De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportregio Zuiderkempen ILV. Nieuwe werking Sportregio Zuiderkempen ILV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportregio Zuiderkempen ILV. Nieuwe werking Sportregio Zuiderkempen ILV."— Transcript van de presentatie:

1 Sportregio Zuiderkempen ILV

2 Nieuwe werking Sportregio Zuiderkempen ILV

3 Historiek Voorjaar 2014: Kennisname uittreding provincie. Vanaf 1 januari 2015: de provincie treedt uit alle sportregio’s. Overleg juni 2014: SZK ILV zal verder werken zonder de provincie. Werkgroep SF: werkt nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit. Sportregio Zuiderkempen ILV

4 Afvaardiging ‘Sportraden’ Niet-stemgerechtigd 2 per gemee nten Enkel op vraag of verzoek Niet-stemgerechtigd Bloso, ISB VZW, APB Sport Antwerpen, SVS,.. Ervaringsdeskundigen vanuit de werkvloer, gastsprekers… Werkgroep ‘Sportdiensten’ Niet-stemgerechtigd 1 per gemeente Gemeenteraadsleden/ schepen/burgemeester Stemgerechtigd 1 per gemeente 1 plaatsvervanger BELEIDUITVOER ADVIES Deskundi- gen Samenstelling Beheerscomité (‘Algemene Vergadering’) minstens 2 x per jaar (mandaat van 2015 tot 2019)

5 Nieuwe samenwerking Aanpassing overeenkomst en huishoudelijk reglement. Nieuwe zetel SZK ILV : gemeente Laakdal * boekhouding 2015-2019: gemeente Laakdal * administratie 2015: gemeente Balen Sportregio Zuiderkempen ILV

6 Financiële bijdrage gemeenten Reguliere regiobijdrage € 0,05/inwoner blijft behouden. Door de huidige financiële toestand van onze rekening en omdat 2015 een overgangsjaar is wordt er pas een regiobijdrage gestort vanaf 2016. Elke gemeente voorziet vanaf 2015 0,093 euro/inwoner (dit is de helft van het bedrag dat voorzien was voor de G-sportcoördinator 2014) voor het project voor kansengroepen. Dit bedrag kan men verantwoorden voor de subsidie van de Vlaamse Overheid voor beleidsprioriteit 4. Sportregio Zuiderkempen ILV

7 Nieuwe samenwerking 3 Zuilen Sportregio Zuiderkempen ILV

8 Nieuwe samenwerking Structureel Overleg Projecten Kansengroepen door transversale samenwerking Samen Sterk(er) Sportregio Zuiderkempen ILV

9 1 Structureel overleg Werkgroep komt min. 6 x samen per jaar We kiezen zelf onze agenda: “noden en behoeften” -Dossiers -Decreten -Reglementen -Subsidies -Infrastructuur -Uitnodigen van deskundigen Beheerscomité komt 2 x samen per jaar Sportregio Zuiderkempen ILV

10 2 Projecten Werkgroep organiseert projecten die gedragen worden binnen de participerende gemeenten. Hierdoor hebben we een breder bereik voor de beoogde doelgroep. Projecten die we niet alleen kunnen doen wegens een tekort aan eigen middelen. Voorbeelden: SNS-pas, de Andere Sportdag, +12 jarigen,… Sportregio Zuiderkempen ILV

11 3 Kansengroepen dmv transversale samenwerking Binnen de SZK ILV spelen we in op een duurzaam project voor kansengroepen. Doelgroep 2015-2016 = “kansarmen” Eerste bijeenkomst: 6 november 2014: ISB Toolbox “Iedereen kan spelen” -Aanwezig: sportdiensten, OCMW’s, instellingen armoedebestrijding,… -Doel: uitstippelen van een project /actieplan = Sportbus/sportfiets…. Buurtsport organiseren ism ocmw’s ( op 1 locatie per gemeente ) Sportregio Zuiderkempen ILV

12 Timing November 2014 AV SZK ILV (26 november 2014) - Goedkeuring begroting 2015 door het beheerscomité -Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement door het beheerscomité. December 2014 -Agenderen op het college van burgemeester en schepenen Januari 2015 -Ter goedkeuring op de gemeenteraad van januari Februari 2015 -Start 1/02/2015 Sportregio Zuiderkempen ILV

13 Beurtrol voorzitterschap beheerscomité en rekeningtoezichters Jaartal Gemeente VZ werkgroep VZ beheerscomité + Rekeningtoezichter 1 OVZ beheerscomité + rekeningtoezichter 2 2015 Balen Chantal Bylemans Bert Kenis Herman Minnen 2016 Dessel Guy Van Den Boer Herman Minnen Nadine Laeremans 2017 Geel Joke Leijssen Nadine Laeremans Walter Van Baelen 2018 Kasterlee Ben Martens Walter Van Baelen Benny Smets 2019 Laakdal Gert Van Rooy Benny Smets Roger Verheyen 2020 Meerhout Sofie Vandermaesen Roger Verheyen Christophe Verdonck 2021 Mol Bart Van Dijck Christophe Verdonck Fonny Matthijs Sportregio Zuiderkempen ILV


Download ppt "Sportregio Zuiderkempen ILV. Nieuwe werking Sportregio Zuiderkempen ILV."

Verwante presentaties


Ads door Google