De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013 - 2017 6 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013 - 2017 6 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013 - 2017 6 november 2012

2 Voettekst2 Inleiding Subsidieregeling zorgopleidingen 2 e tranche vervalt per 1 januari 2013. Wordt vervangen voor beschikbaarheidbijdrage via de Nza. Dit geldt niet voor de opleiding tot: o Jeugdarts o arts infectieziektenbestrijding o arts tbc-bestrijding o arts medisch milieukundige Reden: zorg die deze artsen leveren is niet direct te koppelen aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

3 3 Wat verandert er per 1 januari 2013? Nieuwe subsidieregeling uitgevoerd door VWS: subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017. Eenvoudigere uitvoering en minder administratieve lasten. Procedure om tot toewijzingsvoorstel/verdeelplan te komen blijft ongewijzigd.

4 4 Subsidieproces 2013 Aanvraag verlening indienen voor 1 november 2012: alleen voor aanvragen > € 25.000 VWS stuurt beschikking voor 1 januari 2013. Beschikking maakt onderscheid tussen instroom en doorstroom:

5 5 Onderscheid instroom en doorstroom Instroom: in aantal personen en bijbehorende fte per zorgopleiding (zoals tot 2012). Doorstroom: in €, op basis van bestand SGRC (vanaf 1 jan RGS) van 31 oktober 2012. De definitieve doorstroom wordt bepaald bij de vaststelling op grond van gerealiseerde opleidingsplaatsen. Voordeel: wijzigingen in opleidingsschema’s zijn gedurende het gehele jaar mogelijk, zonder gevolgen voor de subsidie. Uiteraard met goedkeuring RGS (SGRC).

6 6 Vaststelling Vaststelling na verlening: ambtshalve door VWS: o geen aanvraag o geen assurance rapport o op grond van overzichten RGS van 15 februari 2014 o Vaststelling eind mei/begin juni 2014 Subsidie < € 25.000? geen voorafgaande verlening, wel aanvragen voor 1 mei 2014!

7 7 Verplichtingen subsidieontvanger Schriftelijke meldingsplicht bij situaties die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging van de hoogte, intrekking of vaststelling van de subsidie, zoals: o Fusies o Naamswijzigingen o intrekken erkenning o Overname aios van andere instelling o Et cetera Gevolgen bij niet melden: mogelijke korting bij vaststelling.

8 8 Vragen? Nu of anders via dienstpostbus VWS: opleidingsfonds@minvws.nl


Download ppt "Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013 - 2017 6 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google