De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN ledenbijeenkomst 8 december 2011 Korrie Louwes Vernieuwing Zorg Welzijn en Participatie in Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN ledenbijeenkomst 8 december 2011 Korrie Louwes Vernieuwing Zorg Welzijn en Participatie in Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 VGN ledenbijeenkomst 8 december 2011 Korrie Louwes Vernieuwing Zorg Welzijn en Participatie in Rotterdam

2 Vernieuwing Rotterdam: Gebiedsgerichte organisatie van Zorg & Welzijn Decentralisatie langs 3 sporen: 1. Extramurale begeleiding AWBZ 2. Wet werken naar vermogen 3. Jeugdzorg Centrale ontwikkelingen

3 Waarom vernieuwen? Waarom zorg & welzijn nu vernieuwen?  Groter beroep op zorg  Versnipperd aanbod  Gezamenlijke opgave Eerste pilot in Charlois: 1-1-2012 nieuwe aanbieders van start 2011 en 2012 pilots in Charlois, IJsselmonde en Hoogvliet. 2013 de andere Rotterdamse deelgemeenten

4 -Weg met kokers -Verzorgde burger > zelfredzame burger -Sociale netwerken -Buurt en wijk belangrijk -Aanbod en toegankelijkheid -Individuele voorzieningen waar nodig -Maatschappelijk effect -Meer handelingsvrijheid -Kracht van de stad -Voordelen aanbesteden Uitgangspunten van gebiedsgerichte organiseren

5  8.000 Rotterdammers met extramurale begeleiding.  6.400 individuele begeleiding  3.450 groepsbegeleiding (dagbesteding).  2.000 mensen met 1e grondslag VG.  Schatting budget Rotterdam: € 75 – 100 mln.  In maart uitgangspuntennotitie. Decentralisatie Extramurale Begeleiding

6 Kansen voor invoering  Gebiedsgericht werken  Compensatieplicht Wmo.  Vernieuwen in tijdperk van bezuinigingen en decentralisatie.  Sociale netwerken professionele hulp

7 Zorgen bij de decentralisatie  Doeluitkering <> decentralisatieuitkering?  Handhaven toezicht <> vertrouwen in gemeente?  Regeldruk bijzondere doelgroepen?  Financieel kader onder druk (5% +…)  Cumulatieve effecten bijzondere doelgroepen

8 Nieuwe Wet Werken naar vermogenUitgangspunten: Eén regeling Meer participatie; kosten besparen Werken naar vermogen > loondispensatie Toekomstige Wajong: alleen langdurig en geheel arbeidsongeschikt Toekomstige WSW: alleen beschut werken Overigen met arbeidsbeperking : in toekomstige WWNV Belangrijkste wijzigingen : toets huishoudinkomen Wettelijke plicht tegenprestatie Zoekperiode voor jongeren Verscherping eisen voor jongeren Armoede terug naar 110% sociaal inkomen

9 Wet Werken naar Vermogen  Regierol voor gemeenten  Ontschotting  Meer beleidsvrijheid Aandachtspunten  creatieve arrangementen  Naming & shaming!  Participatiebudget omlaag + bezuinigingen Wsw & Wajong.  Bestaande rechten blijven tegelijkertijd intact.

10 Decentralisatie Jeugdzorg Rijk AWBZ J-LVG en PGB voor J- LVG / J-GGZ Zorgver- zekering J-GGZ Gesloten jeugdzorg (tot 2013) Provincie Wet op de jeugdzorg Ambulante zorg, dagbehandeling, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg (vanaf 2013) Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, licht ambulant Rijk AWBZ Zorgverzekering Gemeenten Nieuwe jeugdzorgwet CJG als frontoffice Ambulante zorg Dagbehandeling Open residentiële zorg Pleegzorg Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugd-LVG Jeugd-GGZ PGB o.b.v. j-GGZ of j-LVG OUD NIEUW

11 Aantal Uitgangspunten Jeugdzorg  Gezond en veilig opgroeien, talentontwikkeling en meedoen  Eigen kracht versterken  1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt  Samenwerking school en huisarts, kinderopvang, BSO, welzijn, JGZ, sport  Versterking CJG

12 Zorgen én kansen bij decentralisatie Jeugdzorg Bestuurlijke, inhoudelijke én financieel  Kan het Rijk loslaten?  In één keer overhevelen  Aansluiting op onderwijs, zorg, werken en veiligheid  Verdeelmodel o.b.v. zorgzwaarte regio  Inspanningen ontkokeren jeugdveld  Transitie vraagt veel van professionals

13 Kijk voor meer informatie op onze website: www.rotterdam.nl/vernieuwingzorgenwelzijn Vernieuwing zorg en welzijn


Download ppt "VGN ledenbijeenkomst 8 december 2011 Korrie Louwes Vernieuwing Zorg Welzijn en Participatie in Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google