De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Businesscase vanuit een ander perspectief Herman Uffen MSc. Koplopers Archief 2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Businesscase vanuit een ander perspectief Herman Uffen MSc. Koplopers Archief 2020."— Transcript van de presentatie:

1 Businesscase vanuit een ander perspectief Herman Uffen MSc. Koplopers Archief 2020

2 Bijeenkomst Koplopers Archief 2020 Wat zijn business cases? Haalbaarheidsstudie (projectmanagement) voor een zakelijke afweging om met een project te starten. Business cases zijn een belangrijk instrument bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen en het rond krijgen van middelen bij de opdrachtgevers en partnerinstellingen. Voorbeelden uit mijn praktijk: Grondexploitaties Investeringsbeslissingen rondom de bouw van scholen, zwembaden Beslissingen rondom taakuitvoering → Zelf doen, Uitbesteden of Samenwerken

3 Business cases in de private sector en in de publieke sector Private sector: In hoeverre levert de investering rendement (winst) op? Belangrijk zijn: Verwachte opbrengsten en verwachte kosten in de tijd + gap analysis Mogelijke scenario’s c.q. opties Risico’s en beheersmaatregelen Publieke sector: In hoeverre levert de investering maatschappelijk rendement op? Belangrijk zijn: MKBA – Maatschappelijke kosten baten analyse Mogelijke scenario’s c.q. opties Risico’s en beheersmaatregelen

4 Het verschil zit in maatschappelijke rendement

5 Format voor businesscase – ‘een meetlat’ (I) Onderwerpen die aan bod moeten komen: Afbakening en scope Aansluiting bij de doelstellingen van de organisatie, koppeling met te bereiken maatschappelijke effecten De ‘nul’ business case (IST-situatie) Omschrijving van het project – doelstelling, toegevoegde waarde, belanghebbende en partners (geoperationaliseerd)

6 Format voor businesscase – ‘een meetlat’ (II) Onderwerpen die aan bod moeten komen: Analyse van baten – kwalitatief en kwantitatief Analyse van kosten – vaste en variabele kosten + structureel en incidenteel Investeringen Financiering of bekostiging – vormen, partners, risico’s Rendement - Maatschappelijke kosten baten analyse – terugverdientijd, netto contante waarde, rendement op investering, MKBA’s Implementatie – stage gate (go or no go beslissingen), plan van aanpak, risico’s Conclusie – multi criteria analyse. 3K’s, 4K’s……..

7 MKBA’s (I) Middel om maatschappelijk rendement te bepalen Kwalitatieve afwegingsmiddelen: * Multi Criteria Analyse (MCA’s) * Kosten Effectiviteit Analyse (KEA) Kwantitatieve afwegingsmiddelen: * Social Return on Investement – focus op doelstellingen en stakeholders * Maatschappelijke Businesscase – Focus vanuit meerdere perspectieven (klant….) * MKBA - Alle effecten in kaart / afzetten tegen nul-situatie

8 MKBA’s (II)

9 MKBA’s (III) – een denkkader / methodiek

10 Onderzoekspraktijk en -ervaring Voorbeelden van onderzoek Provincie Groningen – Keuze nieuwe vestigingslocatie van het Ommelander Ziekenhuis (Businesscase). MKBA als instrument op het keuzeproces te faciliteren in een divers speelveld (provincie, gemeente, verzakeraars en het ziekenhuis. Verkenning op effecten (vertaald in euro’s) op Leefomgeving, Infrastructuur, Economie en Zorgaanbod. Gemeente Eijsden-Margraten - Economische Effect Fietspad Maastricht – Vaals – Vennbahn (‘In de sporen van de stroomtrambaan’) – Businesscase gebouwd op MKBA. Kosten: aanlegkosten van het fietspad, onderhoud en beheer etc. Baten: impact fietsrecreatie, impact utilitair fietsverkeer en overige effecten. NFE - Bepaling nadeelcompensatie nertsenhouders vanwege Wet verbod pelsdierhouderij. Microbenadering gekozen om de waarde van de individuele onderneming te bepalen bij opheffen van het bedrijf. Door middel van NCW-methode is het rendement berekend (voorbeeld private)

11 Inzicht in de kosten Kwantitatief Forecasting kosten Strategische notitie Kwalitatief Toekomstperspectief Koppeling met onderzoek NCDD – Kosten van digitale duurzaamheid

12 Vragen Herman Uffen MSc. 06 12 84 77 59 – hermanuffen@bmc.nlhermanuffen@bmc.nl


Download ppt "Businesscase vanuit een ander perspectief Herman Uffen MSc. Koplopers Archief 2020."

Verwante presentaties


Ads door Google