De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reiner Brink Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidoost Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reiner Brink Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidoost Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Reiner Brink Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidoost Nederland

2 Inhoud presentatie HERORIËNTATIE RECHTMATIGHEID WWB (HoR) VOLGENS HET CONCEPT VAN HOOGWAARDIG HANDHAVEN

3 Rechtmatige uitvoering van de wetgeving Definitie Alle activiteiten van de overheid die er op gericht zijn dat regels (spontaan) worden nageleefd

4 Wie bepaalt dat wij de wet rechtmatig moeten uitvoeren Wetgever middels art. 8a WWB (Regels bestrijding misbruik) gedelegeerd aan: De gemeenteraad; vaak middels een: Afstemmings- en fraudeverordening

5 Maatschappelijk belang Maatschappelijk draagvlak Rechtmatige uitkering Optimale dienstverlening Minder misbruik bijstand Geen “onnodige” strafrechtzaken Betrouwbare overheid (partner)

6 Plan- en beleidscyclus

7 Heroriëntatie Rechtmatigheid (HoR) Het bevorderen van een spontane(re) nalevingsbereidheid van de wet- en regelgeving

8 Visie op doelstelling Visie elementen : a. 2 visie elementen gericht op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik: Preventie; b. 2 visie elementen gericht op de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik: Repressie

9 P r e v e n t i e Vroegtijdige voorlichting of wel VOORLICHTING OP MAAT Optimaliseren van de dienstverlening of wel DIENSTVERLENING OP MAAT

10 V o o r l i c h t i n g o p m a a t Voorkomen dat misbruik of oneigenlijk gebruik ontstaat door onwetendheid; Eis voortkomend uit de WWB (art 17 WWB) Voldoen aan het “kenbaarheidsvereiste”

11 V o o r l i c h t i n g o p m a a t Bekende misverstanden bij Cliënten: Wet Werk en Bijstand is basisinkomen ; Hoe wordt het recht op uitkering vastgesteld, gecontroleerd en welke verplichtingen zijn er voor Cliënt en Dienst;

12 V o o r l i c h t i n g o p m a a t Bekende misverstanden bij Cliënten (2): Begrippen als samenwonen en economische verstrengeling; Onbekendheid met de basis voor de berekening van het normbedrag; Welke dienstverlening kan de cliënt verwachten.

13 D i e n s t v e r l e n i n g o p m a a t Optimaliseren van het dienstverleningsniveau heeft tot doel: Het vergroten van het gemak voor de cliënt en het wegnemen van onnodige organisatorische belemmeringen die een spontane naleving door de cliënt in de weg kunnen staan.

14 D i e n s t v e r l e n i n g o p m a a t Op welke Wijze Bijvoorbeeld: Afschaffen van de periodieke (rechtmatigheids-) heronderzoeken; Vervangen van de Inkomstenverklaring (Rof) door een Status- en mutatieformulier; (telefonische) Bereikbaarheid; Klantvriendelijkheid (betrokkenheid cliënten);

15 R e p r e s s i e Controle op maat Sanctioneren op maat

16 C o n t r o l e o p m a a t Volgens het principe: Hoe meer risico, des te intensiever de controle Scorekaart aanvraag; Risicosturing door middel van RISICOPROFIELEN; Risicosturing door middel van SIGNAALGESTUURDHEID

17 S a n c t i o n e r e n o p m a a t LIK OP STUK BELEID als oneigenlijk gebruik of misbruik is geconstateerd daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen); daadwerkelijk terugvorderen

18 Samenhang visie-elementen


Download ppt "Reiner Brink Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidoost Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google