De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EU, vooruit, achteruit of stilstand? Svp op uw smartphone proberen in te loggen op: m.socrative.com Dan kiezen: room number: 579614.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EU, vooruit, achteruit of stilstand? Svp op uw smartphone proberen in te loggen op: m.socrative.com Dan kiezen: room number: 579614."— Transcript van de presentatie:

1 EU, vooruit, achteruit of stilstand? Svp op uw smartphone proberen in te loggen op: m.socrative.com Dan kiezen: room number: 579614

2 2 Mr Hans van Manen LLM, docent recht Drs Joost Frencken, docent economie Avans School of International Studies

3 1. The EU is opgericht in: A.1951 B.1957 C.1992 D.1999

4 2. De hoofdreden achter het oprichten van de Europese Gemeenschap was van …………. aard: A.economische B.sociale C.politieke D.culturele

5 3. Wie is de president van de EU? A. Van Rompuy B. Barroso C. Schulz D. Juncker

6 4. Om een voorstel aan te nemen, en dus tot een beslissing te komen binnen de EU, moeten A.Alle lidstaten ermee instemmen B.Ongeveer 70% van de lidstaten ermee instemmen C.De helft van de landen ermee instemmen D.Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland ermee instemmen

7 5. De uitgaven van de Nederlandse overheid bedragen ongeveer 50% van ons BBP. De uitgaven van de EU bedragen ….. % van het EU BBP. A. 65% B. 25% C. 10% D. 1%

8 6 Wie neemt binnen de EU de beslissingen? De Raad De Raad en het Parlement De Raad, het Parlement en de Commissie De Commissie en de Raad

9 9 Mr Hans van Manen LLM, docent recht Avans School of International Studies films

10 Europa in vragen – juridisch perspectief 1.Welke zijn de Europese rechtsbronnen ? 2.Houdt Europa zich overal mee bezig ? 3.Wat merk ik als burger nu concreet van Europa? 4.Wat /wie ben ik? Welke hoedanigheid? Bedrijf / Werknemer/ Consument/ Vrouw/Student ……

11 Bevoegdheid/- heden Art 3-4-5 Verdrag Douaneunie Mededinging regels – Authoriteit * vb Monetaire politiek Bescherming zeemileu / visserij – haring bijv. Gemeenschappelijk commercieel beleid Sociaal beleid Consumentbescherming – product aph. / c.koop Vrijheid, veiligheid en justitie

12 Rechtsbronnen 1 1.Verdragen: Rome ‘ 57 – inw. 01-03-’58, “founding fathers” – 6 ! – EEG; nu 28, EGKS ‘’51 – Parijs – per 2001 in EU, Maastricht ‘92, Amsterdam ‘96, Nice 2001, Lissabon 2007 2.Wetten: verordeningen, richtlijnen – harmonisatie, beschikkingen (Hard) + opinie’s, aanbevelingen – (Soft)

13 Rechtsbronnen 2 3.Rechtspraak* – jurisprudentie Eur. Gerechtshof (+ “grote kamer” + rechtsbeginselen zoals: Gelijkheidsbeginsel ( antidiscriminatiebeginsel) proportionaliteits – evenredigheidsbeginsel, subsidiariteitsbeginsel etc. 4.Van Gend & Loos ‘63-1 – direct effect van Europees recht/ Gemeenschapsrecht gaat vóór nationaal recht. Europa heeft eigen rechtsorde

14 Overal mee bezig? Antw: Neen, bijv. geen strafrecht – strafbaarstelling – wel fraude Belastingrecht – systeem – tol – vrije verkeer …………. + subsidiariteit

15 Burger concreet? Consumentenbescherming: bijv. Productaansprakelijkheid 1981 – richtlijn Onrechtmatige daad – risicoaanprakelijkheid voor producenten van produkten – vbn medicijnen ( softenon, halcion, bijsluiter- prob.l) Oneerlijke handelspraktijken – reclamecodecommissie Gelijke behandeling mannen- vrouwen Studenten Erasmusprogramma – ECTS punten Werknemer – mobiliteit – gelijke behandeling Bedrijven – vestiging elders – competitie / mededinging – Brabant geen schoenind. meer etc. Minder overheid : ptt – privatisering

16 16 Joost Frencken Avans School of International Studies

17 EU Quo Vadis? Meer of minder landen? Meer of minder federaal?

18 Quo vadis?

19 Verenigde staten van Europa? Federatie  Samenwerking van staten Supranationaal  Intergouvernementaal Drie dimensies: –Verhouding Commissie, Raad, Parlement –Wijze van beslissingen nemen? –Waarover beslissingen nemen?

20 Rol van het Parlement 751 leden Nederland: 26 Brussel, Straatsburg Taken Medebeslissingsrecht Verschil met nationale parlementen

21 Federaal? Eurocrisis: –Too little, too late –Draghi: Management by speech –Banken unie –Eurobonds –Moral hazard Corporate tax Financiële transactie tax Europees leger, 1 minister van buitenlandse zaken

22 26 July 2012 Debt crisis: Mario Draghi pledges to do 'whatever it takes' to save euro http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9428894/ Debt-crisis-Mario-Draghi-pledges-to-do-whatever-it-takes- to-save-euro.html

23 His speech at an investment conference in London boosted markets and forced down Spain and Italy's borrowing costs. "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough,". "To the extent that the size of the sovereign premia (borrowing costs) hamper the functioning of the monetary policy transmission channels, they come within our mandate." When asked what probability he would assign to the euro zone having the same number of members it has today in two years, he added: "I don't venture into speculations about things like changes in the treaty. The treaty was meant to have the number of countries that we see today, so frankly I can't really estimate the probability of that." "We think the euro is irreversible." http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9428894/ Debt-crisis-Mario-Draghi-pledges-to-do-whatever-it-takes- to-save-euro.html

24 Future?

25 European debt crisis

26 Regelzucht? http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/2013/5/Olijfolie-saga- is-zoveelste-bewijs-voor-ongekende-Brusselse-regelzucht- 1264111W/

27 Relatie EU - lidstaten Exclusieve EU bevoegdheden Gedeelde bevoegdheden Ondersteunende bevoegdheden EU Geen bevoegdheden EU


Download ppt "EU, vooruit, achteruit of stilstand? Svp op uw smartphone proberen in te loggen op: m.socrative.com Dan kiezen: room number: 579614."

Verwante presentaties


Ads door Google