De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Kennisgeving planMER i.f.v. het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Kennisgeving planMER i.f.v. het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Kennisgeving planMER i.f.v. het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk

2 Verloop van de presentatie 1. Algemeen kader ter inleiding 2. Kennisgeving? 3. Inhoud van het onderzoek 4. Vragen / bedenkingen?

3 1. Algemeen kader

4 1. In uitvoering van Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 1. Algemeen kader

5 2. Vlaanderen open en stedelijk

6 1. Algemeen kader 3. Selectie van stedelijke gebieden en netwerken

7 4. 13 stedelijke gebieden op Vlaams niveau Algemene kadering

8 5. Ruimtelijke visie per stedelijk gebied bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen noodzaak aan bestemmingswijzigingen

9 2. Kennisgeving?

10 1. Stappen in planningsproces 2. Kennisgevingsnota 3. Wat wordt van u verwacht

11 Ruimtelijk onderzoek en overleg 2. Kennisgeving? visievorming planMER GRUP Kennisgeving: Publieke inspraak Goedkeuring Plenaire vergadering Ontwerp- planMER Richtlijnen Openbaar onderzoek Definitieve vaststelling Voorlopige vaststelling Principiële vaststelling 1. Planningsproces

12 Ruimtelijk onderzoek en overleg 2. Kennisgeving? visievorming planMER GRUP Kennisgeving: Publieke inspraak Goedkeuring Plenaire vergadering Ontwerp- planMER Richtlijnen Openbaar onderzoek Definitieve vaststelling Voorlopige vaststelling Principiële vaststelling 1. Procesverloop

13 2. Kennisgeving? 2. Kennisgevingsnota Ter inzage bij betrokken gemeente- of stadsbestuur en dienst MER Via www.mervlaanderen.bewww.mervlaanderen.be Geeft aan wat wordt onderzocht o Locaties o Mogelijke bestemmingen Geeft aan hoe wordt onderzocht o Effecten Omvat meer gebieden dan nodig

14 2. Kennisgeving? 3. Inspraakreacties Publieke consultatie 4/6/2012 – 3/7/2012 Opmerkingen en adviezen indienen tot en met 3/7/2012 o Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. o U kunt voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

15 3. Inhoud van het onderzoek

16

17 1. Wonen Aantal te realiseren woningen (vanaf 1997): o 16.750 tot 21.200 woningen Maar deels al gerealiseerd Nog mogelijkheden binnen verkavelingen, woonbestemmingen,… Overblijvend deel leidt tot herbestemmingen: o ca. 4.000 tot 5.400 In principe enkel woonuitbreidingsgebied in onderzoek, 1 uitzondering

18 Kiewit (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

19 Hommelheide (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

20 Runkst (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

21 Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

22 Pietelbeekstraat (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

23 Pietelbeekstraat (Hasselt) Elementen voor het onderzoek: -Gemengde ontwikkeling (wonen, werken, recreatie, open ruimte,…) -Relatie Dorlick -Relatie Jessa 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

24 Wolske (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

25 Godsheide (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

26 Oud-Winterslag (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

27 Sledderlo (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

28 Zonhoven Noord (Zonhoven) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

29 Zonhoven Zuid (Zonhoven) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

30 Diepenbeek (Diepenbeek) 3. Inhoud van het onderzoek 1. Wonen

31 Rooierheide (Diepenbeek) 3. Inhoud van het onderzoek

32 2. Werken en handel 3. Inhoud van het onderzoek

33 Zonhoverheide (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

34 Zonhoverheide (Genk) Elementen voor het onderzoek: -Behoeft aan behoud van ontginningsgebied -Nabestemming: natuur of bedrijventerrein 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

35 Kuringersteenweg (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

36 Bosdel (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek

37 Jaarbeurslaan (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

38 Sport- en recreatiecluster Waterschei (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

39 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel Vraag IKEA naar locatie in Hasselt Afweging van 10 alternatieve locaties Afweging op basis van RSV, locatie-eisen IKEA

40 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel Vraag IKEA naar locatie Afweging van 10 alternatieve locaties Afweging op basis van RSV, locatie-eisen IKEA

41 IKEA (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 2. Werken en handel

42 Flanders Nippon Golf (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 3. Toeristisch-recreatieve infrastructuur

43 Flanders Nippon Golf (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek Elementen voor het onderzoek: -Ecogolf -Inplanting van enkele windturbines 3. Toeristisch-recreatieve infrastructuur

44 Voormalige zoo van Zwartberg (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 3. Toeristisch-recreatieve infrastructuur

45 Ontsluiting Genk- Zuid (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 4. Stedelijke ontsluitingsinfrastructuur

46 Demervallei (Diepenbeek) 3. Inhoud van het onderzoek 5. Stedelijke open ruimtegebieden

47 Demervallei (Diepenbeek) Elementen voor het onderzoek: -Campus, wetenschapspark, open ruimte -Demervallei - overstromingsgevoeligheid 3. Inhoud van het onderzoek 5. Stedelijke open ruimtegebieden

48 Zuidelijke open- ruimtegebieden (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 5. Stedelijke open ruimtegebieden

49 Zuidelijke open- ruimtegebieden (Hasselt) Elementen voor het onderzoek: -Open houden en toegankelijk maken -Landbouw als beheerder -Recreatieve infrastructuur -Relatie met onderzoek i.f.v. locatie IKEA 3. Inhoud van het onderzoek 5. Stedelijke open ruimtegebieden

50 ZOL (Genk) 3. Inhoud van het onderzoek 6. Specifiek stedelijke functies

51 Jessa (Hasselt) 3. Inhoud van het onderzoek 6. Specifiek stedelijke functies

52 3. Inhoud van het onderzoek

53 4. Vragen ? Inspraakreacties mogelijk tot en met 3/07/2012 Indienen bij dienst MER of gemeente- of stadsbestuur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportagebeheer Plan-MER GRUP Afbakening RSG Hasselt-Genk Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL mer@vlaanderen.be

54 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? 4. Vragen?


Download ppt "Toelichting Kennisgeving planMER i.f.v. het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk."

Verwante presentaties


Ads door Google