De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderen in veilige handen Grietje Nieland Veilig Thuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderen in veilige handen Grietje Nieland Veilig Thuis."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderen in veilige handen Grietje Nieland Veilig Thuis

2 Huiselijk geweld “Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd” = Geweld in afhankelijkheidsrelaties

3 Wat is ouderenmishandeling? “…..al het handelen of het nalaten van handelen… …van al diegenen die in terugkerende persoonlijke en/of professionele relatie met die oudere (65 jaar en ouder) staan… …waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt… …waarbij er van de kant van de oudere sprake is van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

4 Omvang van ouderenmishandeling 1 op de 20 ouderen (65 jaar en ouder) heeft met een vorm van mishandeling te maken Bij veel mantelzorgers van dementerende ouderen (plusminus 1/3) loopt de zorg zodanig uit de hand dat er sprake is van mishandeling

5 Vormen van ouderenmishandeling  Psychische mishandeling  Lichamelijke mishandeling  Seksuele mishandeling  Financiële uitbuiting  verwaarlozing

6 Plegers  Gezinsleden  Familieleden  Buren en kennissen  Beroepskrachten en vrijwilligers  Plotselinge nieuwe vrienden

7 Risicofactoren  Afhankelijkheid (ontbreken digitale vaardigheden)  Overbelasting van de mantelzorger  Sociaal isolement  Rolverandering  Relatie geeft loyaliteitsgevoelens voor pleger  Psychische, sociale en lichamelijke problemen  Geschiedenis van geweld  Verslaving  Financiële problemen  Maatschappelijke druk op zelfredzaamheid

8 signalen  Zie je…..  Hoor je ……  Ruik je ….  Voel je…..

9  Betaalachterstand en geldgebrek  Weigeren informatieverstrekking  Ontbreken van geld en goederen  Onverklaarbare geldopnames / kosten  “Dubieuze” testamentwijziging  Verdwijnen van waardevolle spullen  Afgesloten van gas en elektra  Brieven van incassobureaus  Familie regelt geldzaken van de oudere Signalen financiële uitbuiting

10 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.Signalen in kaart brengen 2.Consultatie (collegiaal) en zo nodig raadplegen van VeiligThuis 3.Gesprek met de cliënt 4.Wegen van de signalen 5.Beslissen: hulp organiseren of melden

11 Ouderenmishandeling in de WMO -Keukentafel gesprek -Wet op tijdelijk huisverbod -Welzijn en zorg instellingen -Veilig thuis -Leidraad veilige zorgrelaties

12

13


Download ppt "Ouderen in veilige handen Grietje Nieland Veilig Thuis."

Verwante presentaties


Ads door Google