De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheek GGz Breburg Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 Van nu tot dan, van oud naar nieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheek GGz Breburg Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 Van nu tot dan, van oud naar nieuw."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheek GGz Breburg Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 Van nu tot dan, van oud naar nieuw

2 Financiën 2013 De bibliotheek heeft een jaarbudget van € 60.000.- Waarvan vaste lasten € 46.091,92  Tijdschriften € 20.706  Jaargidsen € 1.066  Databanken (Picarta/Ovid)€ 20.697  Bibliotheekcatalogus/Digitale Bibliotheek€ 3.582 Waarvan variabele lasten € 4.362,00  Mediaservice Ingressus (aankoop boeken)  IBL

3 Toegang bibliotheek Aanwezigheid bibliothecaris 20 uur – maandag en dinsdag van 08.30 -17.00 uur – Woensdagvan 08.30-12.30 uur Bibliotheek is 24/7 digitaal te benaderen

4 Basis op orde in 2013 De bibliotheek van GGz Breburg heeft in 2013 hard gewerkt aan verbeteringen Aanpassing digitale bibliotheek en toegang tot de digitale bibliotheek Centrale inkoop boeken + inwerken in OCLC (Landelijke online-catalogus) Start met e-tocservice voor alle medewerkers: attendering inhoudsopgave (digitale) tijdschriften: direct fulltekst toegankelijk vanaf de werkplek Sanering collectie Intensieve samenwerking met de bibliotheek van GGZ WNB: één bibliothecaris voor beide bibliotheken, en toegang tot elkaars collectie Aanpassing digitale bibliotheek en toegang tot de digitale bibliotheek voor medewerkers van beide organisaties Start ondersteuning van het IBL door administratieve ondersteuner GGZ WNB Start samenwerking A 59 Stabiliteit in de functies bibliothecaris en administratief medewerker. Vaste contracten zijn aangegaan, beide functies zijn verenigd in één persoon

5 Met kracht vooruit in 2014 Digitale bibliotheek Optimalisering digitale bibliotheek voor de postacademische opleidingen (medisch specialist, P-opleidingen, VS GGz) Minimaal 2 keer per jaar OVID-trainingen aanbieden Ontwikkelen van OVID-trainingen voor gevorderden Opnemen gebruik digitale bibliotheek in inwerkprogramma’s opleidelingen Thuistoegang voor opleidelingen optimaliseren Onderzoeken wat mogelijkheden zijn voor aanschaf e-books Medewerkers toegang bieden tot universitaire bibliotheekE-tocservice Attendering op inhoudsopgave (digitale) tijdschriften Daardoor artikelen fulltext te downloaden Sanering collectie Boekencollectie toetsen op actualiteit en inhoudelijke waarde Tijdschriften toetsen op noodzaak en wenselijkheid

6 Met kracht vooruit in 2014: Social Media Onderzoeken hoe de bibliotheek Social Media (Twitter, apps en dergelijke) op een effectieve manier kan inzetten Wetenschappelijk onderzoek Onderzoeken of en zo ja hoe wij publicaties van Wetenschappelijke Onderzoeken kunnen archiveren en beschikbaar stellen Onderzoeken of het zinvol is ISBN-nummers aan uitgaven van WO toe te kennen

7 Met kracht vooruit in de samenwerking met GGZ WNB: Digitale bibliotheek verder uitbouwen Digitale bibliotheek verder uitbouwen Overlappende tijdschriftencollectie saneren Overlappende tijdschriftencollectie saneren volledig aanvullend abonneren op verschillende tijdschriften, waardoor we aanvullend zijn volledig aanvullend abonneren op verschillende tijdschriften, waardoor we aanvullend zijn Samenwerking bibliotheekcommissies GGz Breburg en GGZ WNB bewerkstelligen Samenwerking bibliotheekcommissies GGz Breburg en GGZ WNB bewerkstelligen Inzichtelijk krijgen wat de investeringen en de besparingen voor GGZWNB en GGz Breburg zijn wat betreft het gezamenlijk optrekken, en de investeringen in tijd en geld van de bibliothecaris daarin Inzichtelijk krijgen wat de investeringen en de besparingen voor GGZWNB en GGz Breburg zijn wat betreft het gezamenlijk optrekken, en de investeringen in tijd en geld van de bibliothecaris daarin In gezamenlijkheid OVID-trainingen aanbieden In gezamenlijkheid OVID-trainingen aanbieden Trainingen OVID voor gevorderden ontwikkelen en aanbieden Trainingen OVID voor gevorderden ontwikkelen en aanbieden Medewerkers GGz Breburg toegang bieden tot digitale bibliotheek GGZ WNB Medewerkers GGz Breburg toegang bieden tot digitale bibliotheek GGZ WNB

8 Met kracht vooruit in de samenwerking met A 59: Tijdschriftencollecties op elkaar afstemmen Tijdschriftencollecties op elkaar afstemmen Contracten analyseren op mogelijkheden tot gezamenlijke inkoop Contracten analyseren op mogelijkheden tot gezamenlijke inkoop Tijdschriftenleveranciers vergelijken met als doel te komen tot één gezamenlijke leverancier Tijdschriftenleveranciers vergelijken met als doel te komen tot één gezamenlijke leverancier


Download ppt "Bibliotheek GGz Breburg Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 Van nu tot dan, van oud naar nieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google