De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH) Studiewijzers (TH) Informatie op de website Diversen Vragen

3 SCHOOLLEIDING Directeur VMBO: Dhr. P. Dooijeweerd Teamleiders AVILA COLLEGE Dhr. Gerco van ‘t Spijker leerjaar 1 en 2 TH Coördinator: Mw. Mirjam Wolf Dhr. Peter ten Dam leerjaar 3 en 4 TL Coördinator: Dhr. Martijn Horstman klas 3 Dhr. Sjabbo Smedes klas 4

4 TAKEN MENTOR Contact met de leerlingen ouders docenten teamleiders zorgfunctionarissen 1e lijn tussen school en huis Tweerichtingsverkeer: afspraak maken hoe te communiceren met mentor Mail: *******@carmelhengelo.nl Tel.: ********

5 He He eindelijk…………..BRUGKLAS…! KOMT JE MOEDER BINNEN MET JE BROODTROMMEL Loesje

6 Met mentor naar: 1TH1 lokaal J. Hoekstra 1TH2 lokaal J. Schonewille 1TH3 lokaal J. Weber

7 MENTORAAT TH Inhoud mentorlessen TH: 1 contactuur per week Wat doen we tijdens dit contactuur? Programma: studievaardigheden groepsdynamiek mediawijsheid: pesten online, Office individuele gesprekken over: welbevinden leerling resultaten (ouderportaal): bespreken met leerling/ouder(s)/verzorger(s) gedrag en evt. verzuim

8 MENTORAAT Afname SVL (schoolvragenlijst ): week 43, na de herfstvakantie Doel SVL = het in beeld brengen van: - welbevinden - zelfvertrouwen - werkhouding N.a.v. resultaten SVL: -evt. SOVA-training -evt. faalangstreductietraining Evt. dyslexiescreening en/of diagnostische toets

9 RAPPORTEN 4 rapporten (weging 1-2-2-2) 4 rapportvergaderingen (in principe 2 persoonlijke gesprekken R1 – R3 met mentor) Indien nodig bij de andere rapporten Tussentijdse leerlingbesprekingen met het docententeam en waar nodig terugkoppeling ouders Ouder(s)/verzorger(s) hebben altijd inzage in tussentijdse voortgang via het ouderportaal (aanmelden kan)

10 DYSLEXIE Docent Martijn Horstman: dyslexiecoach 1 uur per week begeleiding Muiswerk en/of ander programma Gesprekken met leerlingen Mogelijkheid van logopedie (wel op advies van dyslexiecoach) Voor vragen altijd mailen en/of bellen:m.horstman|@carmelhengelo.nl Vragen over extra tijd bij SO’s en proefwerken, via dyslexiecoach M.horstman@carmelhengelo.nl

11 BIJLESSEN Na rapport 1 starten bijlessen NE-EN-WI-RE Uitgangspunten: - Toegevoegde waarde: vakdocent -Verplichtend karakter

12 STUDIEWERKTIJD Wat is studiewerktijd? Een deel van de les wordt gebruikt voor klassikale lesactiviteiten. De overige lestijd wordt besteed aan studiewerktijd, waarin leerlingen werken aan hun weektaak met behulp van studiewijzers en de docent individueel begeleidt.

13 STUDIEWIJZERS Studiewijzers zijn te vinden op It’s learning Via www.avilacollege.nlwww.avilacollege.nl Inloggen met “Avilagast”; wachtwoord “Avilagast”

14 ZIEKMELDING / ABSENTIE Ziekmelding tussen 7.45- 9.00 ‘s morgens T: 074-2457780 Absentie: Kort verlof (tandarts e.d.) via absentiekaart Andersoortig verlof via teamleider (formulier bij conciërge)

15 UITLEG WEBSITE Handig voor: rooster(wijzigingen) overgangsnormen data rapporten data ouderavonden data vakanties It’s learning aanmelden ouderportaal, etc. via www.avilacollege.nlwww.avilacollege.nl

16 MEDIATHEEK Kan leerling in tussenuur in stilte werken Kan leerling in pauzes in stilte werken Wordt soms door docenten gebruikt om kleine groepjes onder toezicht te laten werken Kan leerling (na schooltijd) altijd in overleg met toezichthouder en/of conciërge zelfstandig werken

17 Lesuitval en tussenuren Bij 1 tussenuur: leerlingen blijven op school Bij 2 tussenuren: leerlingen mogen (even) naar huis Uitval 1e of 2 e lesuur: in werking zetten van de telefonische sneeuwbal/app + soms bericht via Twitter Bij lesuitval is de volgorde in de procedure: waarneming – tussenuur – comprimeren rooster Wij hanteren een actief anti-rookbeleid en er mag in en rondom de school niet gerookt worden

18 DIVERSEN Absentiekaart: voor aanvraag van kort lesverzuim (bijvoorbeeld arts/orthodontist) melden bij conciërge Aanvraag voor langere afwezigheid: altijd schriftelijk via de teamleider Schoolfeesten duren van 19.30 tot 22.30 uur

19 VRAGEN?

20 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "WELKOM. INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal."

Verwante presentaties


Ads door Google