De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium “Toekomst toeristisch product” 14 juni 2011 Jolanda van Koeveringe-Dekker Justion advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium “Toekomst toeristisch product” 14 juni 2011 Jolanda van Koeveringe-Dekker Justion advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium “Toekomst toeristisch product” 14 juni 2011 Jolanda van Koeveringe-Dekker Justion advocaten

2 Inleiding: Verblijfsrecreatie: Wat wordt daaronder verstaan? NB Wat verstaat u er onder? Waar denkt u aan­?

3 Twee grondgedachten: Waar een wil is, is een weg It takes two to tango

4 Wijzigingen in de Wet op de ruimtelijke ordening/WOR Uitgangspunt: elke overheidslaag is verantwoordelijk voor het eigen beleid. Beleid en regels nu juridisch duidelijk gescheiden (bijvoorbeeld structuurvisie en verordeningen/plannen).

5 Sturingsinstrumenten Rijk en Provincie Proactieve aanwijzing Artikel 4.1 Wro, of voor het Rijk middels een AMvB, artikel 4.3 Wro en: Artikel 4.2 Wro  Provincie en Artikel 4.4 Wro  Rijk (die behalve aan een gemeenteraad ook aan PS een aanwijzing kan geven voor inpassingsplannen) Voorwaarde is dat provinciale (of in het geval van een aanwijzing van het rijk) nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.

6 Sturingsinstrumenten Rijk en Provincie II Reactieve aanwijzing Op grond van artikel 3.8 lid 6 Wro Provinciaal of Rijksbelang moet deze actie rechtvaardigen Lijkt effectief instrument (Roosendaal/ZLTO), GS Noord- Brabant

7 Bestemmingsplannen kunnen verruimd worden waar het gaat om: Milieunormen Kwaliteitseisen locatie eisen voor woningbouw categorieën Er moet sprake zijn van ruimtelijk relevantie! Voorbeeld: uitspraak inzake Zorgresidence Kamperland Sturingsinstrumenten gemeenten

8 Sturingsinstrumenten gemeenten WOR-> Wro Met de inwerkingtreding van de Wro is ook de Wet op de openluchtrecreatie komen te vervallen. De bedoeling is dat gemeente dat beleid, waar gewenst, nu incorporeren in bestemmingsplannen. Onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie (LNV) van 2009, ”Gemeentelijk kampeerbeleid na intrekking van de WOR” NB hier zou ik graag eens met u over in discussie gaan; is dit nu een gemeentelijke aangelegenheid of niet?

9 Sturingsinstrumenten gemeenten Verstening Artikel 2.3 Bor voor het bouwen van een recreatief nachtverblijf niet nodig is voor een bouwwerk dat niet groter is dan 70 vierkante meter en niet hoger dan 5 meter.

10 De tweede woning De tweede woning, verblijfsrecreatie bij uitstek, in parken of juist niet, permanent, recreatief, en het nieuwe fenomeen van deeltijdwonen. NB deeltijdwonen is geen recreatie maar is eigenlijk een tussenvorm. Hangt de visie op deeltijdwonen ook niet samen op de visie op wonen in zeeland in zijn algemeenheid. En hangen die visies niet ten nauwste met elkaar samen? Wat is uw mening daarover?

11 De tweede woning II Is een versoepeling van het tweede woningenbeleid een antwoord op “de krimp”? Onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie van toen nog LNV “Tweede woningen kans voor krimpgebieden” van juli 2010, waarin een drietal krimpgebieden worden onderzocht, Noord Groningen, park Limburg en Zeeuws Vlaanderen.

12 Onderzoek effecten Ruimte en milieu Effect op de woningmarkt als zodanig Sociale en economische aspecten

13 Grondexploitatie In Afdeling 6.4 van de Wro is de Grondexploitatiewet opgenomen. Regierol van de gemeente bij grondexploitatie versterkt door het instrumentarium van: kostenverhaal, verevening van (bovenwijkse) voorzieningen en locatie eisen bij particuliere grondexploitatie.

14 Grondexploitatie II Een exploitatieplan is alleen dan niet nodig als het kostenverhaal anderszins (privaatrechtelijk) is verzekerd in die zin fungeert de mogelijkheid van een exploitatieplan als stok achter de deur. Geen onderhandelingsplicht Effect kostensoortenlijsten

15 Voorbeelden vergroting draagvlak voorzieningen Zwembad Bad Bentheim, Zwemschool in de Banjaard Zorgvoorzieningen en het zorgtoerisme. (Nierdialyses in vakantieparken overigens op verschillende plaatsen in Nederland)

16 “Waar een wil is, is een weg” en “it takes two to tango” Maar ook “dream on”

17 Beperkingen rijks- en het provinciaal beleid en (rijksbeleid: terugtrekkende overheid) wet– en regelgeving waar we niet omheen kunnen, zoals risico contouren bijvoorbeeld die op de Westerschelde in verband met ammoniak, veiligheids, geluidzoneringen en dergelijke. natura 2000

18 Waar een wil is, is wellicht niet altijd een weg, maar om de weg te bepalen moet u weten wat u wilt… wat wilt u eigenlijk ? wat wilt u wel wat wilt u niet? Is er iets te willen? wie is u dan? Zeeland, of een regio in Zeeland of een lokale gemeente?

19 Stelling: “Zeeland” weet niet goed wat het wil, maar dreigt daardoor het tij te verliezen.

20 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Symposium “Toekomst toeristisch product” 14 juni 2011 Jolanda van Koeveringe-Dekker Justion advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google