De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WW en starten als Ondernemer Cornelissen en Sars Advocaten in samenwerking met PZO www.csadvocaten.nl Mr. G.J. van Brakel, advocaat 8 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WW en starten als Ondernemer Cornelissen en Sars Advocaten in samenwerking met PZO www.csadvocaten.nl Mr. G.J. van Brakel, advocaat 8 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 WW en starten als Ondernemer Cornelissen en Sars Advocaten in samenwerking met PZO www.csadvocaten.nl Mr. G.J. van Brakel, advocaat 8 oktober 2009

2 Onderzoek Nationale Ombudsman Geen macht, maar gezagGeen macht, maar gezag Artt. 9:27 /28 AWB: Ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan (UWV) zich behoorlijk heeft gedragenArtt. 9:27 /28 AWB: Ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan (UWV) zich behoorlijk heeft gedragen Ombudsman kan aanbevelingen doenOmbudsman kan aanbevelingen doen

3 Vervolg Ombudsman Ombudsman kan UWV niet opleggen of sanctionerenOmbudsman kan UWV niet opleggen of sanctioneren In praktijk: worden aanbevelingen Ombudsman opgevolgd, enkele uitzondering daargelatenIn praktijk: worden aanbevelingen Ombudsman opgevolgd, enkele uitzondering daargelaten Zeer gedegen en onafhankelijk onderzoek OmbudsmanZeer gedegen en onafhankelijk onderzoek Ombudsman Individuele klacht of gebundelde individuele klachten bij OmbudsmanIndividuele klacht of gebundelde individuele klachten bij Ombudsman Is dat gebeurd ? Alsnog ? Is dat gebeurd ? Alsnog ?

4 Bezwaar en beroep n.a.v. belissing UWV; bezwaar Geen advocaat of gemachtigde verplichtGeen advocaat of gemachtigde verplicht Geen griffierechtenGeen griffierechten Toevoeging ? Zie : www.rvr.orgToevoeging ? Zie : www.rvr.orgwww.rvr.org Indien rechtshulp: kostenveroordeling vragenIndien rechtshulp: kostenveroordeling vragen Kostenveroordeling bestuursorgaan bij onrechtmatig handelenKostenveroordeling bestuursorgaan bij onrechtmatig handelen Bezwaartermijn: 6 weken m.i.v. de dag na verzenddatum beslissingBezwaartermijn: 6 weken m.i.v. de dag na verzenddatum beslissing

5 Bezwaar bij UWV Bezwaar geen schorsende werkingBezwaar geen schorsende werking Altijd hoorzitting eisenAltijd hoorzitting eisen Verslag hoorzitting op zitting vragen en eventueel schriftelijk op reagerenVerslag hoorzitting op zitting vragen en eventueel schriftelijk op reageren Mediation ?Mediation ? Art. 7:1a AWB: in bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep ?Art. 7:1a AWB: in bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep ?

6 Beroep bij Rechtbank Geen advocaat of gemachtigde nodigGeen advocaat of gemachtigde nodig Griffierecht Euro 41,--Griffierecht Euro 41,-- Toevoeging ? Zie www.rvr.orgToevoeging ? Zie www.rvr.orgwww.rvr.org Indien rechtshulp: kostenveroordeling vragen ook voor rechtshulp bezwaarprocedureIndien rechtshulp: kostenveroordeling vragen ook voor rechtshulp bezwaarprocedure

7 Beroep bij Rechtbank Beroep geen schorsende werkingBeroep geen schorsende werking Beroepstermijn: 6 weken na verzenddatum beslissing op bezwaarBeroepstermijn: 6 weken na verzenddatum beslissing op bezwaar Principe: verliezende partij betaalt proceskosten Echter:Principe: verliezende partij betaalt proceskosten Echter: Kostenveroordeling natuurlijk persoon: alleen bij onredelijk gebruik procesrechtKostenveroordeling natuurlijk persoon: alleen bij onredelijk gebruik procesrecht

8 Beroep bij Rechtbank Mediation ? Tsja………Mediation ? Tsja……… Kwaliteit mediator en wie zal dat betalen ? Kwaliteit mediator en wie zal dat betalen ? Kostenveroordeling UWV:Kostenveroordeling UWV: Gemiddelde zaak of zware zaak ? Gemiddelde zaak of zware zaak ? Gemiddeld: 1x (2x 322) = Euro 644,-- Gemiddeld: 1x (2x 322) = Euro 644,-- Zwaar: 1,5 x (2x 322) = Euro 966,-- Zwaar: 1,5 x (2x 322) = Euro 966,--

9 Hoger beroep bij Centrale Raad van Beroep Geen advocaat of gemachtigde verplichtGeen advocaat of gemachtigde verplicht Hoger beroepstermijn: zie bezwaar en beroepHoger beroepstermijn: zie bezwaar en beroep Kostenveroordeling vragen (ook voor bezwaar en beroep)Kostenveroordeling vragen (ook voor bezwaar en beroep) Griffierecht: Euro 110,--Griffierecht: Euro 110,--

10 Probleeminventarisatie Verwarring: indirecte- directe urenVerwarring: indirecte- directe uren declarabele- niet decl. uren declarabele- niet decl. uren Verwarring: discrepantie zelfstandigenaftr.Verwarring: discrepantie zelfstandigenaftr. (1125 uren of meer per jaar aan (1125 uren of meer per jaar aan drijven onderneming) en uren drijven onderneming) en uren op te geven aan UWV op te geven aan UWV

11 Probleeminventarisatie Geen of inadequate respons UWV op uitsplitsing van urenGeen of inadequate respons UWV op uitsplitsing van uren Brieven aan UWV: onbeantwoordBrieven aan UWV: onbeantwoord In gesprekken met medewerkers UWV niet gewezen op welke uren wel/niet precies moeten worden opgegeven.In gesprekken met medewerkers UWV niet gewezen op welke uren wel/niet precies moeten worden opgegeven.

12 Probleeminventarisatie N.a.v. opgave uren aan UWV: geen responsN.a.v. opgave uren aan UWV: geen respons Brochures UWV: niet erg duidelijkBrochures UWV: niet erg duidelijk N.a.v. onderzoek UWV: akkoord op urenN.a.v. onderzoek UWV: akkoord op uren In nader onderzoek: niet akkoord In nader onderzoek: niet akkoord

13 Juridisch kader en jurisprudentie Art. 20 WW: recht op uitkering eindigt, voorzover werknemer hoedanigheidArt. 20 WW: recht op uitkering eindigt, voorzover werknemer hoedanigheid als werknemer verliest als werknemer verliest Vaste jurisprudentie: werkzaamheden waardoor verlies werknemerschap :Vaste jurisprudentie: werkzaamheden waardoor verlies werknemerschap : “arbeid in economisch verkeer, waarmee geldelijk voordeel wordt beoogd of redelijkerwijs kan worden verwacht” “arbeid in economisch verkeer, waarmee geldelijk voordeel wordt beoogd of redelijkerwijs kan worden verwacht”

14 Juridisch kader terugvordering en jurisprudentie Vaste jurisprudentie: niet alleen declarabele uren tellen mee, maar ook alle niet declarabele die zijn besteed aan activiteitenVaste jurisprudentie: niet alleen declarabele uren tellen mee, maar ook alle niet declarabele die zijn besteed aan activiteiten die rechtstreeks verband houden met de werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de werkzaamheden UWV mag bij vaststelling aantal uren uitgaan van opgave aan belastingdienstUWV mag bij vaststelling aantal uren uitgaan van opgave aan belastingdienst (zelfstandigenaftrek) CRvB 20/5/2009 (zelfstandigenaftrek) CRvB 20/5/2009

15 Juridisch kader terugvordering en jurisprudentie Zo ook CRvB 11/03/09 (zie ook volgende Zo ook CRvB 11/03/09 (zie ook volgende sheets) sheets) Anders: Rb Breda 20/01/09 Anders: Rb Breda 20/01/09

16 Juridisch kader boete en jurisprudentie Indien actieve informatieplicht geschonden, en subjectief verwijtbaar:Indien actieve informatieplicht geschonden, en subjectief verwijtbaar: B o e t e B o e t e Indien niet: G e e n b o e t eIndien niet: G e e n b o e t e CRvB 11/03/2009 (zie ook vorige sheet) CRvB 11/03/2009 (zie ook vorige sheet) Boetebesluit: 10% benadelingsbedrag;minimum Euro 52,--Boetebesluit: 10% benadelingsbedrag;minimum Euro 52,--

17 Cruciaal ? : CRvB 11/03/2009 (zie ook vorige sheets)

18 Geen verwijt in subjectieve zin (in verband met boete), omdat: Reisuren niet meetellen volgens de wet, maar wel uit jurisprudentie en is dus minder makkelijk kenbaar voor verzekerde (U) Het onderscheid tussen productieve uren en declarable uren niet altijd duidelijk is

19 CRvB 11/03/2009 Verzekerde heeft per brief verzocht om schriftelijke info UWV; UWV heeft mondeling gereageerd; UWV heeft verwezen naar folders; niet duidelijk of gezegd is dat reisuren zouden moeten worden opgegeven

20 CRvB 11/03/2009 In 1 van de 2 folders UWV staat niet dat reisuren op de werkbriefjes moeten worden vermeld Deel uren is freelance; UWV merkt reisuren dan niet zonder meer aan als productieve uren

21 CRvB 11/03/2009 Onevenwichtige uitspraak Waarom deze criteria niet ook toegepast bij terugvordering ? Bijv: Waarom verwijzing naar folders die bij de boete niet duidelijk waren

22 CRvB 11/03/2009 Ook in WW- beslissingen wordt niet aangegeven welke uren relevant zijn Kortom: “het rammelt aan alle kanten” Einde


Download ppt "WW en starten als Ondernemer Cornelissen en Sars Advocaten in samenwerking met PZO www.csadvocaten.nl Mr. G.J. van Brakel, advocaat 8 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google