De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAD BIJEENKOMST 1.3. Inhoud bijeenkomst 1.3 1.Welkom, mededelingen, stage ervaringen 2. Presentatie / bespreken van de voorbereidingsopdrachten 3.Leerdoelen/lesdoelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAD BIJEENKOMST 1.3. Inhoud bijeenkomst 1.3 1.Welkom, mededelingen, stage ervaringen 2. Presentatie / bespreken van de voorbereidingsopdrachten 3.Leerdoelen/lesdoelen."— Transcript van de presentatie:

1 VAD BIJEENKOMST 1.3

2 Inhoud bijeenkomst 1.3 1.Welkom, mededelingen, stage ervaringen 2. Presentatie / bespreken van de voorbereidingsopdrachten 3.Leerdoelen/lesdoelen formuleren + oefeningen doelen ontwerpen en classificeren. 4.Leerdoelen formuleren voor VAD leertaak 1 5.Afspraken bijeenkomst 1.4 6.Afsluiting van de les. 

3 Doelen voor vandaag……

4 Doelen van bijeenkomst 1.3 De student kan: -uitleggen met welk doel een taxonomie ingezet wordt in het onderwijs. -zes cognitieve beheersingsniveau van Bloom/Krathwohl/Anderson benoemen -de betekenis ervan uitleggen aan een mede student. -kan de (herziene) taxonomie van Bloom toepassen bij het formuleren van leerdoelen. -kan leerdoelen classificeren in een taxonomie model -kan leerdoelen formuleren voor een les ( leertaak 1 VAD)

5 Constructive alignment Toetsen Leerdoelen Opleidingsdoelen Leerbronnen en leeractiviteiten

6 Taxonomie Bloom/Anderson/Krathwohl 2001

7 Digitale taxonomie van Bloom e.a.

8 Waarom leerdoelen beschrijven? Om: -de relatie tussen leerdoelen, leeractiviteiten en leeropbrengst zichtbaar te maken -de relatie met eindtermen, kerndoelen of competenties zichtbaar te maken -het leren van leerlingen centraal te stellen

9 Leerdoelen (op cognitief beheersingsniveau) Leeractiviteiten ( werkvormen/opdrachten) Uitvoering Leeropbrengst / toetsing

10 Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan de volgende criteria: Een leerdoel: -is gekoppeld aan eindtermen, kerndoelen/werkprocessen en competenties. -bevat een specifiek en concreet inhoudscomponent. -bevat een (waarneembaar) gedragscomponent. Het gedrag is beschreven in een werkwoord ; tevens is een beheersingsniveau beschreven. -bevat (soms) een conditiecomponent. Onder welke omstandigheden moet het waarneembare gedrag vertoond worden? ( tijd, aantal, omstandigheid) -moet toetsbaar zijn.

11 Opdracht 1.Zijn de volgende doelen juist geformuleerd d.w.z. voldoen de doelen aan bovenstaande criteria? Zo niet, pas de leerdoelen aan zodat deze voldoen aan bovenstaande criteria (bijlage1 bij VAD bijeenkomst 1.3) 2.Classificeer de aangepaste leerdoelen in het taxonomie schema op de horizontale lijn. ( bijlage 2 bij VAD bijeenkomst 1.3)

12 Leerdoelen ontwikkelingspsychologie (leerjaar1, pedagogisch werk, niveau 3) Aan het eind van periode 4 kan een leerling: 1.verschillende kenmerken van de lichamelijke ontwikkeling van een baby benoemen; 2.een plan van aanpak opstellen aan de hand van de kenmerken van de motorische ontwikkeling van een basisschool kind; 3.beargumenteren welk voorleesboek past bij de taalontwikkeling van een driejarig kind; 4.een spel ontwerpen dat gericht is op de ontwikkeling van de motoriek van een kleuter; 5.aan een medeleerling uitleggen waarom een puber zijn eigen denkwereld centraal stelt; 6.een verband leggen tussen sociaal -affectieve ontwikkeling en leerprestaties van een kind; 7.de begrippen cognitieve -en sociaal effectieve ontwikkeling toepassen in het schrijven van een cases.

13 Afsluiting bijeenkomst Ieder individueel Wat neem van je deze les mee voor je lespraktijk? Formuleer een leerdoel volgens de genoemde criteria.

14 Bijlage 1 http://www.expertisecentrum- kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf

15 Bijlage 2 Blanco Taxonomy Krathwohl bijeenkomst 1.3

16 Bron verschillende soorten taxonomieën https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomi e%C3%ABn.pdf

17 voorbereiding VAD bijeenkomst 1.4 Zie wiki voorbereiding VAD bijeenkomst 1.4 http://maken.wikiwijs.nl/63454/Vakdidactiek_K OP_en_Minor_1


Download ppt "VAD BIJEENKOMST 1.3. Inhoud bijeenkomst 1.3 1.Welkom, mededelingen, stage ervaringen 2. Presentatie / bespreken van de voorbereidingsopdrachten 3.Leerdoelen/lesdoelen."

Verwante presentaties


Ads door Google