De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg."— Transcript van de presentatie:

1 Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg Bloemenwijk – 24 juni 2009

2 Beheer van rioleringen –Sinds 1 januari 2006 → beheer overgedragen aan Pidpa-HidroRio –Pidpa-HidroRio staat in voor het onderhoud van de bestaande en aanleg van de nieuwe rioolinfrastructuur –Pidpa-HidroRio staat eveneens in voor het onderhoud van de grachten in woongebied –Basis van het rioleringsbeheer is het “definitief zoneringsplan Zoersel” dat goedgekeurd werd op 7 september 2008

3 Zoneringsplan Wat? –Indeling van het grondgebied in “clusters” waarbij per straat en per perceel bepaald wordt op welke manier het afvalwater moet gesaneerd/gezuiverd worden Drie gekleurde zones –Oranje = centraal gebied. De straten in dit gebied zijn reeds gesaneerd (afvalwater wordt reeds gezuiverd) –Donkergroen = collectief te saneren gebied. De straten in deze clusters worden voorzien van een openbare én gescheiden riolering (vuil water apart van regenwater) –Rood = individueel te saneren gebied. Woningen dienen een IBA-installatie (= installatie voor Individuele Behandeling van het Afvalwater) te plaatsen

4 Zoneringsplan N WO Z

5 Centraal gebied N WO Z 2 de fase 3 de fase 1 ste fase Collector Achterstraat Collector Liersebaan

6 Collectief te saneren gebied N WO Z

7 Individueel te saneren gebied N WO Z

8 Collectief te saneren gebied = Rioleringsdossiers –Dossiers in uitvoering → 0 –Dossiers in ontwerp → 1 –Dossiers in aanvraag → 2

9 Dossiers in ontwerp 4 de fase collector 1 ste fase 5 de fase

10 Dossiers in ontwerp Collector Wandelweg fase 1 + Bloemenwijk fase 4 en fase 5 –Gecombineerd dossier met Aquafin, Pidpa- HidroRio en gemeente (Pidpa-HidroRio is opdrachtgever) –Ontwerpdossier was klaar voorjaar 2008 –Bouwaanvraag opgestuurd op 29 april 2008 en bouwvergunning ontvangen op 8 juni 2009 –Aanbesteding werd georganiseerd voor het rooien van de bomen. Dient enkel nog toegewezen te worden aan de aannemer. –Afkoppelingsadviseur momenteel bezig met afkoppelingsadvies. Reeds verschillende percelen in orde.

11 Dossiers in ontwerp Vervolg –Rooien van bomen voor werken nutsleidingen –Aanpassingen aan nutsleidingen én plaatselijk ondergronds brengen van bovengrondse netten –Aanbestedingsdossier opmaken + aanbesteding organiseren –Eerstvolgende overleg met besturen en nutsmaatschappijen op vrijdag 26 juni 2009 → nieuwe afspraken maken –Terugkoppeling naar wijk via bewonersbrief met planning –Na de aanbestedingsprocedure (als aannemer gekend is) wordt een nieuwe bewoners- vergadering bijeen geroepen

12 Dossiers in aanvraag 6 de fase 1

13 Dossiers in aanvraag 1.Bloemenwijk 6 de fase –Hoge Dreef, Binnenweg, Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Gagelaars, Baron De Caterslaan en Gestelsebaan (deels) –Aanvraagfiche voor het bekomen van subsidie ingediend bij VMM in maart 2008. –Dossier staat op het GIP (Gemeentelijk InvesteringsProgramma) van 2010

14 Dossiers in aanvraag 2 collector 2 de fase

15 Dossiers in aanvraag 2.Collector Wandelweg 2 de fase –Vervolg van de collector Wandelweg 1 ste fase (verbinding tussen Violetlaan en Medelaar). –Dossier staat voorlopig opgenomen op het optimalisatieprogramma van Aquafin van 2012- 2014 (definitieve vastlegging dient nog te gebeuren). –Is noodzakelijk voor de verdere aansluiting van het gebied tussen Medelaar en St.-Antoniusbaan. 3.Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan (GUP) –Voorgaande dossiers worden opgenomen in het GUP. Opmaak GUP in de loop van 2009 → prioritering en timing worden vastgelegd

16 Individueel te saneren gebied ≠ Rioleringsdossiers –Afvalwater dient ter plaatse gesaneerd te worden in een IBA (installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater) –Vanaf 2009 heeft Pidpa-HidroRio opdracht gekregen om de IBA‘s collectief te plaatsen d.w.z. gelijkaardige aanpak voor rode en groene clusters –De verst van het collectief gebied gelegen clusters worden eerst aangepakt (uitzondering voor nieuwbouw: onmiddellijke plaatsing IBA) –Voorlopige timing: plaatsing IBA’s tussen 2009 en 2015

17 Beheer baangrachten en waterlopen Vier types van grachten, elk met zijn verantwoordelijke –Privaat grachten –Baangrachten –Waterlopen van 3 de categorie –Waterlopen van 2 de categorie

18 Privaat grachten –Afwatering van percelen –Tussen percelen gelegen en niet toegankelijk vanaf de openbare weg –Aanpalende eigenaar(s) staat in voor onderhoud Beheer baangrachten en waterlopen

19 Baangrachten algemeen –Gelegen naast een openbare weg –Gemeente staat in voor het onderhoud van baangrachten buiten het woongebied –Pidpa-HidroRio staat in voor het onderhoud van baangrachten binnen het woongebied Bloemenwijk –Pidpa-HidroRio staat in voor het onderhoud van de baangrachten Beheer baangrachten en waterlopen

20 Waterlopen algemeen –Officiële, genummerde waterlopen –Ingetekend in “Atlas der waterlopen” –2 de categorie: Waterlopen worden beheerd en jaarlijks onderhouden door de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen –3 de categorie: Waterlopen worden beheerd en jaarlijks onderhouden door de gemeente Bloemenwijk –2 waterlopen van 3 de categorie: Achterstraatseloop en Gestelseloop

21 Achterstraatseloop Gestelseloop Overzicht

22 Wijkoverleg Bloemenwijk – 24 juni 2009 Vragen?


Download ppt "Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg."

Verwante presentaties


Ads door Google