De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese aanbesteding Last voor het bedrijfsleven Lust voor de publieke sector…… Of andersom ??? Ad van Amerongen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese aanbesteding Last voor het bedrijfsleven Lust voor de publieke sector…… Of andersom ??? Ad van Amerongen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Europese aanbesteding Last voor het bedrijfsleven Lust voor de publieke sector…… Of andersom ??? Ad van Amerongen

3 Sociale Verzekeringsbank Kerngegevens: De SVB is een Zelfstandig Bestuursorgaan, voornamelijk opererend op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SVB is Uitvoerder van: AOW, Anw, AKW, Tog, Tas Aantal medewerkers: 3.400 Aantal klanten: 4.500.000 Uitvoeringskosten: 265 miljoen euro Uitkeringslasten: 28 miljard euro

4 Europese aanbesteding Doelstelling: Een ‘open’ Europese markt. Is dit doel bereikt?

5 Europese aanbesteding NEEN !

6 Europese aanbesteding In Nederland zijn wèl transparantere marktverhoudingen ontstaan Op Europese schaal niet of nauwelijks.

7 Europese aanbesteding Toch heeft EA voordelen: A.Aanbestedende dienst wordt gedwongen vooruit te kijken B.Markt is competitiever geworden, zij het op nationaal en niet op Europees niveau C.EA is katalysator voor meer centrale inkoop D.Ook schaalvergroting door meer samenwerking tussen publieke organisaties E.Verschijnsel ‘huisleverancier’ is teruggedrongen

8 Europese aanbesteding Maar…… ook nadelen: A.Grote administratieve last, zowel bij aanbestedende dienst als bij de (grote aantallen) inschrijvers B.Manoeuvreerruimte voor onderhandelen is beperkt C.Frustreert ontstaan van ‘Partnership’ tussen publieke en private domein D.Levert soms een schijnwerkelijkheid en schijnobjectiviteit op

9 Europese aanbesteding Per saldo goed voor grote werken, leveringen en diensten, slecht voor kleine opdrachten.

10 Europese aanbesteding Drempelbedragen ontwikkelen zich de verkeerde kant op: 20052006 Werken € 5.923.000€ 5.278.000 Leveringen/diensten Centrale overheid € 154.000€ 137.000 Decentrale overheid € 236.000 € 211.000

11 Europese aanbesteding Elektronisch aanbesteden / elektronisch veilen kan administratieve lasten en doorlooptijden helpen terugdringen.

12 TIPS Voor de aanbestedende dienst:  Houd je in bij het ontwerpen van bestek, selectie-eisen en gunningscriteria  Standaardiseer de EA-processen  Plan goed en kies dan (zeker bij omvangrijke bestekken) bij voorkeur voor de ‘niet-openbare’ aanbesteding (tweetraps-raket)  Stel lijnmanagers expliciet verantwoordelijk en maak EA onderdeel van de planning- en controlcyclus

13 TIPS Voor de inschrijvende organisaties: Verwaarloos NIET de ‘futiele’ formaliteiten Neem een goede tekstschrijver in dienst Vraag altijd waarom je het niet geworden bent Begin niet te snel een gerechtelijke procedure.

14 Tenslotte Europese aanbesteding hoeft geen juridisch en administratief gedrocht te zijn als zowel de Europese Commisssie als de aanbestedende en inschrijvende partijen de ‘bedrijfseconomische’ doelen in het vizier houden.

15

16


Download ppt "Europese aanbesteding Last voor het bedrijfsleven Lust voor de publieke sector…… Of andersom ??? Ad van Amerongen."

Verwante presentaties


Ads door Google