De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een Ambassadeursteam? Op 26 september 2012 deel 1 van de regionale conferentie Aanjaagteams van BZK het Ambassadeursteam regio Greenport Aalsmeer:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een Ambassadeursteam? Op 26 september 2012 deel 1 van de regionale conferentie Aanjaagteams van BZK het Ambassadeursteam regio Greenport Aalsmeer:"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom een Ambassadeursteam? Op 26 september 2012 deel 1 van de regionale conferentie Aanjaagteams van BZK het Ambassadeursteam regio Greenport Aalsmeer: - Mieke van den Berg, directeur Eigen Haard - Piet van Bostelen, directeur AB Midden Holland - Jos Looije, directeur Looije Tomaten - Rik Rolleman, wethouder gemeente Aalsmeer en voorzitter van het ambassadeursteam

2 Doel en acties van het Ambassadeursteam Waar zet het Ambassadeursteam zich voor in: - samenwerking tussen huisvester, werkgever en gemeentes stimuleren - input vanuit de eigen achterban verzamelen om tot een gezamenlijk regionaal convenant te komen 2 bijeenkomsten: - rol van het ambassadeursteam bepalen - input verzamelen (gesprekken met de achterban, enquête uitgezet) - toolkit aantallen - onderwerpen voor het convenant agenderen - terugkoppeling landelijke bijeenkomst

3 Voorstel Ambassadeursteam Het regionale convenant moet in elk geval gaan over: 1)Huisvesting 2)Registratie (GBA) 3)Handhaving Een regionaal convenant moet voor alle betrokken partijen een meerwaarde hebben. Het succes wordt mede bepaald door ons allemaal. Geef daarom input mee aan het Ambassadeursteam en gesprek met minister Blok (4 februari a.s.).

4 Aalsmeer Terugblik 26 september; - Europese Arbeidsmigrant maakt deel uit van samenleving - Gestart vanuit handhaving (2011) - Mogelijk maken wooncarriere - Huisvesting zoals we zelf willen wonen (motie Westland) Waarom heeft Aalsmeer iets met europese arbeidsmigrant? - economisch - historisch Toelichting:- aantallen - handhaving - beleid

5 Aantallen Greenport Aalsmeer -Brief minister;1700 Aalsmeer - Handhavingsonderzoek:1.000 -Toolkit:in GBA415 Niet GBA wel UWV300

6 -alle niet-legaliseerbare overtredingen in Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013-2014 -Invoering periodiek toezicht op bekende locaties: - betere verstandhouding - aanspreken eigen verantwoordelijkheid (minimumeisen zelfregulering) -Lik-op-stukbeleid nieuwe overtredingen -Bestuurlijke boete naast bestuursdwang -Gebruik maken van GBA registraties Handhaving

7 -Onduidelijkheid wonen en kamerverhuur wanneer en onder welke voorwaarden -Illegale situaties door strijd met planologie - Concentratie kamerverhuur valt binnen bestaande ruimte (2%-concentratie norm) Woonwijken huidige situatie

8 Bedrijventerreinen en buitengebied huidige situatie -Mogelijkheden huisvesting aan randen bedrijventerreinen, maar uitgebreide procedure vergunningaanvraag - Illegale situaties door strijd met planologie en brandveiligheid -Wens initiatiefnemers van meer ruimte - Mogelijkheid grootschalige huisvesting Greenpark

9 Ruimte voor initiatieven -Gericht op versoepeling -Huisvestingsmogelijkheden binnen duidelijke kaders -Branche omarmt de minimumeisen (zelfregulering) -Actieve opstelling branche en werknemers (o.m. inschrijving GBA) Woonwijken - kleinschalig - passend in woonomgeving - intentie lang en permanent verblijf Bedrijfsterreinen en buitengebied - middelgroot en grootschalig - kort verblijf - geen verkapt wonen

10 1.Vergunningsvrij bij “gewone woonfunctie”: - 1 huishouden + 3 personen zonder onderlinge band - 4 personen zonder onderlinge band 2.Vergunning voor “woonfunctie voor kamerverhuur” - voldoende parkeergelegenheid (parkeerdrukmeting) - Max. 6 personen bij geschakelde gezinswoning - Max. 8 personen bij vrijstaande/ twee-onder-een- kapwoning - Afwijkend gebruik maximaal 1500 m2 - 2%-norm wordt niet overschreden door vergunningverlening Woonwijken

11 Bedrijventerrein en buitengebied Middelgrote huisvesting (pension) - Huisvesting met karakter kort verblijf op randen bedrijventerreinen, bedrijfsterreinen met gemengde bestemming en buitengebied (mits bebouwde kom) - Reguliere procedure Wabo - Gebruik huisvesting maximaal 1500 m2 - Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein Grootschalige huisvesting (migrantenhotel) - Short-stay huisvesting -mogelijkheid of aanpassing bestemmingsplan voor functie horeca (kamerverhuur) - deelgebied 9 en 10 Greenpark

12 Aalsmeer en convenant -Uitwerking nationale (intentie) verklaring -Geen regionale opvang (LIB!) -Geen bijzondere positie bij loting/ inschrijving sociale huurwoning (3 e groep)


Download ppt "Waarom een Ambassadeursteam? Op 26 september 2012 deel 1 van de regionale conferentie Aanjaagteams van BZK het Ambassadeursteam regio Greenport Aalsmeer:"

Verwante presentaties


Ads door Google