De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ATOUM Demonstratie van de nieuwe software voor de invoer van de MPG April 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ATOUM Demonstratie van de nieuwe software voor de invoer van de MPG April 2007."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ATOUM Demonstratie van de nieuwe software voor de invoer van de MPG April 2007

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie : 1.Kenmerken van ATOUM Web-based toepassing Windowsplatform Open databases Voordelen en nadelen 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Web-based toepassing: De toepassing wordt slechts op één PC binnen de instelling geïnstalleerd = SERVER Invoer is mogelijk vanaf eender welke PC die in netwerkverbinding staat met deze server = CLIENT De toepassing kan ook functioneren op een stand alone PC (die dan dienst doet als «server» én «client») !

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Web-based toepassing: intranet

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Web-based toepassing: Een internet connectie is niet vereist, wel intranet. Er is geen enkele installatie of configuratie nodig op de «client» PC’s. Een browser is de enige vereiste voor een «client» (bijv. Microsoft Internet Explorer).

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Windowsplatform: Hiermee zijn we meer vertrouwd dan met DOS. DOS invoer gebeurt uitsluitend via het toetsenbord, in ATOUM zal er meer met de muis gewerkt worden. Open databases: Invoer van gegevens vanuit andere toepassingen is mogelijk.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Voordelen: Zeer algemeen toepasbaar. Afgestemd op huidige en toekomstige situatie op vlak van informatica. Laat andere toepassingen dan MPG toe. Invoer vanuit andere databanken. Nadelen: Invoer verloopt niet noodzakelijk sneller dan in DOS. In het begin: bugs mogelijk.

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding A.Installatie van het programma B.Voorbereiding op het overbrengen van de gegevensbank 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU A.Installatie van het programma De installatie gebeurt enkel op de server. U volgt best de stappen uitgelegd in de startgids (meegeleverd op de CD-rom). De installatie vereist geen enkele technische competentie. De installatie start automatisch wanneer u de CD-rom in de lezer steekt. U moet de installatie uitvoeren door alles op de default- waarde te laten staan.

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Er zijn 3 geïnstalleerde componenten: -JAVA libraries (JAVA 2 SDK): noodzakelijk voor de werking van de server -TOMCAT server: deze moet steeds geactiveerd zijn wanneer men ATOUM wil gebruiken -ATOUM toepassing Opmerking 1: de installatie van de componenten heeft geen invloed op andere toepassingen op de server. Opmerking 2: de toepassing gebruikt MS-Access databanken, maar het programma MS-Access is niet nodig.

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU U vindt drie snelkoppelingen op de desktop: 1.START TOMCAT SERVER 2.ATOUM 3.STOP TOMCAT SERVER

13 START SERVER: enkele seconden geduld !

14 Na installatie: controle van de Tomcat server

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Eerste maal openen van de ATOUM toepassing: - via snelkoppeling of http://localhost:8080/atoumhttp://localhost:8080/atoum - parameters opladen: geduld! - paswoorden: automatisch toegekend

16 Identifcatie: ADMINN (~VERA) Wachtwoord: automatisch gegenereerd, kan later veranderd worden! {C:\atoum\temp\applic}

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

18 B.Voorbereiding op het overbrengen van de MPG gegevensbank 1.Een dossier aanmaken voor uw instelling de datastructuur kiezen 2.Enkele minimale instellingsgegevens invoeren CIV Erkenningsnummer categorie van de instelling (PZ, PAAZ, BW, PVT) overgangsdatum

19 1. Dossier aanmaken: – Administratie – beheer dossiers

20 Alle gegevens zijn verplicht, dan bewaren

21 Activeren van de databank

22 datastructuur kiezen: standaard of fixed “Actief” aanvinken

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU datastructuur kiezen: standaard of fixed? standaard (db_data): - vrije velden in elk scherm mogelijk - groot aantal vrije velden mogelijk - grote databank fixed (db_data_fixed): - max. 10 vrije velden in blok 8 - minder grote databank

24 2. Minimale instellingsgegevens invoeren: - editeren - dossierkeuze

25 klik op het potlood naast Instelling in de boomstructuur

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opmerking 1: Wijzig geen andere gegevens in dit dossier voor de oude databank is overgebracht. Opmerking 2: U dient voor elke instelling die u beheert een nieuw dossier aan te maken en de betreffende minimale instellingsgegevens in te voeren.

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank A.Foutencontrole en correctie B.Conversie gegevens van DOS naar ATOUM C.Compacteren van de databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU A.Foutencontrole en correctie - facultatief maar wel aan te raden - om te vermijden dat fouten meegenomen worden - via het programma RMPGCHK.EXE (programma + handleiding op de CD-rom) - 2 fasen: eerst opzoeken van fouten, daarna correctie - kan veel tijd in beslag nemen - maak best een backup van de databank vooraleer deze stap uit te voeren

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU B.Conversie gegevens van DOS naar ATOUM 2 stappen: 1.Leesbaar maken van de databank in DOS 2.Eigenlijke conversie in ATOUM

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1.Leesbaar maken van de databank in DOS In het DOS venster geeft u (bijvoorbeeld) volgend commando: c:\atoum\bin\UNCRYPT.EXE c:\mpg VERA ‘paswoord’ De databank wordt gekopieerd naar c:\atoum\temp Indien u meer dan 1 instelling beheert: -met hetzelfde paswoord: geen probleem -met verschillend paswoord: herhaal bovenstaande stap

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2.Conversie in ATOUM Start Tomcat, open ATOUM, log in als ADMINN Open het dossier/instelling waarvoor u gegevens wil converteren Selecteer in de keuzebalk M.P.G. en dan Conversie

32

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opmerking 1: de Tomcat server mag niet gestopt worden tijdens de conversie Opmerking 2: De conversie kan verschillende uren in beslag nemen! Opmerking 3: De vordering van de conversie kan niet gevolgd worden, enkel de status (nog bezig - afgerond). Dit laatste op 2 manieren:

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU eerste manier:

35 tweede manier: - editeren – dossierkeuze – kies dossier – klik op potlood naast Instelling

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU C.Compacteren van de databank Na de conversie is de databank zeer groot. De procedure voor het compacter maken van de databank staat uitvoerig beschreven in de gebruikershandleiding (13.1.14). De gebruikershandleiding staat op de CD-rom (user_guide_nl).

37 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken A.Kennismaking ATOUM B.Beheer gebruikers C.Gebruikersopties D.Gegevensinvoer via ATOUM 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

38 A.Kennismaking ATOUM: 4 deelvensters 1 2 3 4

39 boomstructuur

40 EditerenGegevens Onvolledige gegevens Dossierkeuze Menu’s

41 AdministratieBeheer gebruikers Beheer dossiers Export Inladen Uitladen

42 M.P.G.Conversie Onvolledige intermediaire Bewegingen van + 183 dagen M.P.G. Handleiding

43 ExtraGebruikersgegevens Gebruikersopties Backup dossier SQL

44 HulpLicenties Configuratie Startgids Handleiding

45 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU B.Beheer gebruikers 1.Nieuwe gebruikers toevoegen 2.Toekennen van rechten voor de gebruikers 3.Toegang vanaf andere machines

46 1. Nieuwe gebruikers toevoegen In inlogscherm: Nieuwe gebruiker

47 Gegevens gebruiker

48 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2.Toekennen van toegang en rechten voor de gebruikers De gebruiker is nu aangemaakt, maar hij/zij heeft nog geen toegang tot de dossiers/instellingen De MPG verantwoordelijke (ADMINN) dient de toegang tot 1 of meerdere dossiers te verlenen

49 Inloggen als ADMINN – Administatie – Beheer dossiers

50 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU De nieuwe gebruiker heeft nu toegang tot de instelling, maar kan er nog geen gegevens wijzigen of toevoegen De MPG verantwoordelijke (ADMINN) dient toegangsrechten te verlenen aan de nieuwe gebruiker, afhankelijk van zijn/haar functie Dit gebeurt per GEBRUIKERSGROEP

51 Aanmaken van een gebruikersgroep - Administratie – beheer gebruikers

52 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU de toegangsrechten aanduiden van deze gebruikersgroep (Scherm) de samenstelling van de gebruikersgroep weergeven (Informatiebron) de leefeenheden aangeven waarvoor deze gebruikersgroep toegang tot heeft (Leefeenheid) Een gebruikersgroep werd aangemaakt, we moeten nu:

53 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opgelet! - toegangsrechten worden AFZONDERLIJK PER SCHERM toegekend - Telkens wanneer men een volgend scherm wil toevoegen aan de lijst van schermen waar deze gebruikersgroep toegang tot heeft, moet een NIEUW LEEG SCHERM geselecteerd worden! - zelfde geldt voor aanduiding van Informatiebronnen die deel uitmaken van de gebruikersgroep en de Leefeenheden waartoe de groep toegang heeft! Een voorbeeld...

54

55

56

57 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3. Toegang vanaf andere machines Invoer is mogelijk vanaf elke PC die in het netwerk staat. Toegang via naam of IP-adres van de server: http://naam_van_de_server:8080/atoum/application/login.jsp http://ip_adres_van_de_server:8080/atoum/application/login.jsp

58 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU C. Gebruikersopties Vier parameters van de invoerschermen kunnen gewijzigd worden: Tabbladen, Stylesheet, Keuzelijsten, Radioknoppen Via: Menu – Extra - Gebruikersgegevens Elke gebruiker kan, naar eigen voorkeur, deze opties aanpassen. De opties kunnen voor elk dossier afzonderlijk aangepast worden.

59 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Stylesheet

60 Tabbladen

61 Keuzelijsten

62 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Radioknoppen

63 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU D.Gegevensinvoer via ATOUM Gebruikers: - Lijst patiënten opvragen - Patiënt zoeken - Nieuwe patiënt invoeren - Online help - Pre-coderen MPG verantwoordelijken: - Patiëntenfilters - Onvolledige gegevens - Onvolledige intermediaire ontslagen - Bewegingen van +183 dagen - Export naar FOD - Eigen gegevens - Backup maken

64 Lijst patiënten opvragen

65 Patiënt zoeken

66 Nieuwe patient invoeren: identificatie

67 Nieuwe patient invoeren: opname

68 Nieuwe patient invoeren: behandelingsgegevens

69 Online help

70 Pre-coderen

71 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Patiëntenfilters U kan een filter toepassen op de lijst van patiënten. Een onbeperkt aantal filters kan aangemaakt en bewaard worden. Elke filter krijgt een naam. Een filter is gebaseerd op een aantal criteria (naar keuze), enkel die patiënten worden weergegeven die aan de opgegeven criteria voldoen. Opmerking: Het is aan te raden om een filter te genereren zonder criteria (bijv. ‘geen filter’) om voorgaande filters op te heffen.

72 Aanmaken van een filter

73 Toepassen van een filter

74 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Onvolledige gegevens Gebruikers kunnen een lijst van onvolledige gegevens opvragen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De MPG-verantwoordelijke moet dan eerst de verantwoordelijkheden per leefeenheid definiëren. De onvolledige gegevens worden geïnventariseerd tijdens de export, de MPG verantwoordelijke dient dus eerst een export uit te voeren voor de onvolledige gegevens kunnen opgevraagd worden. De export kan daarna geannuleerd worden.

75 Verantwoordelijkheden per leefeenheid weergeven

76 Onvolledige gegevens

77 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Onvolledige intermediaire ontslagen en bewegingen van +183 dagen Gebruikers kunnen een lijst van onvolledige intermediaire ontslagen opvragen alsook een lijst van bewegingen van meer dan 183 dagen

78 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Export naar de FOD Eerst moet de gewenste exportperiode gegenereerd worden. Daarna kan de export uitgevoerd worden. De gegevens worden bewaard in c:\atoum\export (op de server). Om de kwaliteit van de export te kennen moet u het output bestand openen (vb. 7112301.052.out). Enkel het zip-bestand dient naar de FOD verstuurd te worden. Als de export goed is dient hij nog gevalideerd te worden, indien hij niet goed, dient hij geannuleerd te worden.

79 Aanmaak exportperiode

80 Export naar de FOD

81 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Eigen instellingsgegevens gebruiken Er is een export-procedure voorzien voor de eigen instellingsgegevens (Menu – Administratie – Export – CSV export). De gegevens worden bewaard in c:\atoum\csv. Er is geen mogelijkheid voor het gebruik van filters ( stat.exe). Een Simstat-script zal worden voorzien voor het toekennen van filters en voor het omzetten van de databanken naar het oude formaat, zodat alle bestaande scripts bruikbaar blijven.

82 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Back-up maken van de databank Het is belangrijk regelmatig een back-up te maken van de gegevensbank. De volledige databank wordt bewaard in : c:\atoum\databases. Een back-up kan gemaakt worden door een kopie te maken van de bestanden die zich hierin bevinden. Opmerking: Maak geen back-up via Menu – Extra – Back-up dossier!

83 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

84 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Gebruik alternatief invoerprogramma: De importbestanden van externe gegevens (stuurfiche, informatieblokken) hebben dezelfde structuur behouden. De opties voor het laden zijn verbeterd zodat fouten gemakkelijker gedetecteerd kunnen worden in op te laden bestanden. Via Menu – Administratie – Inladen / Uitladen

85 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Inhoud van de demonstratie: 1.Kenmerken van ATOUM 2.Installatie en voorbereiding 3.Conversie van de MPG databank 4.ATOUM gebruiken 5.Gebruik van een alternatief invoerprogramma 6.Vragen en problemen

86 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Voor problemen en vragen i.v.m. ATOUM: annouschka.laenen@uhasselt.beannouschka.laenen@uhasselt.be of 011/26.82.84 Upgrades in het geval van bugs: http://www.health.fgov.be


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ATOUM Demonstratie van de nieuwe software voor de invoer van de MPG April 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google