De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.schrijven.ugent.be Een elektronische leeromgeving voor schrijfvaardigheid in de opleiding T&L.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.schrijven.ugent.be Een elektronische leeromgeving voor schrijfvaardigheid in de opleiding T&L."— Transcript van de presentatie:

1 www.schrijven.ugent.be Een elektronische leeromgeving voor schrijfvaardigheid in de opleiding T&L

2 Doel van de workshop I.Onderwijsvernieuwing binnen T&L ‣ Taalvaardigheidsonderwijs ‣ Bekomen projecten ‣ Resultaten II.Demo TV2 Engels III.Perspectieven ‣ Aanleg leerderscorpus (DKB) ‣ Verdere implementatie van de ELO ‣ Nieuwe initiatieven: corrigeren in Word ‣ Mogelijke samenwerking

3 I. Onderwijsvernieuwing binnen T&L Noden Ba T&L: een van de doelstellingen = verwerven van een grondige kennis van 2 talen T.V. op intermediair tot gevorderd niveau ‣ Breuk tussen passieve en actieve taalbeheersing  Nood aan meer training in mondelinge en schriftelijke vaardigheden ‣ Verschillende studentenprofielen  Nood aan flexibele, geïndividualiseerde leertrajecten

4 I. Onderwijsvernieuwing binnen T&L Bekomen projecten Team (op 10/09/08) ‣ Cl. Crocco, J. De Caluwe, P. Hadermann (woordvoerder), G. Laureys, T. Leuschner, I. Logie, A. Oosterhof, C. Strobl, M. Van Herreweghe ‣ WP: F. Adriaens, G. Bonamie, S. Verhulst, S. Verplancken OPL Schrijfvaardigheid in het vreemde-talenonderwijs: e- learningtoepassingen in het kader van Minerva (4/05-6/07) DKB Digitale corpora als tool voor het trainen van schriftelijke vaardigheden in het vreemde-talenonderwijs (1/07-6/08) Een ELO voor schrijfvaardigheidstraining in de opleiding T&L (1/08- )

5 I. Resultaten: principes schrijfportaal www.schrijven.ugent.be Meertalig Taaloverschrijdend structuur efficiëntie coherentie Taalspecifiek aangepaste genres stijlconventies taalspecifeke fouten Interactief Student actieve leerattitude samenwerking via fora, wiki raadplegen van data Docent Feedback geïndividualiseerd leerpad Geïntegreerd Theorie Voorbeeldteksten Oefeningen Links & bachelorpaper

6 I. Resultaten: opbouw schrijfportaal

7 Informatieve leidraad bachelorpaper ‣ praktische informatie ‣ bronnen leren zoeken ‣ onderzoekspaper schrijven ‣ Schrijfprincipes ‣ taalspecifieke sites: Duits, Engels, Frans, Spaans, Zweeds I. Resultaten: schrijfportaal onderzoekspaper

8 praktische info: ‣ link naar studiegids (seminaries) ‣ info over indiendata ‣ “ facetmenu” met overzicht mogelijke onderwerpen

9 I. Resultaten: schrijfportaal onderzoekspaper bronnen leren zoeken ‣ link naar universiteitsbibliotheken, Aleph, CatFich, databases

10 I. Resultaten: schrijfportaal onderzoekspaper onderzoekspaper schrijven ‣ onderwerpsafbakening: nadruk op combinatie persoonlijke interesse en wetenschappelijke invalshoek ‣ structuur: schema’s uitwerken ‣ aandachtspunten: ‧ status quaestionis, rode draad ‧ motivatie

11 I. Resultaten: schrijfportaal onderzoekspaper schrijfprincipes ‣ argumentatie ‧ motivering ‧ ordening ‧ aandacht voor valkuilen als “open deur” en “plot summary” ‣ kritisch redeneren ‣ verantwoord leren omgaan met bronnen ‧ voorbeelden van verwijzingen naar geraadpleegde literatuur en elektronische bronnen

12 I. Resultaten: schrijfportaal onderzoekspaper taalspecifieke sites ‣ aandachtspunten verschillen van taal tot taal (b.v. Zweeds: nog veel aandacht voor frequente grammaticale fouten) ‣ aansluitende oefeningen in Curios

13 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Organisatie ‣ 50% (D. Chan) : Oral skills & transcription (bib) ‣ 50% (G. Bonamie): writing skills (pc leszaal)

14 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Typische lesorganisatie (1u15) 1. Feedback oef. vorige les: alg. trends, veel voorkomende fouten (15 min.) 2. Theorie (15-30 min.) 3. DIY: leerpad met theorie – Curios – wiki (resttijd)

15 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Leerpad ‣ gestructureerde organisatie van leercomponenten Voordelen Nadelen

16 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Leerpad Voordelen ‣ gestructureerde organisatie van leercomponenten ‣ Conditionele opbouw mogelijk Nadelen

17 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Leerpad Voordelen Nadelen ‣ gestructureerde organisatie van leercomponenten ‣ bouwblokken: enkel minervacomponenten

18 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Leerpad Praktisch voorbeeld: Wordiness

19 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Curios: algemene troeven Verschillende vraagtypes: gat, MC, MS Per vraag: score & feedback Conditionele verwerking – Boolean operatoren ‣ Als antwoord A is, toon feedback K & geef punten X ‣ Als antwoord A of B is, toon feedback K & geef punten X

20 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Curios: algemene troeven Grote groepen handelbaar Resultaten exporteerbaar: overzicht alle antwoorden www.curios.be

21 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Wiki: Specs Edit, anytime anywhere, … any page Aandachtspunten ‣ voor velen nieuw medium ‣ “public” writing: schroom > hoger niveau ‣ Vertrouwdheid door graduele opbouw & implementatie: klein beginnen op persoonlijke pagina’s, daarna revisie andere papers

22 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Wiki: Doel Omgeving waar studenten paper posten Elke student schrijft 2 papers: ‣ Paper 1 deadline half okt. ‣ Paper 2 deadline laatste les Elke student volgt 5 papers op

23 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Wiki: Organisatie Paper 1 ‣ Half okt. gepost op wiki ‣ Werkmateriaal, zichtbaar voor medestudent ‣ Wordt herhaaldelijk herwerkt, met telkens wisselende focus Paper 2

24 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Wiki: Organisatie Paper 1 Paper 2 ‣ op wiki eind dec. ‣ = individueel huiswerk, niet gereviseerd door medestudenten ‣ input voor volgende generatie

25 II. Een praktisch voorbeeld: Engelse Taalvaardigheid II Wiki: Controlemechanisme Elke pagina heeft persoonlijke geschiedenis, waarin vroegere versies bewaard worden: vgl. mogelijk In toekomst: wiki bij student tracking in Minerva Docent: steekproeven

26 III. Perspectieven: de fouteneditor ‣ Foutenanalyse (categorieën) ‣ Fouteneditor ‧ Fase 1: student schrijft tekst in Word ‧ Fase 2: docent verbetert tekst in Word ‧ Fase 3: student visualiseert gecorrigeerde tekst in schrijven.ugent.be

27 III. Perspectieven: de fouteneditor ‣ Hier screenshots invoegen van editor in Word (momenteel onmogelijk wegens geen 2003 op laptop)

28

29

30

31

32 III. Perspectieven: de fouteneditor mogelijkheden ‣ Een volledig doorzoekbaar leerderscorpus met authentieke teksten ‣ Onderwijs & Onderzoek: ‧ “Toon mij alle fouten m.b.t. lemma x”; “Geef mij meest voorkomende grammaticafouten in Ba1 Frans”, … ‧ Ontwikkeling gerichte oefeningen ‣ Student: gedetailleerd rapport van eigen prestaties, zodat pijnpunten snel duidelijk gemaakt worden

33 III. Perspectieven: uitbouw corpora Aanleg van een digitaal leerderscorpus ‣ cf. recente wetenschappelijke belangstelling voor tussentaal ‣ Getagd leerderscorpus ‧ Student/docent kan op type fout zoeken ‧ Ontwikkelen van gerichte oefeningen ‧ Onderzoeksdoeleinden

34 III.Perspectieven Vervolgproject: ELO T&L Specifieke doelstellingen ‣ Verdere implementatie in T.V.-onderwijs ‣ Uitbreiden van de oefeningen data-base voor alle talen ‣ Vervolledigen van theorie/voorbeelden waar nodig ‣ Verder uitbouwen van referentie- en leerderscorpora

35 III.Perspectieven Vervolgproject: ELO T&L Nieuwe initiatieven ‣ Ontwikkelen van materiaal voor Italiaans en Nederlands ‣ Ontwikkelen en implementeren van leerpaden ‣ Integreren van de portfolio- en wiki-tools ‣ “Mijn teksten” operationaliseren ‧ Cf. ook fouteneditor ‣ Creëren van een rubriek rond de Ma-scriptie

36 III.Perspectieven Vervolgproject: ELO T&L Globale doelstelling ‣ Van www.schrijven.ugent.be een performante portaalsite maken voor en door iedereen te gebruiken ‣ Delen/uitwisselen van expertise rond ELO’s Het WP-team staat ter beschikking van alle talen om inhoud te verwerken binnen de site

37 Dank voor uw aandacht Vragen? Suggesties? Ervaringen? Kritiek?...


Download ppt "Www.schrijven.ugent.be Een elektronische leeromgeving voor schrijfvaardigheid in de opleiding T&L."

Verwante presentaties


Ads door Google