De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBS Het Klokhuis Informatie over nieuwe Cito-normering 2 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBS Het Klokhuis Informatie over nieuwe Cito-normering 2 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 OBS Het Klokhuis Informatie over nieuwe Cito-normering 2 juni 2014

2 Aanleiding Cito heeft de opdracht om landelijk genormeerde toetsen te ontwikkelen. Onlangs hebben zij de normering van de toetsen Rekenen & Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen aangepast.

3 Waarom nieuwe Cito normen? De oude normen bleken te soepel te zijn. Leerlingen haalden te gemakkelijk een hoge score. Dit komt door: Grotere focus op opbrengsten Bekendheid met de toetsen Verandering in de leerling populatie

4 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit: Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook

5 Wat is een vaardigheidsscore? Een vaardigheidsscore is een getal dat aangeeft wat een leerling kan op een bepaald leergebied: hoe goed een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Hiermee kun je toetsresultaten op eenzelfde leergebied met elkaar vergelijken ook al verschillen de toetsen van lengte, inhoud en moeilijkheidsgraad. De onderstaande vragen kun je met behulp van de vaardigheidsscore beantwoorden: -Hoe goed doet een leerling het vergeleken met zijn leeftijdsgenoten (niveau I t/m V)? -Is de leerling vooruitgegaan in een bepaald leergebied?

6 individueel niveau effect nieuwe Cito-normering op de individuele leerling

7 Kirsten vorige toetsperiode (V – I) Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 2012- 2013 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 62. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het II-niveau.

8 Kirsten, nu met de oude norm (V – I) Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 80. Ook hiermee zou ze binnen het II-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 62 naar 80. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

9 Kirsten, nu met de nieuwe norm (V – I) Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 80 op de medio-toets geen II-niveau meer, maar een III-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

10 De vaardigheidsscore in grafiek Zie bijlage.

11 Bij het tweede en derde rapport worden voortaan de vaardigheidsscore tabellen uitgedraaid en meegegeven voor alle afgenomen toetsen. Tijdens rapportgesprekken bespreken we de toetsscores met behulp van deze grafieken: Ontwikkelt dit kind zich naar eigen niveau, laat het groei zien en hoe scoort het t.o.v. het landelijk gemiddelde. Ontwikkelt het kind niet naar eigen kunnen, welke acties ondernemen we (leerkracht en ouders)

12 Zijn er nog vragen over de nieuwe cito- normering?


Download ppt "OBS Het Klokhuis Informatie over nieuwe Cito-normering 2 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google