De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 van 10 Hoofdstuk 10 Taalbeleid. 2 van 10 Taalbeleid is schoolbeleid Interne en externe kwaliteitsimpulsen Verankering van het taalbeleid in het algemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 van 10 Hoofdstuk 10 Taalbeleid. 2 van 10 Taalbeleid is schoolbeleid Interne en externe kwaliteitsimpulsen Verankering van het taalbeleid in het algemene."— Transcript van de presentatie:

1 1 van 10 Hoofdstuk 10 Taalbeleid

2 2 van 10 Taalbeleid is schoolbeleid Interne en externe kwaliteitsimpulsen Verankering van het taalbeleid in het algemene schoolbeleid Inhoud van taalbeleid Handvatten voor het taalbeleidsplan

3 3 van 10 Externe kwaliteitsimpulsen Overheid o kerndoelen o referentiekader taal en rekenen o opbrengstgericht werken Wetenschappelijk onderzoek o PPON o PISA o PIRLS Ouders Inspectie

4 4 van 10 Interne kwaliteitsimpulsen Schoolleider/intern begeleider/taalcoördinator: o trendanalyse van de resultaten van leerlingen en groepen Leerkrachten als ervaringsdeskundigen Leerlingen als informatiebron bij evaluatie van het onderwijsproces

5 5 van 10 Wat is taalbeleid? Taalbeleid is de structurele en strategische aanpak om het taalonderwijs en het gebruik van taal in de andere vakken zoals dat dagelijks in elke klas aan de orde komt aan te passen aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen, zodanig dat het uiteindelijk leidt tot betere onderwijsresultaten van deze leerlingen.

6 6 van 10 Kenmerken taalbeleid Hoe o structureel o strategisch o gezamenlijke visie Wat o dagelijkse onderwijspraktijk o taalbehoeften van alle leerlingen o verbeteren van onderwijsresultaten Wie o teamgericht o schoolbreed

7 7 van 10 PCDA-cyclus

8 8 van 10 10-stappenplan Analyse taalonderwijs 1 aanleiding voor het taalbeleidsplan 2 beschrijven van de huidige situatie 3 reflectie op de huidige situatie 4 oriënteren op de gewenste situatie Opstellen taalbeleidsplan 5 vaststellen van prioriteiten 6 formuleren van doelen 7 kiezen van activiteiten 8 vaststellen van het meerjarentaalbeleidsplan Uitvoering taalbeleidsplan 9 uitvoeren en borgen 10 monitoren en bijstellen

9 9 van 10 10-stappenplan Samenhang tussen visie, aanbod en opbrengsten

10 10 van 10 Taalbeleid: analyse taalonderwijs De visie van het team op taal en taalonderwijs De leerlingenpopulatie Het schoolteam De inhouden van taalonderwijs De tijd besteed aan taalonderwijs De rol van taal in de andere vakken Onderwijsondersteunende ouderprogramma’s Samenhang

11 11 van 10 Taalbeleid: opstellen taalbeleidsplan De doelstellingen: wat willen we bereiken? De activiteiten: wat gaan we doen? De organisatie: hoe gaan we dat doen? De middelen: wat hebben we daarvoor nodig? De evaluatie: hoe bepalen we of we het gewenste resultaat bereikt hebben? DOELEN SMART BESCHRIJVEN

12 12 van 10 Taalbeleid: uitvoering taalbeleidsplan De taalcoördinator of een directielid ondersteunt de teamleden bij de uitvoering en bewaakt de voortgang De taalcoördinator zorgt er ook voor dat het taalbeleidsplan tijdig wordt bijgesteld als dat nodig is

13 13 van 10 De beleidscyclus in de praktijk Drie voorbeelden van (delen van) activiteitenplannen (zie website)website o De Zonnewijzer (voortgezet technisch lezen) o De Omgang (coöperatief leren en stelonderwijs) o De Regenboog (begrijpend lezen en wereldoriëntatie)

14 14 van 10 De taalcoördinator Heeft de Registeropleiding Coördinator Taal gevolgd Is deskundig op het gebied van (interactief) taalonderwijs Kan zijn collega’s inspireren en ondersteunen bij de invoering van vernieuwingen Kan taalbeleid opzetten en uitvoeren


Download ppt "1 van 10 Hoofdstuk 10 Taalbeleid. 2 van 10 Taalbeleid is schoolbeleid Interne en externe kwaliteitsimpulsen Verankering van het taalbeleid in het algemene."

Verwante presentaties


Ads door Google