De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Ledenvergadering ChristenUnie De Marne 9 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Ledenvergadering ChristenUnie De Marne 9 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Ledenvergadering ChristenUnie De Marne 9 november 2011

2 Agenda opening (bestuur) uitleg WMO (Lisa Labrie) korte pauze, koffie stellingen (bestuur en fractie) afronding en einde bijeenkomst (bestuur)

3 WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) 9 november 2011 Lisa Labrie, senior beleidsadviseur, gemeente De Marne

4 WMO algemeen 10 prestatievelden: 1.Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang 2.Preventieve ondersteuning jeugd 3.Informatie, advies en cliëntondersteuning 4.Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 5.Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking (…) 6.Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking (…) 7.8. en 9. Maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld, OGGz en verslavingsbeleid 10. Wonen, zorg en welzijn

5 1. Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang Dorpsgericht werken; projecten als vitale dorpen Centralisatie bibliotheken Ontmoetingspunten Stimulering van activiteiten (bijvoorbeeld ouderen, kunst en cultuur, volksgezondheid, etc) Woon- en leefbaarheidsplan

6 2. Preventieve ondersteuning jeugd Ontwikkeling Centrum voor jeugd en gezin Aanbod licht pedagogische hulpverlening Deelname aan Zorg Advies Team Deelname aan proviciebrede Verwijsindex Voorschoolse voorzieningen Onderwijs Zorg en begeleiding Jeugd- en jongerenwerk Etc.

7 3. Informatie, advies en ondersteuning Maatschappelijk werk en Zorgloket (zie folder); -Van zorgplicht naar compensatieplicht -Samenwerking -Nieuwe taken -De Kanteling -Krimp

8 4. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers Welzijnswerker (zie folder); -Seniorenvoorlichting -Ontmoetingspunten -Vrijwillige thuishulp en andere hulpvragen -Mantelzorg -Participatie zorgloket Vrijwilligersbeleid; - Steunpunt vrijwilligers in Winsum (De Beurs)

9 5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en (…) Toegankelijkheid openbaar vervoer Flexbus/servicebus/… Toegankelijkheid openbare gebouwen Kwetsbare groepen (zie ook pr.v. 8) Statushouders

10 6. Het verlenen van voorzieningen (…) Hulpmiddelen; - scootmocielen, rolstoelen, toiletstoelen Vervoersvoorzieningen; - vervoerskostenvergoedingen, Regiotaxi Woonvoorzieningen; -Niet algemeen gebruikelijk -Bijvoorbeeld: trapliften, bouwkundige aanpassingen van de woning Huishoudelijke hulp; -Zorg in Natura (ZiN) of -Persoonsgebonden budget (PGB)

11 7, 8 en 9. maatschappelijke opvang (…) Gericht op kwetsbare groepen die extra zorg en begeleiding nodig hebben Maatschappelijke opvang en huiselijk geweld OGGz (openbare geestelijke gezondheidszorg) Verslavingsbeleid

12 10. wonen, zorg en welzijn Afstemming in wonen, welzijn en zorg Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Ondersteunende functies Samenwerking met partijen als bijv de woningbouwstichting, zorgverlenende instanties en maatschappelijke organisaties Rol gemeente Levensloop bestendig bouwen en wonen

13 Korte pauze

14 Stellingen

15 Stelling 1: Het is niet meer dan normaal dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd bij aanschaf van een scootmobiel of een woningaanpassing

16 Stelling 2: Vrijwilligershulp/mantelzorg is een onderdeel van de WMO. Vanuit onze christelijke achtergrond zijn wij verplicht daarin een bijdrage te leveren.

17 Stelling 3: Er wordt te gemakkelijk een indicatie afgegeven (de kosten lopen teveel op). Er zal eerst meer een beroep op de familie of omgeving moeten worden gedaan.

18 Stelling 4: Steunpunten voorzien in een behoefte; oa. Infomatieverstrekking, computerhulp, voorkomen van eenzaamheid. De ouderen onder ons maken er veel gebruik van.

19 Sluiting van het formele gedeelte


Download ppt "Welkom! Ledenvergadering ChristenUnie De Marne 9 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google