De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Database: Lust en Last? 26 augustus 2009 Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Database: Lust en Last? 26 augustus 2009 Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 1."— Transcript van de presentatie:

1 Database: Lust en Last? 26 augustus 2009 Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 1

2 Telecommunicatiewet: veranderingen per 1 oktober Intro Activiteiten NUV Raoul Eljon 2

3 Wat verandert er per 1 oktober? Verruiming spamverbod: verbod B2B-spam Wettelijk bel-me-niet-register 3

4 Verbod B2B-spam Niet toegestaan rechtspersonen (en natuurlijke personen) die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf ongevraagd te benaderen per e-mail, fax, sms en mms Sinds 1 oktober 2007 Code e-mail zakelijke ontvangers onderdeel Nederlandse Reclamecode. Nu: in Telecommunicatiewet 4

5 B2B-spam (opt-in) Telecommunicatiewet artikel 11.7, 1 e lid Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (…) 5

6 Uitbreiding Spamverbod Opt-in regime: indien zakelijke (en privé) ontvanger heeft aangegeven open te staan voor reclame is commercieel e-mailen of faxen toegestaan Blijft toegestaan zonder voorafgaande toestemming elektronische mailing te versturen aan bestaande klanten met aanbiedingen van gelijksoortige producten en diensten. (Begrip gelijksoortig niet wettelijk gedefinieerd) In elke e-mail mogelijkheid bieden om toezending van e-mails te stoppen 6

7 Uitbreiding Spamverbod II Klachten over zakelijke spam kunnen straks worden ingediend via www.spamklacht.nl. OPTA kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal 450.000 eurowww.spamklacht.nl Abonnees buiten de Europese Economische Ruimte mogen per e-mail of fax worden benaderd, mits is voldaan aan de in dat land geldende voorschriften 7

8 Invoering wettelijk Bel-me-niet- register per 1 oktober 2009 Artikel 11.7, lid 5 Tw Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan (BIJV.: TELEFOON) met in achtneming van het bepaalde in het zesde tot en met twaalfde lid (…) 8

9 Wettelijk Bel-me-niet-register Artikel 11.7, 6 e lid Tw Er is een register waarin de contactgegevens van de abonnee worden opgenomen die daarmee te kennen geeft dat hij ongevraagde communicatie als bedoeld in het vijfde lid niet wenst te ontvangen (…) 9

10 Bel-me-niet-register (www.bel-me-niet.nl) Beheerder: Stichting Infofilter Toezichthouder: OPTA Consumenten kunnen zich inschrijven in register indien zij geen ongevraagde (verkoop)telefoontjes willen ontvangen 10

11 Waar moeten telemarketeers rekening mee houden Raadpleeg register vóór u consumenten ongevraagd telefonisch benadert Consumenten die ingeschreven staan in het register niet bellen In elk telefonisch gesprek actief register noemen Consument direct en kosteloos mogelijkheid bieden om zich in te schrijven in register In elk telefonisch gesprek actief recht van verzet bieden (en respecteren, deze verplichting is nu al van toepassing) UITZONDERING: ‘gelijksoortige producten en diensten’ DEELBLOKKADE: goede doelen 11

12 Wat doet het NUV? Ondersteunen zelfregulering (Postfilter) Tegengaan overregulering Lobby nationaal (VNO-NCW, MKB Nederland, DDMA) Lobby Europees (ENPA, FAEP) Dialoog toezichthouders (OPTA, CBP) Recent: dreiging opt-in voor cookies i.h.k.v. Telecom Package 12

13 Wat doet het NUV? II Weerbaarheid bevorderen (Stichting Krant in de Klas) Duiding/advies aan leden Miranda Maasman Raoul Eljon NUV-Website (dossier Privacy: Telemarketing, Direct mail) E-mail Nieuwsbrieven Voorlichtingsbijeenkomsten 13


Download ppt "Database: Lust en Last? 26 augustus 2009 Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 1."

Verwante presentaties


Ads door Google