding (allen binnen looptijd 1e contract)  contract 1 augustus 2001 tot 6 juli 2002 > 1 x urenuitbreiding  Wg: contract eindigt van rechtswege op 6 juli  Wn: urenuitbreiding = contract; dus contract voor onbepaalde tijd Uitspraak:  Urenuitbreidingen niet aan te merken als hoofdovereenkomst  Geen sprake van opvolging maar van samenloop (stapeling van uren)  Geen contract voor onbep. tijd ontstaan, maar 2 e schakel

14 Stapeling van uren (2)  Kantonrechter Zwolle - Volgens hem is uitbreiding of vermindering van arbeidsomvang wel degelijk aan te merken als nieuwe tijdelijke contracten. Zodoende leidt het driemaal wijzigen van arbeidsomvang tijdens een arbeidsovereenkomst voor bep. tijd tot conversie in een aovk. voor onbep. tijd. - Ktr. Zwolle 3 maart 2009, JAR 2009/10

15 Stapeling van uren (3)  Casus Kantonrechter Zwolle:  Wn met contract voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week krijgt 4x urenuitbreiding tot 34 uur tot 1 april Wn wordt december 2007 ziek. Wg vermindert loondoorbetaling per 1 april 2008 tot 24 uur.  Uitspraak:  Bedoeling wetgever met 7:668a BW is werknemer zekerheid te geven.  Afspraken over uitbreiding uren zijn afzonderlijke arbeidsovereenkomsten. Anders vast contract met weinig uren mogelijk dat eindeloos kan worden uitgebreid.

16 Stapeling van uren (4)  Rechtbank Maastricht - Werkgever had het aantal uren van werkneemster vanaf 2003 meer dan 3 keer tijdelijk verhoogd van 10 uur en 45 minuten per week naar (ten slotte) 22 uur en 15 minuten per week.  Uitspraak - Rb oordeelde dat er geen aovk onbep tijd was ontstaan, nu het steeds ging over een tijdelijke verhoging vh aantal uren voor een bepaalde periode. Deze tijdelijke uitbreiding vh aantal uren werd NIET gezien als opeenvolging van arbeidsovereenkomsten. - Rb. Maastricht 27 feb 2008, USZ 2008/146

17 Afsluiting Gelegenheid tot het stellen van vragen…..


Download ppt "Arbeidsovereenkomsten CAO Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sandra van Elten Jurist Werkgeverszaken Februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google