De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RB Kring Gelderland e.o. Pensioenactualiteiten voorjaar 2016 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RB Kring Gelderland e.o. Pensioenactualiteiten voorjaar 2016 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium."— Transcript van de presentatie:

1 RB Kring Gelderland e.o. Pensioenactualiteiten voorjaar 2016 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium. info@pensioenpodium.nl

2 Inhoud Inleiding; Huidige problemen; Toekomst eigen beheer: –Brief Wiebes van 17 december 2015; –Brief Wiebes van 15 maart 2016; Artikel Hans Buijze PensioenMagazine januari 2016 inzake voorindexatie; Wet variabele pensioenuitkeringen per 1-7-2016; Wet pensioenuitkering in eenheden (1-7-2016); Wetsvoorstel ondernemingsraden.

3 Huidige problemen PEB Complexiteit t.a.v. de vaststelling pensioenaanspraak; Discrepantie fiscale en commerciële waarde: Klem op dividend; Sanctie in de loonheffingsfeer (art. 19b Wet B); Best Estimate waardering; Risico’s van eigen beheer: Rente risico; Langlevenrisico; Overlijdensrisico; Indexatierisico; Problematiek bij echtscheiding

4 Brief Wiebes 17-12-2015 17 december 2015: vierde brief toekomst pensioen eigen beheer; Twee oplossingen: Afschaffen en uitfaseren Afschaffen met invoering alternatief (OSEB) Overgangsrecht -> facultatief. Schriftelijke toestemming van dga en zijn (ex) partner(s); In de week van 14 maart opnieuw algemeen overleg geweest.

5 Uitfaseren EB Afschaffen pensioenopbouw voor toekomst; Bestaande verplichting (fiscaal) afkopen: 80% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting; Tegen progressieve IB heffing; Alleen in 2017! Overgangsrecht facultatief  schriftelijke toestemming van alle belanghebbenden.

6 OSEB (1) soort beschikbare lijfrente-premieregeling; Mogelijkheid om bestaande fiscale verplichting in te varen; vast % of (nieuwe) staffel; per jaar kiezen, inhaal is niet mogelijk; oprenting met de marktrente (U-rendement) lijfrente 20 jaar + de jaren voor de AOW-datum; per jaar wordt er 1/20, 1/19, 1/18 uitgekeerd etc.; vanuit eigen beheer of bank/verzekeren; bij overlijden gaan de resterende termijnen naar de partner/erfgenamen; bij overlijden voor pensioendatum moet een lijfrente gaan lopen.

7 OSEB (2) sanctie: ‘aanspraak’ progressief belast + 20% revisierente dividendtoets het moment van dividend uitkeren cumuleert met lijfrente-aftrek extern en een pensioenregeling (beroepspensioenregeling) nabestaandenlijfrente voor pensioendatum: aanvulling met een externe (risico)verzekering, ook deze cumuleert de Wet VPS (echtscheiding) is niet van toepassing

8 OSEB (3) voorbeeld DGA, 50 jaar, partner 48 jaar opgebouwd OP (67): € 50.000, NP € 35.000 fiscale voorziening: € 325.000 commerciële voorziening: € 750.000 (RJ-voorziening: € 585.000) na omzetting OP: € 22.750 (€ 23.205 etc.) nodig voor NP € 35.000  € 1.400.000

9 OSEB (4) advisering advies omzetting in OSEB; afspraken DGA/(ex)Partner; gevolgen NP; vastlegging + ‘OEB-overeenkomst’; toekomstige opbouw?

10 PEB (5) Oplossing via VpB? Ingegane pensioenen? UvT: –Beschikbare premieregeling in eigen beheer –DGA onder PW, BP regeling ppi, opting out, vrij beleggen in eigen onderneming –Onderzoek naar pensioenplicht

11 Brief Wiebes 15-03-2016 –Vijfde brief inzake toekomst eigen beheer –Afkoop tegen 70% fiscale waarde pensioenverplichting tegen IB heffing; –Ook voor ingegane pensioenen; –Indien dga niet wil/kan afkopen: Omzetting fiscale waarde pensioenverplichting in OSEB zonder verder opbouw. – Overgangsrecht facultatief: Wederom toestemming (ex) partner(s); Na internetconsultatie  wetsvoorstel voor zomerreces?

12 Vragen/kritiek n.a.v. brieven Wiebes –Verzekerd kapitaal terughalen en afkopen tegen 70%?; –Ook vóór expiratiedatum?; –Geconverteerd pensioen ex wel afkopen  hoe zit dat met verevend OP/BPP?; –Extern eigen beheer  wat is de fiscale waarde?; –Ingegaan pensioen wel afkopen  kan ook worden omgezet in OSEB?; –Afkoop kan niet worden afgedwongen  bereidheid tot afkoop? –Onderzoek Wiebes gebaseerd op een onderzoek naar slechts 100 DGA’s; –Geen parate cijfers over aantal afkopen van loonstamrechten.

13 Artikel H. Buijze PM 01-2016 –Premievrij gemaakt pensioen; –In pensioenbrief recht op voorindexatie; –Volgens Buijze “onvoorwaardelijk” en “ineens” verworven (o.b.v. pensioenbrief CAP); –Pensioenverplichting bestaat uit tot pensioendatum geïndexeerde aanspraak; –Actiefpost voor nog vanaf balansdatum optredende indexaties; –Actiefpost wordt ieder jaar lager  op pensioendatum nihil.

14 Wet variabele pensioenuitkeringen (1) Knelpunten Reikwijdte: kapitaalovk, partnerpensioen, nettopensioen Risico’s waarmee uitkeringen kunnen bewegen: –Beleggingsrisico’s –Levensverwachting –sterfteresultaat

15 Wet variabele pensioenuitkeringen (2) Uitkering is levenslang: –Projectierente –Levensverwachting –Niet 1 specifieke wijze Spreiden schokken in de tijd Collectief toedelingsmechanisme –Aanpassingen niet op individueel niveau –Ingroeipad 10 jaar –Individuele eigendomsrechten goed gedefinieerd

16 Wet variabele pensioenuitkeringen (3) Fiscale aanpassingen (100:75), 100% toets; Keuze tussen vast en variabel; Zorgplicht; Shoprecht beperkt; Streefdatum 1 juli 2016.

17 Wet variabele pensioenuitkeringen (4) Verschil met wetsvoorstel pensioen in eenheden: –Ruimte voor meerdere varianten, andere slechts gericht op 1 productvariant (beleggingseenheden) Levenslange uikering in eenheden Wft advies uitvoerder flexibele pensioenuitkering Wetsvoorstel gaat samengevoegd worden met wetsvoorstel pensioen in eenheden

18 Wetsvoorstel ondernemingsraden (1) Artikel 27 lid 1 pensioenverzekering wordt pensioenovereenkomst Lid 3 uitzondering verplicht Bpf Lid 7 regelingen in uitv.ovk. die doorwerken in pens.ovk. instemmingsrecht  vaststelling premie – voorwaarden toeslagregeling Artikel 31f: OR zo spoedig mogelijk informeren vaststelling- wijziging-intrekking uitv.ovk.

19 Wetsvoorstel ondernemingsraden (2) Wat is nog onduidelijk? Bevoegdheden inzake uitv. ovk. Bewijslast bij OR  vastleggen? Meldingsplicht wg niet waterdicht Besluit tot vrijwillige aansluiting Initiële keuze voor uitvoerder

20 20 Hartelijk dank!


Download ppt "RB Kring Gelderland e.o. Pensioenactualiteiten voorjaar 2016 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium."

Verwante presentaties


Ads door Google