De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LANDENSE SUBSIDIES Sportverenigingen met Jeugdwerking en/of Andersvalidenwerking Aanvraagdocumenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LANDENSE SUBSIDIES Sportverenigingen met Jeugdwerking en/of Andersvalidenwerking Aanvraagdocumenten."— Transcript van de presentatie:

1 LANDENSE SUBSIDIES Sportverenigingen met Jeugdwerking en/of Andersvalidenwerking Aanvraagdocumenten

2 Subsidies jeugdwerking Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidie reglement betreffende erkende Landense sportclubs met jeugdwerking of andersvalidenwerking. Enkel aanvragen van sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarde van dit subsidie reglement, komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie voor 2010 wordt toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar 2009 of van het seizoen 2009-2010. Het dossier moet ingediend worden op de dienst vrije tijd afdeling sport voor 01 september 2010 Een elektronische versie is ter beschikking bij de dienst vrije tijd afdeling sport

3 - Subsidie is bestemd voor de clubs en niet voor het individu. - De punten worden bekomen voor activiteiten waaraan de club deelneemt of door de club zelf wordt georganiseerd en waarvan de kosten ten lasten vallen van de club. - Activiteiten van topsport beoefenaars komen niet in aanmerking. -Voor de jeugd komen alleen de activiteiten van leden jonger dan 18 jaar in aanmerking, dit geeft geen probleem bij de individuele sporten, bij de ploegsporten worden soms reserve-,belofte- en of juniorenploegen volledig samengesteld uit leden onder de 18 jaar, in die gevallen kunnen deze ploegen per uitzondering beschouwd worden als jeugdploegen, mits het voorleggen van de nodige bewijzen, zoals wedstrijdbladen waarop de leeftijd der spelers vermeld staan. - De eerste ploeg is altijd een seniorenploeg en komt niet in aanmerking. - Gezien het werkingsjaar of seizoen verschilt van sporttak tot sporttak is er geen algemene periode, maar wordt het werkingsjaar van elke sporttak gerespecteerd, voor de ploegsporten loopt het seizoen meestal gelijk van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij de subsidieaanvraag wordt de periode vermeld op bijlage 1 - Bij het ontbreken van de nodige bewijsstukken krijgt de club hiervoor geen punten. Wanneer de bewijsstukken nadien alsnog worden aangeboden worden de punten het volgende jaar toegevoegd.

4 Subsidies jeugdwerking Bijlage 1 Kwaliteit Algemeen

5 Sportverenigingen aangesloten bij een unitaire Sportfederatie komen niet in aanmerking VZW moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen Medewerking activiteiten Sportraad/ Sportdienst Een lijst van in aanmerking komende activiteiten wordt opgemaakt door de dienst vrije tijd afdeling sport Bijvoegen Bewijsvoering alleen bijvoegen indien deze nog niet in het bezit is van de dienst vrije tijd afdeling sport

6 Werkingsjaar van…….tot Naam Sportvereniging Contactpersoon aanvraagdossier Funtie,Naam, adres, Tel. & E mail Aangesloten Erkende Vlaamse sportfederatie Naam, adres, E mail, Tel. & StamNr Indien VZW OndernemingsNummer Datum Staatsblad van oprichting & laatste wijziging

7 Erkende Vlaamse sportfederaties 2009

8

9 Lid in bestuur van de sportraad Hoeveel keer aanwezig.. De laatste 10 vergaderingen Werkgroep Sportbeleid Aangesloten Sportraad Aanwezig Algemene Vergadering Medewerking activiteiten sportraad &/of sportdienst

10 Subsidies jeugdwerking Bijlage 2 Kwaliteit

11 Jeugdtrainers Naam Diploma afgeleverd door Diploma waarde Datum behaald diploma Opleiding of Bijscholing Naam Organisator cursus Diploma waarde van…naar Datum attest of diploma Commissie Leden Naam Funtie

12 Jeugdtrainers Trainers met - VTS diploma Trainers met - VTS gelijkgestelde diploma Assimilatietabel van VTS Trainers door BLOSO aanvaard Minstens 30 jeugdtrainingen per seizoen Trainingen enkel toegangkelijk voor jongeren onder de 18 jaar.

13 Jeugdtrainers Trainers begin seizoen Waarde diploma = begin seizoen Wanneer vervangen = meeste trainingen Eerste maal – Kopie Diploma bijvoegen Altijd – Lijst Trainers afgeleverd door federatie bijvoegen

14 Opleiding Jeugdtrainers Opleiding naar een hogere categorie Kopie behaalde Diploma bijvoegen Niet geslaagd = bijscholing zelfde categ. Attest bijvoegen Bijscholing in dezelfde categorie Attest bijvoegen

15 Sporttechnische- Jeugdcommissie Trainingsprogramma Trainingsschema’s Evaluatie sporter traningen- wedstrijden Selectiecriteria Gasttrainers Programma wedstr. Nieuwe trainers Verslag vergaderingen bijvoegen Praktische organisatie Jeugdsportkampen Jeugdtrainers Promotie Vervoer Materiaal Jeugdvriendelijk Ouders Verslag vergaderingen bijvoegen

16 Subsidies jeugdwerking Bijlage 3 Kwaliteit

17 Alleen in te vullen bij een regelmatige werking van zowel op competitief als op recreatief niveau in dezelfde leeftijdscategorie

18 Subsidies jeugdwerking Bijlage 4 Kwaliteit

19 Organisatie Sportkamp Datum en locatie Naam trainers Diploma trainers Aantal deelnemers per Leeftijdscategorie Organisatie als onderdeel sportkamp = Gewone sportieve organisatie Organisatie Tornooi Datum en locatie Aantal deelnemers per Leeftijdscategorie Deelnamen Sportkamp Datum en locatie Naam trainers Diploma trainers Aantal deelnemers per Leeftijdscategorie

20 Organisatie Jeugdsportkamp Door de club zelf georganiseerd Voor leden & niet leden Minstens 3 dagen Met gediplomeerde trainers Buiten reguliere competitie Bijvoegen – bewijs diploma trainer -Lijst deelnemers met geboortejaar -Inschrijvingsbewijs -Programma(boekje) -Foto’s van activiteiten met trainers en groepsfoto’s

21 Organisatie Jeugdtornooi Buiten reguliere competitie Bijvoegen -Lijst deelnemende ploegen -Officiele aankondiging van het tornooi, per leeftijdscategorie door de federatie -Programma(boekje) -Foto’s

22 Deelname Jeugdsportkamp Minstens 3 dagen Met gediplomeerde trainers Bijvoegen – bewijs diploma trainer -Lijst deelnemers met geboortejaar -Inschrijvingsbewijs -Programma(boekje) -Foto’s van activiteiten met trainers en groepsfoto’s

23 Subsidies jeugdwerking Bijlage 5 Kwaliteit Sportieve nevenorganisatie

24 Buiten de normale competitie Voor doelgroepen - Datum - Aantal deelnemers - Locatie - omschrijving activiteit Bijvoegen Lijst deelnemers & trainers Foto activiteiten & deelnemers Co organisatie = halve organisatie

25 Subsidies jeugdwerking Bijlage 6 Kwantiteit Aantal Leden

26 Aantal actieve jeugdspelers per geboortejaar en leeftijdscategorie. Jeugdleden zij leden geboren in of na 1992 Max. aantal actieve leden per ploeg is voor volley-, basket- & zaalvoetbal 10 Voor voetbal 15 van U10 tot/ met U18 & 10 van U6 tot en met U9 Bijvoegen Ledenlijst einde werkingsjaar afgeleverd door de federatie met vermelding naam,adres,geboortedatum en datum van aansluiting

27 Subsidies jeugdwerking Bijlage 7 Kwantiteit Competitieve activiteiten

28 Competitieve Activiteiten Ploegen die uitsluitend uit jeugdspelers bestaan komen in aanmerking,uitgezonderd de 1ste ploegen Aantal betwiste officiele wedstrijden per leeftijdscategorie en per niveau Bijvoegen Ploegsporten Officiële eindrangschikking Voor wedstrijden zonder uitslag de kalender van gespeelde wedstrijden afgeleverd door de federatie. Indivuduele sporten Officiële uitslagen van wedstrijden

29 Subsidies jeugdwerking Bijlage 8 Kwantiteit Vriendewedstrijden

30 Vriendschappelijke Jeugdwedstrijden Alleen jeugdploegen komen in aanmerking. Wedstrijden van tornooien komen in aanmerking voor ½ wedstrijd Inrichters Categorie Datum Wedstrijdgegevens Nr aankondiging Tornooi Bijvoegen Officiële aankondiging van de wedstrijd door de federatie

31 Subsidies jeugdwerking Bijlage 9 Kwantiteit Trainingen

32 Jeugdtrainingen Trainingen alleen toegangkelijk voor jeugdleden Trainingen per leeftijdscategorie en per niveau - Locatie - Leeftijdscategorie - Niveau - Naam trainer - Trainingsdagen - Begin datum trainingen - Uur begin en einde van de training

33 Bedankt voor je aandacht


Download ppt "LANDENSE SUBSIDIES Sportverenigingen met Jeugdwerking en/of Andersvalidenwerking Aanvraagdocumenten."

Verwante presentaties


Ads door Google