De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRUCTUURVISIE Stand van zaken  Ontwerpvisie 2020: in procedure  Uitwerken deel milieu en duurzaamheid  Communicatietraject  Uitwerkingsvragen mobiliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRUCTUURVISIE Stand van zaken  Ontwerpvisie 2020: in procedure  Uitwerken deel milieu en duurzaamheid  Communicatietraject  Uitwerkingsvragen mobiliteit."— Transcript van de presentatie:

1 STRUCTUURVISIE Stand van zaken  Ontwerpvisie 2020: in procedure  Uitwerken deel milieu en duurzaamheid  Communicatietraject  Uitwerkingsvragen mobiliteit

2 VRAGEN OVER MOBILITEIT Overzicht  Onderbouwing verplaatsingsstromen per windrichting?  OV-verbinding naar Barendrecht: invloed bedrijvigheid Nieuw Reijerwaard?  Inpassing tram in het centrum (veiligheid, inpassing, omvang autoverkeer)?  ‘Noordenweg-trace’ tram?  Effecten van gedeeltelijke downgrading Rotterdamseweg?  Tram gemengd op de Koninginneweg?  Verantwoording lobbytraject ondertunneling?

3 TOELICHTING VERKEERSMODEL Robert van Leusden van Goudappel Coffeng

4 INZOOM OP HET CENTRUM Ambitie: ruimtelijk vitaal centrumgebied  “Wat heeft het centrum nodig aan mobiliteit om ruimtelijk vitaal te zijn”:  Economisch kerngebied: bereikbaarheid met alle vervoerwijzen  Publiekstrekkende voorzieningen: hoogwaardige openbare ruimte  Cultuurhistorische waarden: beschermen en zichtbaar maken  Vorm geven aan structuur fiets, OV en auto vanuit de integrale ambitie  Accent vanavond: de tram

5 1874

6 2000

7 INZOOM OP HET CENTRUM Tekst  Integraal benaderen van fiets, OV en auto vanuit de ruimtelijke structuur  Wat heeft het centrum nodig aan mobiliteit om ruimtelijk vitaal te zijn:  Economisch kerngebied: bereikbaarheid met alle vervoerwijzen  Publiekstrekkende voorzieningen: hoogwaardige openbare ruimte  Cultuurhistorische waarden: beschermen en zichtbaar maken  randvoorwaarde: beter milieu / duurzaamheid

8 TRAM VIA NOORDENWEG TRACE Grote ontwerpopgave  door Ringdijk  viaduct over doorbraak  Verwerving vastgoed en gronden

9

10 Overzicht  Huidige situatie: ca. 4000-5000 auto’s per etmaal  In het spitsuur (beide richtingen): 9-11 auto’s per minuut  Auto te gast  Wegencategorisering: verblijfsgebied / 30 km/u- zone

11 TOTAALBEELD MOBILITEIT Fiets tot in het centrumhart

12 TOTAALBEELD MOBILITEIT Tram ontsluit voorkant centrum

13 TOTAALBEELD MOBILITEIT Auto aan de randen, in centrum te gast

14 Tram SchoutstraatTram Noordenweg 1. Auto: zoals nu1b. Auto: zoals nu 2. Auto: luwe St.Jorisstraat 2b. Auto: luwe St.Jorisstraat 3. Auto: als 2 + route Poesiatstraat 3b. Auto: als 2 + route Poesiatstraat 4. Auto: als 2 + route Ringdijk/Noordenwe g 4b. Auto: als 2 + route Ringdijk/Noordenweg TOTAALBEELD MOBILITEIT Auto aan de randen, in centrum te gast

15 Ingekleurde autocad met traminvoeging in rijbaan Foto oversteeklichtj e tram

16 Inweven tram in het centrum nabij Klaas Katerstraat Ingekleurde autocad met traminvoeging in rijbaan koninginneweg Koninginnewe g gemeentehuis

17

18 Profiel in het centrum

19 VERKEERSDRUKTE Autoverkeer Koningsplein-Schoutstraat  Huidige situatie: ca. 4000-5000 auto’s per etmaal  In het spitsuur (beide richtingen): 9-11 auto’s per minuut  Auto te gast  Wegencategorisering: verblijfsgebied / 30 km/u- zone

20 Ingekleurde autocad met traminvoeging in rijbaan Foto oversteeklichtj e tram

21 St. Jorisstraat: langzaam verkeer centraal?

22 Ingekleurde autocad met traminvoeging in rijbaan Foto oversteeklichtj e tram

23 Tram langs de Vlietlaan

24 VERVOLGTRAJECT Mobiliteit  Uitwerking mobiliteitsvisie centrumgebied  afweging Noorderwegtrace,  centrumroutes auto,  ontlasting St. Jorisstraat/Jan Luykenstraat)  Atelier tramveiligheid en –inpassing (aansturen verkeersontwerp)  Effecten afwaardering Rotterdamseweg  Effecten Nieuw-Reyerwaard op OV  Expertmeeting gemeenteraad (eindresultaten, panel, discussie)


Download ppt "STRUCTUURVISIE Stand van zaken  Ontwerpvisie 2020: in procedure  Uitwerken deel milieu en duurzaamheid  Communicatietraject  Uitwerkingsvragen mobiliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google