De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Muriël van Rijn Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden September 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Muriël van Rijn Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden September 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Muriël van Rijn Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden September 2011

2 Onderhandelingstraject  Relatief korte onderhandelingsperiode  Gedeelde onderwerpen maar verschillende oplossingsrichtingen  Flexibiliteit, professionaliteit, duurzame inzetbaarheid, veranderende arbeidsverhoudingen  Kaderafspraken of voorschrijvende bepalingen?  Onderhandelaarsresultaat  Meer stimulerende en faciliterende afspraken  Minder voorschrijvende bepalingen  Instemming van alle achterbannen

3 Looptijd en loonontwikkeling  Lange looptijd: 1 maart 2011 - 1 maart 2014  Loonsverhoging structureel:  1 oktober 2011 1,25%; 1 juli 2012 1,5 %; 1 juli 2013 2,0 %  Incidentele uitkering oktober 2011: 0,5% over in september geldende salaris voor wn in dienst op 1 oktober 2011  Eindejaarsuitkering: van premie behoud naar opbouwsysteem  Per december 2011 verhoogd met 0,50% naar 6,25%  Per 2012 verhoogd met 0,25% naar 6,50%  Per 2013 verhoogd met 0,25% naar 6,75%  Vanaf 2012 recht naar rato duur dienstverband

4 Overige loongerelateerde afspraken  Aanpassing loongebouw per 2013:  Verlenging functiegroep 35 met extra trede (ip.nr. 22)  Aanloop schalen vervallen =>verlengde functionele schaal  Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 2012  Eigen regeling is uitgangspunt, bij gebrek: achtervangregeling:  8 ct per km voor max 30 km enkele reisafstand  Geen eigen bijdrage voor de werknemer  Verhoging stagevergoeding:  Gedurende de looptijd jaarlijks in september verhoogd met € 5,- bruto per maand tot € 310,- bruto per maand in 2013

5 Inzetbaarheid, duurzaam en flexibel  Roostering en levensfaseplanning gespreksonderwerp met OR en met medewerker in jaargesprek  CAO-partijen spannen zich in om de toepassing JUS te optimaliseren door verhoging roosterdeskundigheid  Grotere contracten:  geen recht op minimaal aantal uren  Omvang contract en inzetbaarheid bespreken in jaargesprek en bij contractbespreking met leerling na diplomering  Flexibiliteit leerling-werknemers: verlenging mogelijk van tijdelijk contract voor de duur van de opleiding

6 Vakantierecht vanaf 2012  Nieuwe wetgeving van kracht op 1 januari 2012  Vervallen bovenwettelijke vakantie-uren per 2012  Voorkomen administratieve lasten door beperking soorten verlof  Evenredig extra PBL  22 uur op fulltime basis, parttimers naar rato  14,4 uur bij huwelijk en samenleving  Garantie extra vakantie = garantie op extra PBL  CAO-artikelen over bovenwettelijke dagen vervallen  BW van toepassing op vakantie

7 Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) 1  Beperking interpretatieverschillen PBL:  Doel opgenomen in de regeling:  Werkgever faciliteert werknemer in bevordering duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen  Inzet bespreken in het jaargesprek  Opbouw PBL naar rato van recht op loon = geen opbouw over onbetaald verlof  Ziek tijdens opname PBL in tijd = opschorting PBL  Beperkte opname direct voorafgaand aan pensioen  Voorkomen 52% belastingheffing voor rekening van de werkgever  Belastingdienst werkt aan een handreiking

8 Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) 2  Beperking adm. lasten PBL:  Opbouw over de eerste zes maanden van ziekte, daarna over gewerkte uren, tijdvakken samentellen bij onderbreking > maand  Storting in levensloop alleen aan eind van het kalenderjaar op aparte levenslooprekening  Uitbetaling PBL via toeslag over gewerkte uren oproepkracht en overwerk van de parttimer  22 uur PBL verkoopbaar per dec. 2012, 7 dagen kopen via MKSA

9 Professionalisering en scholing  Optimaliseren bestaande regelingen  Uitgangspunt is versterken eigenaarschap van de professional  Van zorgen voor naar zorgen dat  Aanpassing hoofdstuk sociaal beleid  Strategische personeelsplanning basis voor afspraken in scholingsplan  aandacht voor scholing tbv duurzame inzetbaarheid  Specifiek ook voor behoud en vitaliteit oudere werknemer  Eén budget voor scholing en persoonlijke ontwikkeling  Op verzoek van OR ondersteuning bij scholingsplan

10 Overige afspraken  WIA: werken loont ten minste evenveel als ziek zijn  Uitgangspunt is 70% van oude salaris = geen absoluut recht  Belonen naar functie blijft uitgangspunt  Uitbreiding betaalde lestijd agio AVG vanaf 1-2-2012  Ingang AOW = eindmoment arbeidscontract  Inspanningsverplichting om te komen tot sociaal plan  Vrijstelling voor 1 vakbondsconsulent voor kleine instellingen  Toevoeging beroepsorganisaties: nb extra: NVM en VVP  Vergoeding contributie beroepsvereniging

11 Vervolg  Partijen zijn het eens over de tekst  CAO naar de vormgever  Definitieve opgemaakte tekst komt op de site  Informatie over bestellingen boekje via de site  Van deze CAO geen CD-Rom maar integratie in de VGN-website


Download ppt "Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Muriël van Rijn Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden September 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google