De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool de Wegwijzer Hunsel. Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe wet voor het PO en het VO. Voor het PO geldt: (speciaal) basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool de Wegwijzer Hunsel. Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe wet voor het PO en het VO. Voor het PO geldt: (speciaal) basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool de Wegwijzer Hunsel

2 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe wet voor het PO en het VO. Voor het PO geldt: (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs worden samengevoegd. Een nieuw Samenwerkingsverband Passend onderwijs wordt gevormd uit de huidige SWV-en Roermond e.o., Echt-Susteren en Leudal- Thornerkwartier. De huidige REC ‘s 3 en 4 maken hiervan deel uit. Het SWV Leudal-Thornerkwartier houdt formeel op te bestaan.

3 Intenties van de Wet Passend onderwijs Verbeteren van het primaire proces, waardoor meer leerlingen in het reguliere onderwijs hun schoolloopbaan kunnen volgen Het optimaliseren van kansen voor leerlingen, zodanig dat meer leerlingen in staat zijn om een vorm van VO te volgen, aansluitend bij hun capaciteiten en ambities. Het terugdringen van het aantal leerlingen voor wie een beroep wordt gedaan op externe voorzieningen (S(B)O). Het realiseren van structurele en inhoudelijke betrokkenheid van ouders bij de vaststelling en inzet van extra ondersteuning aan leerlingen. Zorgplicht voor de schoolbesturen die eventueel afspraken maken met instellingen / organisaties die specifieke ondersteuning kunnen bieden. Passend onderwijs zo thuisnabij mogelijk, met extra ondersteuning waar nodig, licht waar het kan, zwaar waar het moet.

4 Consequenties van de Wet De LGF-regeling vervalt. LGF-middelen (schooldeel) komen aan het SWV toe. PCL en CvI worden opgeheven, er komt een nieuwe wijze van beoordeling of leerlingen in aanmerking dienen te komen voor extra ondersteuning. Van indiceren naar arrangeren. De basisondersteuning, vastgesteld door het nieuwe SWV, komt zoveel mogelijk tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Basisondersteuning vergt voortdurende professionalisering van medewerkers Deelnamepercentage SBO naar 2,7%, van SO naar 1,7%.

5 Opdracht voor het nieuwe SWV Per 01-08-2014 wordt de Wet Passend onderwijs ingevoerd Schoolbesturen (11) in regio Midden-Limburg hebben een SWV opgericht SWV-Midden-Limburg 31-02 operationeel Directieteam, besturenberaad, ondersteuningsplanraad functioneren

6 Route - tijdpad - Voor 1 december 2013: vaststellen en indienen schoolondersteuningsprofiel bij het SWV - Voor 1 december 2013: vaststellen statuten en organisatiestructuur nieuwe SWV - Voor 1 februari 2014: vaststellen ondersteuningsplan op bestuursniveau - Voor 1 maart 2014: vaststellen ondersteuningsplan op SWV-niveau - Voor 1 mei 2014: goedkeuring ondersteuningsplan SWV door ondersteuningsplanraad - Per 01-08-2014: invoering van de Wet Passend onderwijs ; het SWV Passend onderwijs Midden-Limburg 31-02 operationeel

7 Basisondersteuning Basisondersteuning heeft 4 aspecten: - De basiskwaliteit van de school, die door de inspectie wordt vastgesteld - De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van de school - Het planmatig werken op leerlingniveau - Preventieve en licht curatieve interventies, bijv. protocol dyslexie, curatieve ondersteuning door ketenpartners, onderwijsprogramma’s afgestemd op meer getalenteerde leerlingen.

8 Systeem van zorg Zware ondersteu- ning Lichte ondersteuning (bijv. SBO, met OPP en afspraak duur arrangement) Maatwerk arrangement (bijv. eigen leerroute, al of niet met PAB) Regulier onderwijsaanbod / basisondersteuning


Download ppt "Basisschool de Wegwijzer Hunsel. Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe wet voor het PO en het VO. Voor het PO geldt: (speciaal) basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google