De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pgb processen CZ zorgkantoren Midas van den Berk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pgb processen CZ zorgkantoren Midas van den Berk."— Transcript van de presentatie:

1 Pgb processen CZ zorgkantoren Midas van den Berk

2 Programma Pgb in 6 stappen Aanpassingen in pgb regelgeving per 1-1-2012 Aandachtspunten Tarieven De cijfers Impact monitor van het WMO kantoor

3 Stap 1: indicatie aanvragen Indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). CIZ stuurt de indicatie digitaal door naar het zorgkantoor met een leveringsvorm. BJZ stuurt de indicatie per post door naar het zorgkantoor met een leveringsvorm.

4 Stap 2: indicatie verwerking Indicatie van het CIZ wordt door het zorgkantoor digitaal ingelezen in het (pgb) systeem. Indicatie van BJZ moet handmatig verwerkt worden in het (pgb) systeem.

5 Stap 3: nieuwe aanvraag pgb Na de verwerking van de indicatie in het pgb systeem ontvangt de cliënt van het zorgkantoor een aanvraagformulier met bijlagen.

6 Stap 4: het toekennen van het pgb Het aanvraagformulier komt retour bij het zorgkantoor. Als de cliënt voldoet aan de eisen voor een pgb, wordt er een toekenningbeschikking afgegeven. Cliënt wordt met de afgifte van de beschikking budgethouder en kan zorg in gaan kopen.

7 Stap 5: verantwoorden Budgethouder ontvangt van het zorgkantoor automatisch een verantwoordingsformulier. Budgethouder moet verantwoorden. Geen verantwoording  pgb wordt ingetrokken. Zorgkantoor beoordeelt de verantwoording via verschillende controles. Gevolg: –verantwoording goedgekeurd –verantwoording (gedeeltelijk) afgekeurd

8 Stap 6: budget afrekenen Naar aanleiding van de verantwoording ontvangt de budgethouder van het zorgkantoor een budgetafrekening. Hierop staat of de budgethouder terug moet betalen of niet.

9 Aanpassingen in pgb regelgeving per 1 januari 2012 Beperking instroom nieuwe budgethouders pgb Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Pgb en VPZ

10 Beperking instroom nieuwe budgethouders pgb. Per 1 januari 2012 wordt de instroom in de pgb beperkt. Pgb blijft beschikbaar voor: Cliënten die in 2011 al een pgb ontvingen. Nieuwe cliënten die in 2012 een indicatie ontvangen voor een verblijfsindicatie. In overige gevallen is een pgb niet meer beschikbaar. Voor deze cliënten is nog wel beschikbaar: –zorg in natura (ZIN). –vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). Het VPZ is alleen onder voorwaarden beschikbaar.

11 Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) Toegang tot VPZ is mogelijk als er voldaan wordt aan één of meerdere van onderstaande criteria: Cliënt kan aantonen dat de zorgvraag niet in zorg in natura geleverd kan worden. Cliënt heeft een indicatie met minimaal 10 uur zorg per week. Cliënten binnen één gezin hebben gezamenlijk minimaal 10 uur per week zorg nodig. Functies die naast de functie ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) zijn geïndiceerd, hebben toegang tot de VPZ.

12 Pgb en VPZ Bij VPZ krijgen cliënten, net als bij een pgb, een individueel budget voor het inkopen van zorg. De vergoedingsregeling kent dezelfde tarieven en spelregels als het pgb.

13 Aandachtspunten Er bestaat geen landelijke lijst van aanbieders die op basis van een pgb / VPZ zorg leveren. Afspraken met zorgaanbieders worden door de budgethouders zelf gemaakt. Het zorgkantoor controleert alleen de verantwoordingen. Kortom: verantwoordelijkheid voor het op tijd inkopen en het op tijd ontvangen van de juiste AWBZ zorg ligt bij de budgethouder.

14 Tarieven pgb / VPZ (extramuraal) Maximaal te verantwoorden: € 63,00 per uur voor functies die in uren zijn geïndiceerd; € 58,00 per dagdeel voor functies die in dagdelen zijn geïndiceerd. BELANGRIJK Financiële consequenties bij de keuze voor Zorg in Natura (ZIN) of pgb / VPZ.

15 De cijfers

16

17 De impact monitor van het WMO kantoor geeft uw gemeente een betrouwbaar en integraal inzicht in de doelgroepen en karakteristieken van begeleiding Jan 2012 Inventarisatie en analyse Visie en keuzesVerwerking aanpak en keuzes Implementatie 1 april. 2012 1 juni 2012 1 sept. 2012 1 jan. 2013 Gemeente Bieden van extramurale begeleiding aan hulpbehoevende burgers Impact-monitor Stap 2 Zorginkoop Stap 3 Zorglevering Zorgkantoor Enquête zorgaanbieder Stap 4 Zorgdeclaratie CAK Stap 1 Indicatiestelling CIZ (+BJZ) Op detailniveau compleet inzicht in de impact van de decentralisatie van begeleiding van AWBZ naar Wmo voor uw gemeente  Interpreteerbaar maken van verschillende en complexe data bron bestanden  Compleet inzicht in huidige en aflopende indicaties, ingekochte en werkelijk geleverde begeleiding in uren en financiën  Toegang tot een persoonlijk dashboard met inzicht in doelgroepen en karakteristieken die worden getoond  Uitvoerige analyse op maat van de specifieke gemeente-data afgestemd op lokaal beleid en gemaakte keuzen Contactgegevens WMO kantoor Teun van der Linden teun.van.der.linden@wmokantoor.nl GSM: 06 29 00 08 28 www.wmokantoor.nl

18


Download ppt "Pgb processen CZ zorgkantoren Midas van den Berk."

Verwante presentaties


Ads door Google