De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeklijn in de opleiding Studiedag Interactum 08-04-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeklijn in de opleiding Studiedag Interactum 08-04-11."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeklijn in de opleiding Studiedag Interactum 08-04-11

2 Agenda Aan bod komen: 1.Belang van onderzoek 2.Koppeling aan zelfsturing 3.Uitgangspunten oz lijn 4.Doorgaande oz lijn 5.Onderzoeksserie: Onderzoeksboekjes, Excel 6.Aandachtspunten 7.Aan de slag: toetsformats 8.Opzet leernetwerk

3 Onderzoek in de opleiding Waarom onderzoek? – Onderwijsonderzoek gebruiken als informatieve bron (verbinding theorie en praktijk): met onderzoek kun je wat. – Een leraar met een onderzoekende, kritische houding: niet kennis consumeren, maar construeren. – Onderzoek als vaardigheid om een startbekwame leraar te worden en je daarna verder te ontwikkelen: een leven lang leren

4 BELANG VAN ZELFSTURING Zelfgestuurd leren kan worden gedefinieerd als een doelgericht proces, waarbij studenten vanuit een ‘voordenkfase’ hun eigen leren monitoren, controleren en evalueren. Het gebruik van metacognitieve vaardigheden medieert de relatie tussen motivatie en succesvol leren.

5 KNOWLEDGE BUILDING: METACOGNITION CONTENT MATTER Learning task: Goal setting Prior knowledge activation Metacognitive knowledge activation Metacognitive awareness and monitoring of cognition Judgements Attributions Task value activation Time management SRLSRL TIME Modelling skills: Observation Emulation Self-control Self-regulation Collaboration: Positive interdependence Clear instructions Feedback on working process Conditions: Teacher educators Student teachers Learning materials School context and culture LEARNING PROCESS scaffolding

6 Uitgangspunten opleidings- en taakbekwame fase Onderzoek vertrekt vanuit een praktijkrelevante vraag. Onderzoek leidt tot praktijkrelevante opbrengsten. Onderzoek sluit aan bij het semesterthema. In elke onderzoeksopdracht staat een ander onderzoeksinstrument centraal. Onderzoek begint met een werkplan.

7 De onderzoekslijn SemesterthemaRelevante vraagInstrumentOpbrengst 1.De nieuwsgierige en actieve leerling. Iedereen heeft het over onderzoekend leren, maar wat is het nou eigenlijk? Literatuur- onderzoek Interview Een theoretisch onderbouwde lesactiviteit. 2.Leerlingen aan het denken gezet. Wat is het effect van mijn instructie? Het experiment: een effectmeting Vuistregels van een werkzame instructie. 3.Een originele en rijke leeromgeving. Slaag ik er in om met een ontdekkingsactiviteit de onderzoekende houding van jonge leerlingen te bevorderen? ObservatieEen powerpoint- presentatie 4.Een brede horizon: de wereld komt dichtbij. Een eigen gekozen thema in de bovenbouw (de CITO- toets, cyberpesten, groepsvorming, mediawijs) Vragenlijst (leerlingen, ouders,…) Een conferentie- poster

8 Uitgangspunten werkplek- en startbekwame fase Onderzoek is geïntegreerd in de grote opdrachten waaraan de student werkt; De opdrachten bieden ook mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek; Onderzoeksvragen worden afgestemd met de stageschool; De studenten kunnen keuzes maken voor onderzoeksinstrumenten (triangulatie); Steeds meer zelfsturing door de student. Begeleiding via werkgroepen en discussieforum

9 OpdrachtRelevante vraagInstrumentOpbrengst 5.Werkstuk schoolontwikkeling Hoe kan ik met onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van mijn stageschool? bijvoorbeeld documentanalyse 6.De vakverdiepingHoe kan ik binnen een gekozen vakgebied mijn vakcompetenties verder ontwikkelen? bijvoorbeeld methodeanalyse 7.Het actieonderzoek Hoe kan ik een probleem mijn werksituatie onderzoeken en mijn eigen handelen ‘vernieuwen’? Handelingsgericht onderzoek. 8.Het afstudeerwerkstuk Hoe geef ik als professionele leerkracht verdieping aan mijn toekomstige beroep? (Wat zijn mijn ambities als onderzoekende leerkracht) Combinatie van onderzoeks- instrumenten. Duurzaam Integratie theorie, praktijk en onderzoek Onderzoek geïntegreerd in bestaande opdrachten. In afstemming komen tot onderzoeks- vragen Slimme combinaties van onderzoeks- instrumenten

10 Onderzoeksserie -Doorgaande lijn -APA richtlijnen -Zakelijk schrijven -In ontwikkeling: Structureren van een onderzoeksverslag -Excel instructiefilmpjes

11 Aandachtspunten -Discussieforum -Relevante bronnen (internet cultuur) -Vraagt veel van de studenten (HBO niveau); doorgaande lijn (scaffolding) werkplannen en toetsformats -Engels (ook in toetsformats) -Geen geschikt onderzoeksboek -Kennisbasis praktijkgericht onderzoek

12 Aan de slag -Toetsformats 4 onderzoeksmodules -In groepen format bestuderen -Tip en top noteren per groep -Evalueren

13 Opzet netwerk onderzoek -Informeel leren -Uitwisselen producten en expertise

14 CONTACTGEGEVENS Emmy Vrieling Lerarenopleider/Promovendus IJsselgroep - Iselinge Hogeschool Postbus 277, 7000 AG, Doetinchem ------------------------------------------------------------- 088-093-1115 (werk) 06-30357961 (mobiel) ------------------------------------------------------------- emmy.vrieling@ijsselgroep.nl skype: emmy.vrieling https://sites.google.com/site/emmyvrieling http://emmyvrieling.blogspot.com http://www.iselingehogeschool.nl


Download ppt "Onderzoeklijn in de opleiding Studiedag Interactum 08-04-11."

Verwante presentaties


Ads door Google