De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logopedische ondersteuning in de voor- en vroegscholen van Eysden-Margraten Eduard Rodigas, senior onderwijsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logopedische ondersteuning in de voor- en vroegscholen van Eysden-Margraten Eduard Rodigas, senior onderwijsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Logopedische ondersteuning in de voor- en vroegscholen van Eysden-Margraten Eduard Rodigas, senior onderwijsadviseur

2 Waar? Op voor- en vroegschoolse voorzieningen in Eijsden-Margraten: 10 kinderdagverblijven - elk 7 uur, 7 (voorheen 8) peuterspeelzalen – elk 14 uur 11 basisscholen – naar grootte; in totaal 343 uur. Totale werkomvang op jaar basis: 570 uur.

3 Wie? Twee logopedisten: Mevr. Kitty ter Doest Dhr. Jo van Gelder

4 Welke logopedische ondersteuning? Screening en eventueel nader diagnostisch onderzoek van kinderen op (twee- en) drie-jarige leeftijd en basisschoolkinderen in en leerjaar 1 en 2. Training on the job van leidsters en leerkrachten bij het signaleren, diagnostiseren en begeleiden van kinderen met taalontwikkelingsproblemen Die een belemmering voor de schoolloopbaan kunnen vormen en door KDV/PSZ of basisschool kunnen worden opgeheven. Anders verwijzing

5 Dus NIET Behandeling door O2 logopedist zelf Indien nodig dan doorverwijzing plaats naar particuliere logopedie of andere instellingen

6 Werkwijze Volgens vast protocol Regelmatig, geplande contacten Met aandacht voor vereiste toestemming van ouders voor bepaalde onderzoeken. Handelingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden van KDV, PSZ en basisschool zijn uitgangspunt : Instelling geeft zelf prioriteiten aan Eigenaarschap Dossier vorming op instelling

7 Protocol schets

8 Bij hoeveel kinderen (2011-2012) in de PSZ’n?

9 Bij hoeveel kinderen (2011-2012) in de KDV’n?

10 Bij hoeveel kinderen (2011-2012) in de basisscholen?

11 Wat leveren al deze inspanningen op? Vroegtijdige onderkenning van risico’s op taal- spraak achterstanden die de schoolloopbaan kunnen belemmeren. = directe hulp Vergroting van de bekwaamheid in signalering en begeleiding bij de professionals in de KDV’n PSZ’n en de basisscholen. = kwaliteitsverbetering

12 En helpt dat onze kinderen? Dat zou bijvoorbeeld blijken als: Het aantal kinderen dat in de psz hulp nodig heeft kleiner wordt als ze in de basisschool komen. Het aantal problemen bij de onderzochte kinderen afneemt. Leidsters en leerkrachten steeds efficiënter de (risico’s op) taalachterstanden weten te signaleren en weten te tackelen. Echter: de aannames zijn evident maar: Vragen systematisch onderzoek En daarom uitbreiding van de opdracht aan O2

13 Blijven investeren in schoollogopedie? Goede taalbeheersing is voorwaarde voor een kansrijke schoolloopbaan Het verslag toont aan dat ook in een gemeente met weinig achterstand problematieken de taalontwikkeling van jonge kinderen meer aandacht vraagt dan verwacht. Vroege signalering en begeleiding van risico’s op taalachterstanden is in het algemeen effctief gebleken en werkt kosten besparend + vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen. Leidsters en leerkrachten dreigen inmiddels overbelast te worden door de veelheid van taken

14 Gaan voor- en vroegschoolse investeringen renderen?


Download ppt "Logopedische ondersteuning in de voor- en vroegscholen van Eysden-Margraten Eduard Rodigas, senior onderwijsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google