De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT plan 4 september 2013. i-NUP I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Aan dit programma lag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT plan 4 september 2013. i-NUP I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Aan dit programma lag."— Transcript van de presentatie:

1 ICT plan 4 september 2013

2 i-NUP I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Aan dit programma lag een bestuursakkoord ten grondslag waarin de overheden met elkaar afspraken prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een aantal basisvoorzieningen. Deze vormen met elkaar de basisinfrastructuur voor een goed elektronisch verkeer tussen overheid en burgers en bedrijven én tussen overheden onderling.

3 i-NUP 24 voorzieningen die gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de e-overheid vormen. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van deze basisinfrastructuur. De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, beschrijft de ambities voor de komende jaren

4 24 Voorzieningen WebrichtlijnenMijn Overheid14+ NetnummereHerkenning Handels registerAntwoord voor Bedrijven Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Basisregistratie Lonen,Arbeids- en Uitkeringsverhou dingen (BLAU) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Koppeling BAG- WOZ Digikoppeling DigimeldingDigileveringSamenwerkende Catalogi Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Kadaster (BRK) Basisregistratie Voertuigen (BRV) Basisregistratie Inkomen (BRI) BSNDigiD Machtigen Rood = géén resultaatafspraken Geel = onduidelijkheid over wettelijk en ontwikkeltraject

5

6 24 Voorzieningen WebrichtlijnenMijn Overheid14+ NetnummereHerkenning Handels registerAntwoord voor Bedrijven Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Basisregistratie Lonen,Arbeids- en Uitkeringsverhou dingen (BLAU) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Koppeling BAG- WOZ Digikoppeling DigimeldingDigileveringSamenwerkende Catalogi Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Kadaster (BRK) Basisregistratie Voertuigen (BRV) Basisregistratie Inkomen (BRI) BSNDigiD Machtigen

7 Vorige presentatie 15 juni 2011

8 Gegevensmagazijn Mid-office Front-office Back-office Zakenmagazijn Documentenmagazijn Applicaties Zaaksysteem DocumentManagementSysteem (DMS) KlantContactCentrum (KCC) Website

9 Huidige ontwikkelingen -Uitbreiding elektronische formulieren -Via internet -Via loket -Verdere digitalisering en zaakgericht werken -Gebruik basisregistraties wordt nog belangrijker -Uitbreiding gebruik KlantContactSysteem

10

11 Nieuwe ontwikkelingen -eHerkenning: elektronische dienstverlening voor NietNatuurlijkePersonen -Aansluiting op Handelsregister -Aansluiting op Digikoppeling en MijnOverheid.nl -Basisregistratie Grootschalige Topografie -Al deze ontwikkelingen passen binnen de daarvoor beschikbare middelen.

12 Tot Slot: -Samenwerking op het gebied van de ICT -Serieuze gesprekken met Maastricht -Insteek = continuïteit


Download ppt "ICT plan 4 september 2013. i-NUP I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Aan dit programma lag."

Verwante presentaties


Ads door Google