De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF Sociale Innovatie Regio Holland Rijnland – Hilde de Boer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF Sociale Innovatie Regio Holland Rijnland – Hilde de Boer."— Transcript van de presentatie:

1 ESF Sociale Innovatie Regio Holland Rijnland – Hilde de Boer

2 Doel van de regeling  Doel:  Bevorderen van sociale innovatie of transnationale samenwerking op het gebied van actieve inclusie  En daardoor: verbeteringen in arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  Door middel van:  Methodiek- of instrumentontwikkeling  Kennisdeling  Mogelijke deelactiviteiten:  Netwerkontwikkeling; ontwikkelen instrument; ontwikkelen methode; en onderzoek 2

3 Aanvraagcriteria  Project voldoet aan doel van de regeling  Aanvraagtijdvak: 1 juni 2015 t/m 31 december 2019  Twee aanvragen gelijktijdig mogelijk  Looptijd maximaal 24 maanden  Subsidie bedraagt 50% van de projectkosten  Minimaal € 60.000 en maximaal € 190.000 subsidie per project  Geen flatrate van 40% 3

4 4 Aanleiding voor onze aanvraag Risico van sociale exclusie schoolverlaters PrO/VSO:  Nieuwe regelgeving: 3 Decentralisaties in het Sociaal Domein èn Focus op Vakmanschap  Afbouw Sociale Werkvoorzieningen  Nieuw loket (gemeenten i.p.v. UWV) voor aanvragen uitkering, begeleiding naar werk of dagbesteding  Gemeenten nog onbekend met mogelijkheden doelgroep  Diploma-inflatie; krapte op de arbeidsmarkt  Bezuinigingen  Ontwikkeling naar meer digitale dienstverlening door overheden

5 Het aanvraagproces  Zoektocht naar de definitie van Sociale Innovatie; wat maakt een project sociaal innovatief?  Artikel Erasmus Universiteit: “Sociale Innovatie in het ESF programma 2014-2020” november 2014 Dr. M. Fenger en D. Vaandrager MSc  Aanvraag ingediend op 1 juli 2015; vervolgens een aantal keren herschreven  Beschikking 17 november 2015 5

6 Ons project: Ja Natuurlijk!  Leren van ervaringen PrO/VSO onderwijs en UWV  Op nieuwe werkvelden toepassen van bestaande methodieken  Ontwikkeling van nieuwe trainingen  Participatie van de jongeren in het ontwikkelproces  Integrale “domein overstijgende” benadering  Vier deelprojecten gericht op:  Netwerkontwikkeling; voorlichting; training; en beeldvorming 6

7 Vier deelprojecten - netwerk  Ontwikkelen netwerk:  Doel: opbouwen van netwerk met alle partijen die betrokken zijn bij begeleiding van PrO/VSO jongeren  Status: Betrokken partijen zijn verbonden Regionale (gemeentelijke) werkgroep integrale aanpak opgezet (W&I, Jeugd, WMO) Faciliterende rol project Sociale Innovatie overbodig maken 7

8 Vier deelprojecten - voorlichting  Verbetering voorlichting aan jongeren (instrument):  Doel: bieden van kwalitatief goede en eenduidige informatie voor werkgevers, ouders en PrO/VSO jongeren.  Status: Analyse huidige informatievoorziening afgerond Focusgroep met scholen, ouders en jongeren opgezet Nieuwe regionale website in ontwikkeling 8

9 Vier deelprojecten - training  Ontwikkeling trainingsmogelijkheden (methode):  Doel: een op ontwikkeling gerichte dag-invulling bieden voor jongeren die niet direct bemiddeld (kunnen) worden naar werk  Status: Bestaande faciliteiten en trainingen zijn geïnventariseerd Schoolverlaters PrO/VSO zijn in beeld Nu samen met scholen regionale behoefte aan leerwerktrajecten analyseren Vervolgens pilot projecten formuleren 9

10 Vier deelprojecten - beeldvorming  Verbeteren beeldvorming (onderzoek):  Doel: samen met jongeren aan de slag om erkenning en versterking van de positie van jongeren met een beperking te verbeteren  Status: Eerste project stopgezet Nu nieuw projectplan formuleren 10

11 Prestatieverantwoording  Prestatieverantwoording:  Rapportages m.b.t. de resultaten van de projectactiviteiten  Uitdrukkelijk aandacht voor disseminatie en mainstreaming:  Verspreiding van de (deel)resultaten van het project  Implementatie van ontwikkelde werkwijzen 11

12 Discussievragen  Hoe zouden jullie sociale innovatie definiëren?  Lopen er bij jullie projecten die onder de noemer sociale innovatie zouden kunnen vallen?  ESF subsidie of transformatiebudget, wat heeft de voorkeur?  Hoe zouden jullie deze subsidie inzetten? 12


Download ppt "ESF Sociale Innovatie Regio Holland Rijnland – Hilde de Boer."

Verwante presentaties


Ads door Google