De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bewindvoering & Schuldhulpverlening. Inleiding Introductie Historie Tussenstand anno 2015 Overeenkomsten en verschillen Risico’s en kansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bewindvoering & Schuldhulpverlening. Inleiding Introductie Historie Tussenstand anno 2015 Overeenkomsten en verschillen Risico’s en kansen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bewindvoering & Schuldhulpverlening

2 Inleiding Introductie Historie Tussenstand anno 2015 Overeenkomsten en verschillen Risico’s en kansen

3 Introductie Directeur Reeling Bewindvoerders Bestuurder BPBI Docent HU, lectoraat Geld & Schulden

4 Historie bewind Mildere vorm van curatele BW 1 Onderdeel van familierecht (13% professioneel in 1998) Ter bescherming van meerderjarige vermogenden Financiering uit vermogen van client

5 Bewind anno 2015 (1) Aangescherpte kwaliteitseisen Meerendeel nieuwe bewinden heeft schulden 20% bij familie 1.800 organisaties Verschuiving financiering veelal naar gemeenten Bevordering financiele zelfredzaamheid

6 Bewind anno 2015 (2) Uitbreiding grondslag met problematische schulden en/of verkwisting Uitbreiding taken: schuldbemiddeling o.b.v. Wck art. 48 Strijdig met uitgangspunten? Taak stabiliseren en toeleiden naar SHV

7 Schuldenproblematiek anno 2015 18,5% heeft problematische schulden; daarvan heeft 86% geen gemeentelijke schuldhulp Stijging aantal personen met schulden Stijging aantal schuldeisers Stijging hoogte per schuld en totale schuldenlast Daling aantal aanvragen WSNP

8 Overeenkomsten bewind en SHV Stabiliseren van financiën Inventariseren van schulden Treffen van enkele betalingsregelingen Klassieke schuldbemiddeling Afkoop schulden tegen finale kwijting Afgifte verklaring 285 FW Doorverwijzen naar flankerende hulp Verstrekken informatie en advies

9 Neutraliteit (on)voorwaardelijkheid Vrijheid van handelen Verschillen bewind en SHV

10 Risico’s Onvoldoende kennis bij bewindvoerders Aansprakelijkheid bewindvoerder Beloning Onvoldoende effect: – Beperkt gereedschap – Acceptatie door schuldeisers Vervaging rol bewindvoerder/SHV’er Minder werk voor SHV’er

11 Kansen Schuldenaren sneller geholpen Kostenbesparing voor gemeenten: – Efficiency – Kortere duur bewind ?


Download ppt "Welkom Bewindvoering & Schuldhulpverlening. Inleiding Introductie Historie Tussenstand anno 2015 Overeenkomsten en verschillen Risico’s en kansen."

Verwante presentaties


Ads door Google