De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeerscirculatie Berkel Beknopte evaluatie van het beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeerscirculatie Berkel Beknopte evaluatie van het beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeerscirculatie Berkel Beknopte evaluatie van het beleid

2 30 mei 20162 Aanleiding Motie –Knip Herenstraat (en Noordeindsweg) evalueren bewoners en winkeliers betrekken –“Mobiliteitsplan evalueren” Lopend monitorprogramma Berkel noord

3 30 mei 20163 Proces Monitorgegevens Telefonische enquête & burgerpanel 2 klankbordgroepen: –Bewoners –Mobiliteit Besluitvorming raad

4 30 mei 20164 Ontwikkeling Berkel en Rodenrijs

5 30 mei 20165 Titel Hoofdwegenstructuurplan B&R –Regionale ring om Berkel & Rodenrijs –2 interne 50 km/h ringen –Centrumring –Knip Noordeindseweg –knip Sterrenweg –Knip Herenstraat: Optimalisatie ontwikkeling centrum

6 30 mei 20166 Doelen mobiliteitsplan 1.Mobiliteit duurzamer maken 2.Sluipverkeer voorkomen 3.Verkeersveiligheid verbeteren

7 Autonetwerk mobiliteitsplan 30 mei 20167 Lansingerland-ring voor interlokaal verkeer Kernontsluitingsring voor lokaal verkeer Verkeersdruk linten beperken P-route (Verlengde) Laan van Romen- Raadhuislaan

8 30 mei 20168 Horecanota (2013)

9 Functie horecaplein Herenstraat Hart winkelgebied Verlengt verblijfsduur Recreatief ontmoetingspunt Verbindt de polen 30 mei 20169

10 Huidige verkeerscirculatie 30 mei 201610 Lansingerland-ring werkt: -N470/N471 goed gebruikt -intensiteiten linten gehalveerd -Hoge intensiteiten 30 km/h wegen: -Noordeindseweg, -Rodenrijseweg -Berkels dijkje -Cap rotondes Klapwijkseweg -Bevoorradingsroute centrum oostzijde

11 30 mei 201611 Huidige situatie centrum Parkeerroute Berkel centrum ontlast andere straten NU: –P verspreid, tijdelijke voorzieningen –P-druk ‘naast de winkel’ erg hoog, verderop lager –Tijdelijk: Minder P plaatsen oost Tot 2020: –Parkeervoorzieningen west en oost Openstaande vragen: –Kwaliteitsnetwerk bevoorrading ? –P-route = Gemeentewerf +Raadhuislaan ? –Functie Berkelsdijkje ? Parkeerdruk 2012

12 30 mei 201612 Duurzaamheid Fiets –Fietsgebruik relatief gedaald Wel (gedwongen) toename fiets – OV –Fietsbereikbaarheid Berkel centrum (nog) niet verbeterd Fietsparkeren Berkel – noord Bergschenhoek OV –Forse groei OV-gebruik naar grote steden –Lokale lijnen gesneuveld

13 30 mei 201613 Verkeersveiligheid Beeld bepaald door onderregistratie Nog Duurzaam Veilig inrichten: –Klapwijkseweg –Noordeindseweg, Rodenrijseweg –Berkelsdijkje 30 km/h ? –Sober ingerichte wijken 2003 -2007 2008-2012

14 30 mei 201614 Vragen burgerpanel Gevolgen voor mobiliteit en veiligheid –Route, tijd, auto / fietsgebruik naar het centrum, alternatief –Invloed parkeerdruk centrum Deel van B&R dat via Noordeindseweg / Rodenrijseweg naar centrum kan ( + referentiegroep)

15 30 mei 201615 Uitkomsten burgerpanel Bereikbaarheid –Effect parkeerdruk groter dan poller Herenstraat –Effect parkeerdruk veel groter dan rotonde NEW –Bereikbaarheid per fiets aanzienlijk verbeterd –Reacties: onbekendheid nieuwe situatie (navigatie)

16 30 mei 201616 Uitkomsten burgerpanel (2) Verkeersveiligheid Positief : –Noordeindseweg en Rodenrijseweg Negatief: overgrote meerderheid reacties –Centrum Berkel: (vracht-)auto’s moeten keren voor de afsluiting Verkeer Nieuwstraat Ook: Wilhelminastraat, kruispunt Rodenrijseweg – Gemeentewerf (!) –Omgeving: Negatief: meer en harder rijdend verkeer in 30 km/h straten

17 30 mei 201617 Reacties klankbordgroep bewoners Centrum bereikbaar Verkeersluw Wegen goed inrichten (30 km/h en 50 km/h)

18 30 mei 201618 Korte termijn aanpak Parkeervoorzieningen Uitbreiding parkeren aan de oostzijde (eind 2014) Voetpad parkeerterrein westzijde Shop en Go ? Uitbreiding fietsparkeren Verkeersveiligheid Rijrichting Nieuwstraat en Julianastraat (?) omkeren Sterrenweg 30 km/h inrichting

19 30 mei 201619 Mob plan herzien Goederenroutes toevoegen Verkeersmodel actualiseren Alternatieven doorrekenen Formele inspraakmogelijkheden


Download ppt "Verkeerscirculatie Berkel Beknopte evaluatie van het beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google