De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verbonden in de Bijbel Je visie op de verhouding Oude en Nieuwe Verbond bepaalt wat je schrijft/zegt over alle verbonden in de Bijbel, bepaalt je visie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verbonden in de Bijbel Je visie op de verhouding Oude en Nieuwe Verbond bepaalt wat je schrijft/zegt over alle verbonden in de Bijbel, bepaalt je visie."— Transcript van de presentatie:

1 De verbonden in de Bijbel Je visie op de verhouding Oude en Nieuwe Verbond bepaalt wat je schrijft/zegt over alle verbonden in de Bijbel, bepaalt je visie op Oude en Nieuwe Testament en bepaalt dus je visie op de Bijbel in zijn geheel.

2 Het verbond Oude Testament: b’rît Nieuwe Testament: diatheke

3 Aanvang verbond Toekomst Verbond met Noach (mensheid) Gen.9:12 Verbond met Abraham (Israël) Gen.17:7 Verbond aan de Sinaï Nieuw verbond Jer.31:31- 37 - gelovigen uit Israël - gelovigen uit de volken Verbond met DavidMessias 2Sam.7:13-16; Heb.7:20-24

4 schepping zondeval zondvloed roeping Abraham wet kruis tweede komst nieuwe hemel/aarde onschuldgeweten menselijk bestuur belofte wet (Israël) genade (kerk) 1000-jarig rijk (Israël) eeuwig koninkrijk Bedelingenleer / dispensationalisme

5 schepping* zondeval zondvloed roeping Abraham wet kruis nieuwe hemel/aarde werk- verbond (Adam) genade- verbond (Adam) genade- verbond (Noach) genade- verbond (Abraham) genade- verbond (Mozes en David) nieuw verbond (Jezus) eeuwig koninkrijk * Voor de schepping was er al een verbond tussen de drie-eenheid om de mens te redden. tweede komst 1000-jarig rijk Verbondsleer / foederologie één verbond

6 schepping zondeval zondvloed roeping Abraham wet kruis tweede komst nieuwe hemel/aarde eeuwig koninkrijk werk- verbond eeuwig koninkrijk Bedelingenleer / dispensationalisme Verbondsleer / foederologie genadeverbond 7 bedelingen

7 Eén of meerdere verbonden?

8 Voorwaardelijk en onvoorwaardelijk

9 Terugkerende kenmerken van verbonden - Twee partijen - Initiatief van God + reactie van de mens - Verplichtingen voor beide partijen (geboden en beloften) - Oordeel en genade - Bloed

10 Overzicht verbonden + vernieuwingen (v) - Schepping - Adam - Noach - Abra(ha)m - Sinaïtisch verbond - Levi - Palestijns verbond * Jozua (v) - David * David (v) * Asa (v) * Joas (v) * Hizkia (v) * Josia (v) * Nehemia (v) - Nieuw verbond

11 Overzicht verbonden Ouweneel - Schepping - Adamwereld - Noach - Abra(ha)m - Leviindividueel - David - Sinaïtisch verbond - Palestijns verbondIsraël - Nieuw verbond

12 Verbond met de schepping - Bijbelse achtergrond: Jer.33:20-22,25 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons + toekomst

13 Verbond met Adam - Bijbelse achtergrond: Gen.1:28-30, 2:15-17, 3:15, Hos.6:7 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons + toekomst

14 Verbond met Noach - Bijbelse achtergrond: Gen.8:20-9:17 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons + toekomst

15 Verbond met Abra(ha)m - Bijbelse achtergrond: Gen.12:1-3, 15:1-21, 17:1-22 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons + toekomst

16

17

18

19 Sinaïtisch verbond - Bijbelse achtergrond: Ex.19:3-8, 20:1-17, 24:1-8 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons + toekomst

20

21

22

23 Levitisch verbond - Bijbelse achtergrond: Num.25:11-13 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Toekomst

24 Palestijns verbond - Bijbelse achtergrond: Deut.29:1,8-13 ; 30:1-10 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Toekomst

25 Davidisch verbond - Bijbelse achtergrond: 2 Sam.7:12-13, 23:5, 1 Kon.8:25, Jer.33:17-21, Ez.37:25 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Toekomst

26 Verbondsvernieuwingen * Jozua (Joz.24) – ‘wij zullen de Heere dienen’ + oprichting grote steen * David (1 Kron.11:3) – verbond + zalving David tot koning (volgens Gods Woord) * Asa (2 Kron.15:9-15) – offers + verbond om God te zoeken * Joas (2 Kron.23:3) – verbond om Joas koning te maken, volgens Gods wil met Davids nakomelingen * Hizkia (2 Kron.29:10 ev) – verbond met God om Zijn toorn af te wenden * Josia (2 Kon.23:2 ev) – verbond om de Heere te volgen (na vondst wetboek) * Nehemia (Neh.9:38) – vaste overeenkomst, op grond van wat God in het verleden deed voor Zijn volk

27 Nieuw verbond - Bijbelse achtergrond: Deut.30:1-6 ; Jer.4:4 (ook Deut.10:16) ; Jer.31:31-33 ; Matt.26:26-29 (vgl. Ex.24:8) ; Rom.9:30-10:10 ; Rom.11:33-36 - Inhoud - Partner - Verbondsteken - Zegen voor ons

28 Dit is het Lam Gods, geschilderd door Jan en Hubert van Eyck.

29 Dit is het Lam Gods, geschilderd door Jan en Hubert van Eyck!


Download ppt "De verbonden in de Bijbel Je visie op de verhouding Oude en Nieuwe Verbond bepaalt wat je schrijft/zegt over alle verbonden in de Bijbel, bepaalt je visie."

Verwante presentaties


Ads door Google