De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies Zorgregie november 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies Zorgregie november 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies Zorgregie november 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1

2 2 Inleiding BVR zorgregie en uitvoeringsrichtlijnenOrganisatie zorgbemiddelingAanpassingen aan applicatie

3 Welkom Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3

4 4 Inleiding BVR zorgregie en uitvoeringsrichtlijnen Organisatie zorgbemiddelingAanpassingen aan applicatie

5 BVR zorgregie 17 maart 2006 doelstellingen – rechtvaardig opnamebeleid – betere afstemming van het aanbod op de vraag – gefundeerde zorgplanning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5

6 BVR zorgregie 17 maart 2006 en uitvoeringsrichtlijnen regionale overlegstructuren permanente cel zorgregie geïntegreerde databank contactpersoon als belangenhartiger van de zorgvrager Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 BVR zorgregie en uitvoeringsrichtlijnen waarom aanpassingen aan BVR? – evaluatie zorgregie: BVR en uitvoeringsrichtlijnen – actie-onderzoek urgentiecodering – vaststellingen uit CRZ-rapport – beleidsintenties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 Evaluatie zorgregie nood aan vereenvoudiging vraag naar uitbouw van collectieve, regionale verantwoordelijkheid positieve zaken behouden: – uitbouw regionaal overleg – protocol noodsituatie – …. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 Actie-onderzoek urgentiecodering bestaande urgentiecodering niet betrouwbaar genoeg om opnamekansen aan te koppelen betere omschrijving van criteria zal enige verbetering brengen maar onvoldoende Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 Conclusies CRZ-rapporten grote hoeveelheid zorgvragen met uc 1 => meest dringende zorgvragers komen niet naar boven langere wachttijd verhoogt opnamekansen nauwelijks Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10

11 Beleidsintenties meerjarenanalyse => Aantal nieuwe zorgvragers zal de komende jaren groter blijven dan de uitstroom uit VAPH-ondersteuning perspectief 2020 maximale instroomkansen bieden aan prioritair te bemiddelen zorgvragers Integratie PAB in de zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 => Nood aan grondige aanpassingen in overleg met de sector voorstellen vanuit de cel zorgregie afgetoetst bij en aangepast aan de adviezen van de permanente cel zorgregie => Gewijzigd BVR 18 febr. 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12

13 => Nood aan grondige aanpassingen Concrete, praktische uitwerking – afgetoetst met pilootgroep voorzieningen – applicatie getest door coördinatiepunten en vertegenwoordiging van voorzieningen en contactpersonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13

14 Belangrijkste wijzigingen urgentiecategorie i.p.v. urgentiecode verschillende procedures voor opname installatie regionale prioriteitencommissie prioriteiten bij opname legistieke basis voor middelen contactorganisaties afdwingbaar maken toepassen procedures zorgregie registratie nieuwe opname binnen de maand integratie PAB in zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Urgentiecategorie ipv urgentiecode 2 categorieën ipv 5 codes actief of toekomstgericht contactpersoon kent toe in applicatie na overleg met zorgvrager automatische omzetting begin december – UC 1 en 2 wordt actief – UC 3, 4, 5 en –1 wordt toekomstgericht Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Verschillende procedures voor opnames procedure met melding open plaatsen procedure zonder melding open plaatsen kortdurende opname, trajectbegeleiding, logeren, kortverblijf,… opname GES-unit (minderjarigen), observatie- unit (meerderjarigen),… opname in noodsituatie rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Prioriteiten bij opname bij procedures met of zonder melding open plaats 2 prioriteitengroepen – P1: prioriteitengroep 1 − prioritair te bemiddelen − migratievragen − terugvalbasis – P2: alle andere actieve vragen enkel opname uit P1 of P2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17

18 Prioriteiten bij opname opname uit hoogste prioriteitengroep die voorkomt op kandidatenlijst indien opname uit P2 als er kandidaten in P1 zijn: opname dient gemotiveerd te worden, maar kan doorgaan indien motivatie niet goedgekeurd wordt, volgende afwijkende opname pas na goedkeuring Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18

19 Installatie regionale prioriteitencommissie samenstelling – vertegenwoordigers van gebruikersorg. – vertegenwoordigers diensten en voorzieningen – vertegenwoordigers verwijzende instanties – coördinator zorgregie VAPH – coördinatiepunt handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19

20 Installatie regionale prioriteitencommissie taken – aanduiden prioritair te bemiddelen zorgvragen (binnen quotum) – voorstellen kandidaten persoonsvolgende convenants – advies bij motivaties voor afwijkende opnames – toekomst: voorstel kandidaten voor PAB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20

21 Legistieke basis voor middelen contactorganisaties jaarlijkse uitbetaling o.b.v. gegevens in applicatie voor elke zorgvrager die geen VAPH- ondersteuning geniet – € 100 indien minstens 1 zorgvraag voor procedure melding open plaats – € 62,50 indien enkel vragen procedure zonder melding open plaats of PAB – geen middelen: enkel toekomstgerichte vragen of andere procedures Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21

22 Afdwingbaar maken toepassen procedures zorgregie (art. 22/1) “Als een voorziening de bepalingen van artikel 18 en 19 niet naleeft bij de opname van personen met een handicap, weigert het agentschap de subsidiëring van de opname die afwijkt van de bepalingen van artikel 18 en 19.” onmogelijk om begeleidingsovereenkomst in CR aan te maken als de afspraken zorgregie niet gerespecteerd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22

23 Registratie nieuwe opname binnen de maand startdatum begeleidingsovereenkomst niet verder dan 1 maand in verleden BVR art. 22 aangekondigd in omzendbrief oktober 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23

24 Integratie PAB in de zorgregie contactpersonen voor wie wacht op PAB registratie van zorgvraag vanaf 1 december aanvraag PTB vanaf begin februari voorstel kandidaten PAB vanaf 1 maart middelen contactorganisatie 2011 op basis van gegevens 1 februari 2012 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie25 Zijn er nog vragen?

26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26 InleidingBVR zorgregie en uitvoeringsrichtlijnen Organisatie zorgbemiddeling Aanpassingen aan applicatie

27 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27 InleidingBVR zorgregie en uitvoeringsrichtlijnenOrganisatie zorgbemiddeling Aanpassingen aan applicatie

28 a. Procedure met melden open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28

29 Procedure met melden open plaatsen: Enkel voor de zorgvormen: tehuis niet-werkenden (bezigheid en nursing); tehuis werkenden; zelfstandig wonen; geïntegreerd wonen (deze zorgvorm zal verdwijnen vanaf 1 januari 2013 en wordt DIO) ; diensten inclusieve ondersteuning (DIO); beschermd wonen (deze zorgvorm zal verdwijnen vanaf 1 januari 2013 en wordt DIO); dagcentrum en begeleid werken. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29

30 Registreren open plaats (1/2) datum registratie = systeemdatum aantal open plaatsen service = een werkvorm (van een afdeling) op een locatie (postcode) afsluiten kandidatenlijst (met kalender) financiële Doelgroep Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30

31 Registreren open plaats (2/2) geslacht (indien iedereen, kies: man of vrouw) voorkeurregio doelgroep nieuw: vrij tekstveld opmerkingen doelgroep bewaren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Aanmelden op open plaats door de contactpersoon via “bemiddelen open plaats” selecteer de open plaats selecteer de zorgvragers enkel mogelijk uit PG 1 en PG 2 bewaren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 Vier opname scenario’s opname zorgvrager uit de hoogste PG opname zorgvrager uit lagere PG dan PG1 met motivatie aanvraag afwijking uit lagere PG (voorziening wacht op beslissing) de voorziening staat onder toezicht Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33

34 Opname zorgvrager uit de hoogste PG door de voorziening snelste en eenvoudigste opname opname kan direct gebeuren selecteer de zorgvrager Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34

35 Opname zorgvrager uit de hoogste PG zorgvrager wordt klaargezet voor registratie in de cliëntregistratie begeleidingsovereenkomst vervolledigen in cliëntregistratie opgelet: startdatum ten vroegste afsluitdatum kandidatenlijst en maximum 30 dagen terug Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35

36 Opname zorgvrager uit lagere PG dan PG1 met motivatie opname met motivering, zonder het advies van het RPC af te wachten regionale prioriteitencommissie adviseert de afwijking en de coördinator zorgregie heeft de eindbeslissing goedgekeurd  opname afgekeurd  opnamebeleid automatisch onder toezicht klik op “opname met motivatie” Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Aanvraag afwijking uit lagere PG (voorziening wacht op beslissing) geen intentie tot directe opname regionale prioriteitencommissie adviseert de afwijking en de coördinator zorgregie heeft de eindbeslissing goedgekeurd  opname afgekeurd  geen opname mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37

38 Voorziening staat onder toezicht opname uit PG 1 is altijd mogelijk bij opname uit lagere PG moet steeds afwijking aangevraagd worden regionale prioriteitencommissie adviseert de afwijking en de coördinator zorgregie heeft de eindbeslissing goedgekeurd  opname afgekeurd  geen opname mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38

39 Aanvraag afwijking uit lagere PG (1/3) door de voorziening afwijkingsverslag invullen en opladen regionale prioriteitencommissie aanduiden klik op “aanvraag tot afwijking” Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39

40 Advies afwijkingsverslagen door regionale prioriteitencommissie (2/3) advies binnen de maand wordt geregistreerd door het coördinatiepunt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40

41 Beslissing afwijkingsverslagen door coördinator zorgregie (3/3) binnen de week na advies RPC goedgekeurd  opname en zorgvrager wordt klaargezet voor registratie in de CR afgekeurd  nieuwe zorgvrager selecteren, eventueel met aanvraag tot afwijking Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41

42 Opname door voorziening goedgekeurde afwijking: opname mogelijk terugkeren naar kandidatenlijst via ‘invullen open plaats’ geselecteerde zorgvrager opnemen (klaar zetten voor opname) CR: begeleidingsovereenkomst vervolledigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42

43 Open plaats afsluiten taak voorziening nadat alle acties m.b.t. een open plaats uitgevoerd zijn Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43

44 Zorgvraag aanpassen taak HOOFDcontactpersoon na opname zorgvraag afsluiten of aanpassen (migratievraag / deeltijdse vraag) in de CRZ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44

45 b. Procedure zonder melden open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap45

46 Procedure zonder melden open plaats Enkel voor de zorgvormen: internaat; semi-internaat (schoolgaanden en niet-schoolgaanden); OBC; thuisbegeleiding; begeleid wonen; pleegzorg; WOP Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap46

47 Aanmelden bij de voorziening door de contactpersoon vraag: in welke voorziening past mijn zorgvrager? invullen “voorkeurvoorziening” is aanmelden bij die voorziening per zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap47

48 Validatie aangemelde zorgvragers (1/2) om te vermijden dat zorgvragers pas na lange wachttijd te horen krijgen dat ze niet in hun voorkeurvoorziening terechtkunnen door de voorziening onder zorgregie  validatie aangemelde zorgvragers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap48

49 Validatie aangemelde zorgvragers (2/2) zoekfilter klik op “inzien” mogelijkheid om fiche in te kijken keuze: past binnen de voorziening of past niet binnen de voorziening Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap49

50 Vier opname scenario’s opname zorgvrager uit de hoogste PG opname zorgvrager uit lagere PG dan PG1 met motivatie aanvraag afwijking uit lagere PG (voorziening wacht op beslissing) de voorziening staat onder toezicht Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap50

51 Creëren kandidatenlijst Via knop: zonder open plaats melding Kandidatenlijst selecteren op geslacht en leeftijdsbereik Doorklikken via blauwe link. ! Later verder werken op kandidatenlijst via knop: invullen open plaats. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap51

52 Procedure zonder melden open plaats opname uit hoogste PG is snelste en eenvoudigste opname opnameprocedure is gelijkaardig aan procedure met melden open plaatsen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap52

53 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie53 c. Prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) en convenant PTB

54 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie54 Aanvraag status PTB = taak van de HOOFDcontactpersoon via checklist prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) indien verscheidene zorgvragen de status gewenst  checklist meermaals invullen (per zorgvraag)

55 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie55 Aanvraag status PTB Procedure: module zorgregie – menu ‘zorgvragers’ in de fiche van de zorgvrager – rubriek zorgvragen keuze zorgvraag status PTB: klik op blauwe link ‘checklist PTB’ vul checklist in en klik op bewaren ook de fiche bewaren!

56 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie56 Aanvraag PTB beoordelen aanvraag PTB goedkeuren of afkeuren = taak regionale prioriteitencommissie (RPC) hebben apart scherm in applicatie waar alle aanvragen gegroepeerd staan. zelf selectie maken voor welk RPC kunnen alleen inzien, niet wijzigen

57 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie57 Aanvraag PTB beoordelen Procedure: module zorgregie – menu ‘PTB beoordelen’ kies RPC klik op ‘inzien’ achter zorgvrager doorklikken naar de checklist

58 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie58 Beslissing RPC registreren goedkeuring of weigering van status PTB door RPC registreren = taak coördinatiepunt handicap hebben apart scherm in applicatie waar alle aanvragen gegroepeerd staan. zelf selectie maken voor welk RPC

59 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie59 Beslissing RPC registreren Procedure: module zorgregie – menu ‘PTB beoordelen’ zoekcriteria zorgvrager kiezen status wijzigen en datum (= datum RPC) ingeven

60 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie60 Gevolgen wijzigen status PTB status wordt gewijzigd in de fiche van de zorgvrager bij goedkeuring komt de zorgvraag in de eerste prioriteitengroep terecht

61 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie61 Aanvraag convenant PTB = taak van de HOOFDcontactpersoon via checklist convenant prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) aanvraag kan direct na de aanvraag status PTB gebeuren of later.

62 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie62 Aanvraag convenant PTB Procedure: module zorgregie – menu ‘zorgvragers’ in de fiche van de zorgvrager – rubriek zorgvragen keuze zorgvraag status convenant PTB: klik op blauwe link ‘checklist convenant PTB’ vul checklist in en klik op bewaren ook de fiche bewaren!

63 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie63 Aanvraag convenant PTB beoordelen aanvraag convenant PTB goedkeuren of afkeuren = taak regionale prioriteitencommissie (RPC) hebben apart scherm in applicatie waar alle aanvragen gegroepeerd staan. zelf selectie maken voor welk RPC kunnen alleen inzien, niet wijzigen

64 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie64 Aanvraag convenant PTB beoordelen Procedure: module zorgregie – menu ‘aanvragen convenant PTB’ kies RPC klik op ‘inzien’ achter zorgvrager doorklikken naar de checklist

65 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie65 Beslissing RPC registreren goedkeuring of weigering van status convenant PTB door RPC registreren = taak coördinatiepunt handicap hebben apart scherm in applicatie waar alle aanvragen gegroepeerd staan. zelf selectie maken voor welk RPC

66 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie66 Beslissing RPC registreren Procedure: module zorgregie – menu ‘convenant PTB voordragen’ zoekcriteria zorgvrager kiezen status wijzigen en duur ingeven bij positieve beslissing

67 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie67 Eindbeslissing VAPH ivm convenant = taak coördinator zorgregie bij weigering door RPC: proces stopt. Coördinator zorgregie doet niets. bij goedkeuring door RPC: coördinator zorgregie moet nog bevestigen of procedures gevolgd zijn en geeft het budget in.

68 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie68 Eindbeslissing VAPH ivm convenant Procedure: module zorgregie – menu ‘convenant PTB bekrachtigen’ zoekcriteria zorgvrager kiezen budget invullen

69 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie69 Begeleidingsovereenkomst (BO) convenant PTB registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst convenant PTB’ naam + rrnr ingeven vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum) en module(s) bij module de voorziening invullen die dit aanbod zal doen naar de zorgvrager (nt ndz de eigen voorziening)

70 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie70 d. Observatieunit volwassenen

71 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie71 Registratie zorgvraag = taak van de HOOFDcontactpersoon vanaf 1 december 2011 is er nieuwe zorgvraag toegevoegd, namelijk observatieunit volwassenen beperkt aantal erkende voorzieningen voor meerderjarigen

72 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie72 Registratie zorgvraag Procedure: module zorgregie – menu ‘zorgvragers’ in de fiche van de zorgvrager – rubriek zorgvragen blauwe link: ‘toevoegen zorgvraag’ zorgvorm=observatieunit volwassenen ! Let op: voorkeurvoorziening invullen

73 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie73 BO observatieunit registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst observatieunit volwassenen’ kies service naam + rrnr ingeven vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum) en schema

74 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie74 e. GES+unit

75 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie75 Aanvraag knelpuntdossier GES+ = taak van de HOOFDcontactpersoon via checklist GES+ bij zorgvragen internaat en OBC Beperkt aantal erkende voorzieningen voor minderjarigen

76 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie76 Aanvraag knelpuntdossier (KPD) GES+ Procedure: module zorgregie – menu ‘zorgvragers’ in de fiche van de zorgvrager – rubriek zorgvragen keuze zorgvraag status knelpuntdossier GES+: klik op blauwe link ‘checklist GES+’ vul checklist in en klik op bewaren voorkeurvoorziening niet vergeten! ook de fiche bewaren!

77 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie77 Aanvraag KPD GES+ beoordelen = taak van de Regionale Instroomcommissie GES+unit (RIG) verloopt buiten de applicatie zorgregie

78 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie78 Beslissing RIG registreren goedkeuring of weigering van status KPD GES+ door RIG registreren = taak coördinatiepunt handicap hebben apart scherm in applicatie waar alle aanvragen gegroepeerd staan. zelf selectie maken voor welk RIG

79 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie79 Beslissing RIG registreren Procedure: module zorgregie – menu ‘validatie knelpuntdossier GES+’ zoekcriteria zorgvrager kiezen status wijzigen en datum (= datum RIG) ingeven

80 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie80 BO GES+unit registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst GES+unit’ kies service kies zorgvrager vervolledig BO met schema en begindatum (evt. einddatum)

81 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie81 f. Kortdurende begeleidingen

82 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie82 Wat verstaan we onder kortdurende bgl? begeleiding beperkt tot maximaal 10 weken, niet noodzakelijk aaneensluitend en niet noodzakelijk in 1 zelfde voorziening. geen melding open plaats geen zorgvraag nodig 1 kortdurende begeleiding mogelijk per persoon per afdeling per kalenderjaar

83 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie83 BO kortdurende bgl registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst kortdurende bgl’ naam + rrnr ingeven kies service vervolledig BO met begindatum en evt. schema (evt. einddatum)

84 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie84 g. Logeren en kortverblijf

85 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie85 Logeren en kortverblijf geen melding open plaats geen zorgvraag nodig

86 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie86 BO logeren of kortverblijf registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst logeren en kortverblijf’ naam + rrnr ingeven kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum)

87 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie87 h. Protocol noodsituatie volwassenen

88 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie88 Aanvraag status noodsituatie = taak van EEN contactpersoon 2 mogelijkheden om checklist noodsituatie in te vullen: 1)via de fiche van de zorgvrager – rubriek noodsituaties (indien contactpersoon) 2)via menu ‘Aanvraag noodsituatie’ (indien nog geen contactpersoon)

89 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie89 Checklist noodsituatie checklist invullen en bewaren = noodsituatie aanvragen time-out 1 uur. Alternatief: checklist in word openen en invullen en dan kopiëren en plakken naar applicatie checklist.

90 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie90 Aanvraag NS beoordelen = taak coördinator zorgregie noodsituatie goedkeuren of weigeren + motiveren

91 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie91 BO noodsituatie registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst noodsituatie’ naam + rrnr ingeven keuze reguliere opname of opname met middelen noodsituatie

92 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie92 BO noodsituatie: reguliere opname kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum) en evt. schema

93 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie93 BO noodsituatie: opname met middelen noodsituatie kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum) geen schema wel modules kiezen

94 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie94 i. Crisishulpverlening IJH

95 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie95 BO crisishulpverlening IJH registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst crisishulpverlening’ naam + rrnr ingeven kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum)

96 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie96 j. Trajectbegeleiding

97 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie97 BO trajectbegeleiding registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst trajectbegeleiding’ naam + rrnr ingeven kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum)

98 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie98 k. Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

99 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie99 BO rechtstreeks toegankelijke hulpverlening registreren Procedure: = taak voorziening module cliëntregistratie – menu ‘begeleidingsovereenkomst rechtstreeks toegankelijke hulpverlening’ naam + rrnr ingeven kies service vervolledig BO met begindatum (evt. einddatum)

100 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie100 l. Veranderen van zorgvorm zonder procedures zorgregie

101 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie101 Overgang van zorgvorm zonder zorgregie voor bepaalde overgangen van zorgvormen is het niet nodig om een volledig nieuwe begeleidingsovereenkomst (BO) te registreren (via zorgregieprocedures), maar kan men vanuit de bestaande BO een nieuwe BO aanmaken.

102 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie102 Voorbeelden van overbruggingszorg naar reguliere zorg van (semi-)residentiële zorg naar begeleide uitgroei en ambulante bgl tussen internaat (en OBC) schoolgaanden en niet-schoolgaanden tussen dagcentrum en begeleid werk tussen beschermd wonen met dagbesteding en beschermd wonen zonder dagbesteding

103 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie103 m. Aandachtspunten

104 Aandachtspunten invullen checklist: time-out van 60 min zorgvragen afsluiten na opname zorgvrager open plaats afsluiten begeleidingsovereenkomst registreren binnen 30 dagen Knop bewaren betekent doorsturen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap104

105 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie105 Zijn er nog vragen?

106 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie106 Adres webapplicatie zorgregie https://www.vaph.be/zorgregie/ tip: plaats dit webadres (URL) bij uw favorieten of bookmarks

107 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie107 Helpdesk applicatie VAPH – cel zorgregie T 02 226 58 02 E zorgregie@vaph.bezorgregie@vaph.be

108 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie108 Documentatie www.vaph.be

109 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie109 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Infosessies Zorgregie november 2011 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1."

Verwante presentaties


Ads door Google