De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie `... Respijt op maat Drenthe’ Uitkomsten onderzoek Respijtzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie `... Respijt op maat Drenthe’ Uitkomsten onderzoek Respijtzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie `... Respijt op maat Drenthe’ Uitkomsten onderzoek Respijtzorg

2 Aanleiding Naar schatting 13.500 overbelaste mantelzorgers in Drenthe (SCP, 2009). Toenemende druk op mantelzorgers door bezuinigingen en veranderingen in de zorg Drents Platform Mantelzorgers wilde pilot met als doel 1.voorkoming overbelasting 2.Terugdringing zorgkosten door inzet op zo lang mogelijk thuis wonen eerst onderzoek naar vraag een aanbod respijtzorg

3 Aanpak Onderzoeksvragen: Welke witte vlekken zijn er in het aanbod van respijtzorgvoorzieningen? Hoe vindt de toeleiding plaats en is een andere aanpak gewenst ? hoe ziet het model Hoogeveen eruit? Aanpak van onderop => in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de contactpunten mantelzorg (CPM) Uitvoering onderzoek Schriftelijke vragenlijst verspreid naar 400 mantelzorgers 15 telefonische interviews Literatuurverkenning

4 Inventarisatie respijtzorgvoorzieningen Redelijk dekkend netwerk van respijtzorgvoorzieningen Grote verscheidenheid aan vrijwillige en professionele thuiszorg Meeste genoemde functies: dag – en meerdaagse voorziening uitgevoerd door verzorgings-en verpleeghuizen, zorgboerderijen, logeerhuizen en activiteitencentra Opvallend veel zorgboerderijen

5 Onderzoek mantelzorg Achtergrond respondenten 400 vragenlijsten, 275 deelnemers (respons 69%), waarvan 88 % nu mantelzorger is 185 vrouwen (67%) tegenover 89 mannen (33%) Gemiddelde leeftijd 65,9 Allen Nederlandse nationaliteit Bijna 60% van de mantelzorgers onder de 65 werkt Meesten zorgen voor partner (63%), (schoon-)ouder 17% of kind (13%) Meestal zorg nodig vanwege lichamelijke aandoening / handicap (53 %) 60% van de verzorgden woont bij mantelzorger in huis

6 vervolg Meesten lang mantelzorger (5 jaar of meer, 72%) Aard verzorging Helft mantelzorgers zorgt meer dan 17 uur per week

7 Verzorging Aantal soorten hulp / verzorging absoluutIn procenten 0 soorten52% 1 soort2410% 2 soorten3515% 3 soorten4720% 4 soorten6025% 5 soorten3816% 6 soorten2912% Totaal238100%

8 Ervaren belasting

9 Belasting werkende en niet- werkende mantelzorgers niet-werkendwerkend absoluutprocentenabsoluutprocenten niet of nauwelijks belast2414%916% enigszins belast8247%2645% tamelijk zwaar belast4124%1018% zwaar belast1810%916% zeer zwaar belast of overbelast85%3 Totaal173100%57100%

10 Verschil gemeenten ervaren belasting totaal Hoogeveen Westerveld Noordenveld Midden-Drenthe De Wolden Meppel Assen niet of nauwelijks belast14%41%17%12%22%13%15%9% enigszins belast47%10%37%42%39%61%44%48% tamelijk zwaar belast22%16%25%17%26%7%26%29% zwaar belast12%10%17%21%10%16%15%8% zeer zwaar belast of overbelast5%23%4%8%3% 0%6% totaal100%

11 Bekendheid respijtzorg Slechts 31% mantelzorgers bekend met respijtzorg Ook verschillende onderdelen slecht bekend (zoals vrijwillige thuiszorg en professionele thuiszorg) Gebruik ligt nog lager Meest bekend zijn dagactiviteiten /dagbehandeling Bekendheid respijtweekenden 21% (vooral Hoogeveen), waardering zeer goed

12

13 Wensen en knelpunten Respijtvoorzieningen moeten meer bekend worden gemaakt Mantelzorgers maken zich zorgen over komende bezuinigingen Er is te weinig erkenning voor de mantelzorgtaken De patiënt wil geen gebruik maken van de respijtzorgvoorzieningen en claimt de mantelzorger De mantelzorger wil de zorg zelf niet uit handen geven en voelt zich nog te verantwoordelijk

14 Slotconclusie (kort) Tweederde van Drentse mantelzorgers is niet bekend met respijtzorg Minder dan 20 % maakt er gebruik van Er is een redelijk dekkend netwerk van respijtzorgvoorzieningen In het algemeen is men daar tevreden over Drempels om aan respijtzorg deel te nemen (zie wensen knelpunten mantelzorgers)

15 Aanzet aanbevelingen Meer informatie verschaffen over respijtzorgvoorzieningen Website ontwikkelen (bijvoorbeeld respijt.nl)respijt.nl Financiering respijtzorg aandachtspunt via gemeentes en zorgverzekeraars


Download ppt "Werkconferentie `... Respijt op maat Drenthe’ Uitkomsten onderzoek Respijtzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google