De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MFC De Drieschaar 17/03/2008. 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MFC De Drieschaar 17/03/2008. 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 MFC De Drieschaar 17/03/2008

2 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk

3 30.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)Ad b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd e)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLuc f)Oefenen EHBO / brandweerAndre g)Onderhoud Zandvlietseweg (grasbetonblokken)Luc h)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht/PutteAndre i)Metingen sluipverkeer?Jon j)Status uitspraak oprichting Havo / VWO te Ossendrecht Luc 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting

4 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk

5 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk

6 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk

7 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk 26 nov actie- lijst

8 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 26/11 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Verzoek tot plaatsen zitbank in OLV ter Duinenlaan b)Weerstand Maharishi klooster voormalig steenfabriek B’wijn c)Snelheid Lievenvrouwestraat + kern Ossendrecht, actie Politie? d)Controle wijkagent (o.a. inzake hondenpoep) e)Brief ivm. veiligh. en milieuzorgen bouwval lokatie Calfven 45 f)Gevaarlijke situatie Saver vuilophaaldiensten Meulenrakkers g)Vuurwerk Oudjaar – voortijdig afsteken van vuurwerk

9 30.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)Ad b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd e)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLuc f)Oefenen EHBO / brandweerAndre g)Onderhoud Zandvlietseweg (grasbetonblokken)Luc h)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht/PutteAndre i)Metingen sluipverkeer?Jon j)Status uitspraak oprichting Havo / VWO te Ossendrecht Luc 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting

10 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: JOP geplaatst Overlast in woonkern sterk teruggedrongen Onderhouden JOP / overlast? Te behandelen door: Jeugdoverlast, hangjongeren in centrum Ossendrecht Termijn: Augustus 2007 Ontwikkeling en uitvoering van een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)

11 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: Probleem geschetst Terugkoppeling gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Infrastructurele problemen Toegankelijkheid Termijn: Maart 2008 Alternatieve mogelijkheden i.v.m. Infrastructurele problemen

12 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: Probleem door DPO geschetst Terugkoppeling gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Potentieel verdrinkingsgevaar Slechte omheining Risico’s voor kinderen Termijn: Juni 2008 Voorstel oplossing

13 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken, Schoolleiding Status: Diverse acties gedefinieerd, nog niet alles uitgevoerd: Parkeerverbod – OK Controle politie – doorlopend Oversteek brigade – te weinig vrijwilligers Extra fietsenstalling – in behandeling Verkeersslang – OK Schoolzone borden - OK Te behandelen door: Verkeersprobleem / (on)veiligheidssituatie rondom basisschool De Meulenrakkers Termijn: Maart 2008 Definiëren van acties om de veiligheid rondom de basisschool te verbeteren

14 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Huidige status? Te behandelen door: Input gevraagd dorpsplatformen in kader nieuw te ontwikkelen veiligheidsplan Termijn: Maart 2008 Ontwikkeling veiligheidsplan

15 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Te behandelen door: Samenwerking laat te wensen over Termijn: Juni 2008 Voorstel structurele verbetering GHOR benadert EHBO ivm gezamenlijke oefeningen

16 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Te behandelen door: Smalle weg Gevaar fietsers Termijn: Voorjaar 2008 Aanleg grasbetonblokken Aanleg in voorbereiding Bewoners geïnformeerd

17 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht / Weth. Konings Status: GHOR benadert EHBO ivm gezamenlijke oefeningen Te behandelen door: Aanrijtijden voor ambulances naar Ossendrecht en Putte zijn te lang > 15 min. Termijn: Maart 2008 Verbetering aanrijtijden

18 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: Openbare Werken Status: Huidige status? Te behandelen door: Door Ossendrecht rijdt veel sluipverkeer, voornamelijk van en naar België Termijn: Maart 2008 Metingen door gemeente om zonodig acties te kunnen nemen

19 30.05.2016 Probleemstelling: Actie: B&W Status: Huidige status? Te behandelen door: Bericht dat wordt afgezien van oprichting HAVO – VWO bij Mollercollege Ossendrecht Gemiste kans voor Ossendrecht Zijn in beslissingsproces alle sociaal/maatschappelijke voor- en nadelen strategisch overwogen? Termijn: Maart 2008 Gemeente herbekijkt de zaak

20 30.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)Ad b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd e)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLuc f)Oefenen EHBO / brandweerAndre g)Onderhoud Zandvlietseweg (grasbetonblokken)Luc h)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht/PutteAndre i)Metingen sluipverkeer?Jon j)Status uitspraak oprichting Havo / VWO te Ossendrecht Luc 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting

21 30.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)Ad b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd e)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLuc f)Oefenen EHBO / brandweerAndre g)Onderhoud Zandvlietseweg (grasbetonblokken)Luc h)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht/PutteAndre i)Metingen sluipverkeer?Jon j)Status uitspraak oprichting Havo / VWO te Ossendrecht Luc 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting


Download ppt "MFC De Drieschaar 17/03/2008. 30.05.2016 1.Opening a)Nieuw lid Dorpsplatform Ossendrecht: Dhr. L. Asselbergs b)Benoeming voorzitter en vice-voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google