De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spreker:Isaak van Apeldoorn Pianist:Martijn van Breden Koor:Voices Beamist:Derk Rouwhorst Welkom – Kerstfeest 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spreker:Isaak van Apeldoorn Pianist:Martijn van Breden Koor:Voices Beamist:Derk Rouwhorst Welkom – Kerstfeest 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Spreker:Isaak van Apeldoorn Pianist:Martijn van Breden Koor:Voices Beamist:Derk Rouwhorst Welkom – Kerstfeest 2012

2

3 ‘Wij zijn op weg...’

4 ‘Eeuwenlang geleden’

5 ‘Zo is het beloofd’

6 ‘Goed nieuws!’

7 ‘Ga je mee op zoek?’ ‘Ga je mee op zoek?’

8 ‘Jezus is geboren’

9

10 1Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. Lied 145: 1, 2, 3

11 2Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. Kyrieleis. Lied 145: 1, 2, 3

12 3Wijzen uit het Oosten uit zo verren land zij zochten onze Here met offerand. Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

13

14 Lied 138: 1-5 1Heer, laat het licht zijn om ons heen, o laat ons leven in het licht, verspreid dan in dit huis van steen de glans van uw gezicht. 2Want bij de aanvang van het jaar staan wij beschroomd, met drempelvrees, als Gij niet met ons meegaat, waar de nieuwe dag verrees.

15 Lied 138: 1-5 3De wijsheid heeft haar huis gebouwd, op zeven zuilen vastgezet. God breekt het licht in zevenvoud van rood naar violet. 4Laat zo uw wijsheid zijn verdeeld, een vlam, een kracht, een steunpilaar, o God die ons het licht toespeelt, veelkleurig, zonneklaar.

16 Lied 138: 1-5 5Dat wij bij uw geopend woord de weg vertrouwend verder gaan. Het licht der wereld, Christus, spoort ons tot de waarheid aan.

17

18 ‘Dank u voor...’ 1Dank U voor deze mooie kerstdag, dank U voor heel dit feest zo blij. Dank U dat ik heel stil mag zeggen ‘t is ook feest voor mij. 2Dank U voor ‘t kindje in de kribbe, dank U voor Bethlems arme stal. Dank U dat er ook op de aarde vrede komen zal.

19 ‘Dank u voor...’ 3Dank U dat U de engel stuurde. Dank U dat Hij de boodschap bracht. Dank U dat U juist werd geboren in die donk’re nacht. 4Dank U dat ook de herders ‘t hoorden, dank U voor ‘t mooie engelenlied. Dank U dat U vanuit de hemel ook de kind’ren ziet.

20 ‘Dank u voor...’ 5Dank U eerbiedig knielen kind’ren, dank U bij Uwe kribbe neer. Dank U dat wij U danken mogen voor dit Kerstfeest Heer

21

22 Kerstverhaal

23 Kerstverhaal

24 Kerstverhaal

25 Kerstverhaal

26 Kerstverhaal

27 Kerstverhaal

28 Kerstverhaal

29 Kerstverhaal

30 Kerstverhaal

31 Kerstverhaal

32 Kerstverhaal

33 Kerstverhaal

34 Kerstverhaal

35 Kerstverhaal

36 Kerstverhaal

37 Kerstverhaal

38

39 Voices: Opwekking 407: 1-3 1O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

40 Voices: Opwekking 407: 1-3 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

41 Voices: Opwekking 407: 1-3 2Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als eer: Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

42 Voices: Opwekking 407: 1-3 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

43 Voices: Opwekking 407: 1-3 3Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

44 Voices: Opwekking 407: 1-3 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

45

46 Voices: ‘Volheid van genade’ 1Volheid van genade, die de schepping draagt. Geliefde van de Vader, geboren uit een maagd. Is in de nacht verschenen, Licht dat ons verlicht. De glans van Gods genade, die straalt van zijn gezicht.

47 Voices: ‘Volheid van genade’ Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

48 Voices: ‘Volheid van genade’ 2Volheid van genade, die Gods glorie toont. De grootheid van de Vader heeft onder ons gewoond. Die zich voor ons vernedert, legt zijn glorie af. Zijn oordeel is genade, zijn kribbe wordt een graf.

49 Voices: ‘Volheid van genade’ Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

50 Voices: ‘Volheid van genade’ 3Volheid van het leven, bron van overvloed, genade ons gegeven; oneindig groot en goed! O, vreugde van de Vader, Gods geliefde Zoon. Zijn liefde is genade, zijn kribbe wordt een troon.

51 Voices: ‘Volheid van genade’ Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam. Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

52

53 Voices: Opwekking 672: 1-4 1Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'.

54 Voices: Opwekking 672: 1-4 2U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreek zonder woorden, vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

55 Voices: Opwekking 672: 1-4 3In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

56 Voices: Opwekking 672: 1-4 4Eeuwen komen eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'.

57 Voices: Opwekking 672: 1-4 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

58

59 Voices: Opwekking 670: 1-4 1Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood! Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer en aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

60 Voices: Opwekking 670: 1-4 Bevrijdt uit het duister mogen wij thuis zijn in Gods familie, wonen bij Hem. Als uw erfgenamen bindt U ons samen, ons leven geven wij tot eer van U.

61 Voices: Opwekking 670: 1-4 2Verbonden als uw volk, verenigd in uw naam; één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. Aan biddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid en raakt uw Heil’ge Geest ons allen aan.

62 Voices: Opwekking 670: 1-4 Laten we opstaan vol van Gods liefde laat ons op weg gaan naar mensen in nood. Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld, dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

63 Voices: Opwekking 670: 1-4 3En worden wij beproefd, help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Geen angst weerhoud ons meer, als wij de wedloop gaan; ons leven is gekruisigd met de Heer.

64 Voices: Opwekking 670: 1-4 Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; wie kan bestrijden dit machtige vuur? Wij blijven belijden in moeilijke tijden: ‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

65 Voices: Opwekking 670: 1-4 4En op die grote dag daalt neer bij God vandaan, de heil’ge stad, het nieuw Jeruzalem. Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon, één volk gevormd uit elke stam en taal.

66 Voices: Opwekking 670: 1-4 Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

67 Voices: Opwekking 670: 1-4 Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

68


Download ppt "Spreker:Isaak van Apeldoorn Pianist:Martijn van Breden Koor:Voices Beamist:Derk Rouwhorst Welkom – Kerstfeest 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google