De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam Airport Schiphol 1 Ludo van Meeuwen 1,3, Saskia Brand-Gruwel 1, Jeroen van Merriënboer 1,2, & Jeano de Bock 3 1 Open University of the Netherlands,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam Airport Schiphol 1 Ludo van Meeuwen 1,3, Saskia Brand-Gruwel 1, Jeroen van Merriënboer 1,2, & Jeano de Bock 3 1 Open University of the Netherlands,"— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam Airport Schiphol 1 Ludo van Meeuwen 1,3, Saskia Brand-Gruwel 1, Jeroen van Merriënboer 1,2, & Jeano de Bock 3 1 Open University of the Netherlands, 2 Maastricht University, The Netherlands, 3 Air Traffic Control The Netherlands 26 juni 2009 Adaptief Opleiden in Technologische, Cognitief Complexe Domeinen

2 Amsterdam Airport Schiphol 2 Introductie Beroepssituatie –Beroepssituatie luchtverkeersleiding: Snel veranderende technologie in een cognitief complex en dynamisch domein –Ook: piloot, medische specialisten... –Levenslang Leren Training –Van rechtlijnig naar flexibel

3 Amsterdam Airport Schiphol 3 Deze Presentatie Hoe moet een effectief en efficiënt trainingsysteem eruit zien waarin trainees ook worden opgeleid tot levenslang lerenden? Sleutelwoord = ADAPTIVITEIT

4 Amsterdam Airport Schiphol 4 Casus Tom = ATC trainee –Studeert in een adaptief trainingsysteem –Problemen met de competentie: Workload management

5 Amsterdam Airport Schiphol 5 1:Veilig (5 NM of 1000 Ft.) 2:Efficiënt 3:Milieu bewust 1:Flight level (FL) 2:Heading 3:Speed

6 Amsterdam Airport Schiphol 6 Mentaal beeld Groeperen

7 Amsterdam Airport Schiphol 7 Mentaal beeld Groeperen Volgorde bepalen 3 7 6 5 2 1 4

8 Amsterdam Airport Schiphol 8 Mentaal beeld Groeperen Volgorde bepalen R/T, Labelen… 3 7 6 5 2 1 4

9 Amsterdam Airport Schiphol 9 Onderzoeksvraag 1 –Wat zijn de karakteristieken van adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie –Welke LLL vaardigheden moeten trainees beheersen om in dergelijke systemen optimaal te leren? Literatuurstudie Focusgroepstudie –Hoe ontwerp je adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie

10 10 TraineeTraining Trajectory Training System Non-adaptive Adaptive System Controlled Adaptive Trainee Controlled General Individual Trainee Push Pull Trainee 1 = Trainee 2 Trainee 1 ≠ Trainee 2 Adaptive Shared Controlled Trainee Pull Trainee 1 ≠ Trainee 2 Push Individual

11 11 TraineeTraining Trajectory Training System Non-adaptive Adaptive System Control Adaptive Trainee Controlled General Individual Trainee Push Pull Trainee 1 = Trainee 2 Trainee 1 ≠ Trainee 2 Adaptive Shared Controlled Trainee Pull Trainee 1 ≠ Trainee 2 Push Individual

12 12 TraineeTraining Trajectory Training System Non-adaptive Adaptive System Control Adaptive Trainee Control General Individual Trainee Push Pull Trainee 1 = Trainee 2 Trainee 1 ≠ Trainee 2 Adaptive Shared Controlled Trainee Pull Trainee 1 ≠ Trainee 2 Push Individual

13 13 TraineeTraining Trajectory Training System Non-adaptive Adaptive System Control Adaptive Trainee Control General Individual Trainee Push Pull Trainee 1 = Trainee 2 Trainee 1 ≠ Trainee 2 Adaptive Shared Control Trainee Pull Trainee 1 ≠ Trainee 2 Push Individual

14 Amsterdam Airport Schiphol 14 Onderzoeksvraag 2 –Wat zijn de karakteristieken van adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie –Welke LLL vaardigheden moeten trainees beheersen om in dergelijke systemen optimaal te leren? Literatuurstudie Focusgroepstudie –Hoe ontwerp je adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie

15 Amsterdam Airport Schiphol 15 Zelfgestuurd Leren = Self-directed Learning Op niveau van leertraject –Definiëren van de verbeterpunten aan de hand van taakprestaties –Bepalen leerdoelen aan de hand van verbeterpunten –Plannen van leertraject selecteren van taken en leeractiviteiten

16 Amsterdam Airport Schiphol 16 Zelfgereguleerd Leren = Self-regulated Learning Op niveau van taakuitvoering –Oriënteren op de taak –Plannen van taakuitvoering –Monitoren van taakuitvoering –Aanpassen als taakuitvoering niet goed verloopt kiezen andere strategie –Beoordelen van de taakuitvoering Gebruik van beoordelingscriteria

17 Amsterdam Airport Schiphol 17 LLL-vaardigheden

18 Amsterdam Airport Schiphol 18 Focusgroepstudie: Methode Drie groepen –Experts (n=6) –Trainers (n=7) –Trainees (n=7) Critical Incident Methode –Beschrijf wat een goede trainee (wat betreft zijn leren) tot een goede trainee maakt. –Belangrijkste punten werden vooraf naar de onderzoeker gemaild. –Focus groep discussie (2 uur) Opnames zijn uitgeschreven Protocollen zijn gescoord volgens een scoringsysteem Resultaten bespreken met betrokkenen

19 Amsterdam Airport Schiphol 19 Mental picture Chunking Decision of order R/T, Labeling… 3 7 6 5 2 1 4

20 Amsterdam Airport Schiphol 20 Focusgroepstudie: Voorlopige Resultaten Taking Initiative Responsible Reliable Control of Emotions Coachable Self-confident Independent Seeking Support Seeking Feedback Selecting learning activities Identifying Human and Material Resources CreativeIntrinsic Motivated Monitor Adjust Plan Orientate Self-assess Set Goal

21 Amsterdam Airport Schiphol 21 Onderzoeksvraag 3 –Wat zijn de karakteristieken van adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie –Welke LLL vaardigheden moeten trainees beheersen om in dergelijke systemen optimaal te leren? Literatuurstudie Focusgroepstudie –Hoe ontwerp je adaptieve trainingsystemen? Literatuurstudie

22 Amsterdam Airport Schiphol 22 Elementen in een ‘Adaptive Shared Control System’ Database Taken Ontwikkelings- portfolio Coachings- protocol Heuristiek voor taakselectie Beoordelen taakuitvoering Definiëren verbeterpunten Bepalen leerdoelen Selecteren leertaken

23 Amsterdam Airport Schiphol 23 Conclusie Adaptieve trainingsystemen verwachten LLL vaardigheden van de trainees LLL vaardigheden ondersteunen het leerproces en zijn wenselijk in de professie Alleen met een juiste configuratie van een trainingsysteem kunnen LLL vaardigheden worden getraind

24 Amsterdam Airport Schiphol 24 Vervolg Aan de hand van focusgroep- resultaten en vanuit de gedachte van adaptief trainen: –Opstellen meetinstrument om LLL- vaardigheden in ATC te bepalen. –Opzetten van interventies waarbij LLL- vaardigheden bij trainees worden ontwikkeld.

25 Amsterdam Airport Schiphol 25 Output van het Project Inzicht in de LLL-vaardigheden in cognitief complexe, dynamische en technologische domeinen. Meetinstrument voor meten van LLL-vaardigheden in ATC. Richtlijnen voor het vervaardigheden van dergelijke meetinstrumenten voor andere domeinen. Richtlijnen voor het ontwerpen van adaptieve trainingssystemen in technologische domeinen. Uitgewerkte voorbeelden van ontwikkelde adaptieve trainingsonderdelen in het domein ATC.

26 Amsterdam Airport Schiphol 26 Bedankt voor uw aandacht ! Vragen / Opmerkingen ?


Download ppt "Amsterdam Airport Schiphol 1 Ludo van Meeuwen 1,3, Saskia Brand-Gruwel 1, Jeroen van Merriënboer 1,2, & Jeano de Bock 3 1 Open University of the Netherlands,"

Verwante presentaties


Ads door Google