De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014-2016 Anja Verweij, Bart van Nuland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014-2016 Anja Verweij, Bart van Nuland."— Transcript van de presentatie:

1 Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014-2016 Anja Verweij, Bart van Nuland

2 3 Rollen binnen elke organisatie  Eigen rol naar de actieve burgers Per organisatie sleutelpersoon als 1e contactpersoon voor burger. Actieve doorverwijzing naar andere partners HGW netwerk. 2. Interne organisatieontwikkeling De sleutelpersoon ontwikkeld (mede) de interne organisatie t.a.v. actief burgerschap (visie, beleid, interne afstemming) 3. Samenwerking De sleutelpersoon deelt in HGW netwerk zijn kennis, activiteiten, diensten & ervaring. Vragen rond cases (nav 1 of 2) worden ondersteund via intervisie.

3 Drie deelprogramma’s Doel Streekhuis: meer projecten vanuit People kant en daarmee meer evenwichtige, duurzame, gebiedsontwikkeling van Het Groene Woud. Door actieve burgers zo goed mogelijk te faciliteren. Drie onderdelen: I Ondersteuningsstructuur II Dienstenpakket IIIKennis ontwikkelen en borgen

4 I. Ondersteuningsstructuur  Tot stand brengen van een ondersteunings- structuur met bestaande partners (lagere overheden) én nieuwe partners (banken, onderwijs, steden, bedrijven, provinciale partijen BMF, IVN, ZET, VKK, KNHM).  Uitgaan van vraag actieve burger, desgewenst actieve doorverwijzing naar andere partners. Eigen rol naar burger en doorverwijzing

5 II. Dienstenpakket Streekplein Uitgangspunt is om contacten en vragen vanuit live bijeenkomsten te ondersteunen en verbreden via online platform  Werkplaats (online) Matchen van (proces)vragen van actieve burgers en aanbod van partners en anderen (advies, menskracht, ruimte, materiaal, donatie, lening) Eigen aanbod naar burger, samenwerking

6 II. Dienstenpakket 2. Bijeenkomsten ( inhoudelijk, bestaande van partners en daarop aanvullend via Streekhuis ) bijvoorbeeld : Welzijn Best-Oirschot: Beursvloer Rabobank Hart van Brabant: De Uitdaging ZET; dag mantelzorg/ zorg coöperaties Streekhuis; Denk- en doedagen Samenwerking

7 II. Dienstenpakket 3. Vormen van zelf-financiering ( bestaand aanbod van partners en daarop aanvullend aanbod via Streekhuis ) bijvoorbeeld:  Zoals vanavond Samenwerking

8 III. Kennis Kennis & ervaring mbv Kennisplatform (instellingen onderwijs & onderzoek)  Kennisdossiers Per bijeenkomst, op site  Inbrengen Via oa studentenonderzoek en externe partners  Delen & borgen Delen en vasthouden ervaring initiatiefnemers  Monitoren Via jaarlijks onderzoek Universiteit Tilburg Organisatieontwikkeling

9 www.werkplaatshetgroenewoud.com Werkplaats Het Groene Woud

10 Profielen voor initiatiefnemers die op zoek zijn: Profielen voor partijen die iets aan te bieden hebben: Kennis, Materiaal, financiering, locatie, menskracht Profielen worden gematcht, vergelijkbaar met een dating site


Download ppt "Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014-2016 Anja Verweij, Bart van Nuland."

Verwante presentaties


Ads door Google