De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe leren leerlingen? Overzicht hoofdstuk 1 Handboek voor leraren Het leerproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe leren leerlingen? Overzicht hoofdstuk 1 Handboek voor leraren Het leerproces."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe leren leerlingen? Overzicht hoofdstuk 1 Handboek voor leraren Het leerproces

2 wat is leren? werking van de hersenen werking van het geheugen zintuiglijk, kortetermijn- en langetermijngeheugen mnemonische technieken leerlingen en het leerproces vier niveaus van beheersing wat zegt de leertheorie? behaviorische, cognitieve, handelingspsychologische en constructivistische theorie een krachtige leeromgeving basisbehoeften, leerstijlen en meervoudige intelligenties Handboek voor leraren Het leerproces Overzicht presentatie

3 Een mentaal proces waarbij als gevolg van leeractiviteiten een relatief stabiele gedragsverandering tot stand komt. intentioneel leren impliciet leren Handboek voor leraren Het leerproces Wat is leren?

4 Werking van de hersenen Handboek voor leraren Het leerproces

5 1zintuiglijk geheugen poortwachterfunctie 2kortetermijngeheugen werkgeheugen 3langetermijngeheugen Handboek voor leraren Het leerproces Drie soorten geheugen

6 Taakhet kort vasthouden van ruwe nieuwe informatie Doelvergelijken met reeds aanwezige informatie Alleen de informatie die wordt herkend en dus betekenis heeft, krijgt toegang tot het kortetermijngeheugen. Het selectief waarnemen gebeurt op onbewust niveau. Handboek voor leraren Het leerproces Zintuiglijk geheugen poortwachtersfunctie

7 Handboek voor leraren Het leerproces Verschillen KenmerkenKortetermijngeheugenLangetermijngeheugen Capaciteitcirca 7 elementenonbeperkt Duur18 tot 30 secondenongelimiteerd Vorm van opslagspraakklankenbetekenissen Vergetenspontane verzwakkinginterferentie Mentale operatiesselectie / herhalingzoekproces

8 Manieren om informatie langer vast te houden 1informatieprocessen die elkaar ondersteunen ­luisteren naar teksten tijdens het bekijken van een plaatje ­aanbieden van nieuwe informatie binnen een betekenisvolle context of het activeren van voorkennis 2controleprocessen ­herhaling (onderhoudsherhaling, uitgewerkte herhaling - >mnemonische technieken) ­codering Handboek voor leraren Het leerproces Kortetermijngeheugen werkgeheugen

9 toepassen van ezelsbruggetje knoop in je zakdoek ’t kofschip loci-methode mindmapping Handboek voor leraren Het leerproces Mnemonische technieken

10 Principes: egocentrisch tintje sleutelbegrip persoonlijke lens laatste versie gereproduceerd Handboek voor leraren Het leerproces Langetermijngeheugen

11 Leeractiviteit van de leerling in vier categorieën: directe ervaring ondergaan of te handelen (by trial and error) sociale interactie het proces van het uitwisselen van informatie met anderen nadenken ofwel reflectie door actief over het onderwerp na te denken; vooraf, tijdens of na het handelen het verwerken van de theorie door gekregen opdrachten Handboek voor leraren Het leerproces Leerlingen en het leerproces

12 reproduceren begrijpen integreren toepassen Handboek voor leraren Het leerproces Vier niveaus van beheersing (kennisverwerking)

13 de behavioristische theorie cognitieve theorieën en de rol van metacognitie bij het leren de handelingspsychologische theorie het constructivisme Handboek voor leraren Het leerproces Wat zegt de leertheorie?

14 Behavioristische theorie twee principes klassiek conditioneren (Pavlov) operant conditioneren(Skinner) Handboek voor leraren Het leerproces

15 Klassiek conditioneren emotioneel leren stimulusgeneralisatie wetmatigheden binnen het klassiek conditioneren (Thorndike) ­de wet van herhaling ­de wet van effect inzicht belonen van gewenst gedrag is effectiever dan het bestraffen van ongewenst gedrag Handboek voor leraren Het leerproces

16 Operant conditioneren Spontane gedrag is uitgangspunt gedrag aanscherpen: ­positieve versterker ­negatieve versterker (vermijdingsleren) De geprogrammeerde instructie zelfonderwijzende leerprogramma’s die de cursist stap voor stap moet doorlopen (bijv. computerspel) Handboek voor leraren Het leerproces

17 van succesbeleving gaat een positieve werking uit positieve bekrachtiging van leerlinggedrag is effectiever dan negatieve bekrachtiging straffen die te laat plaatsvinden zijn niet effectief Handboek voor leraren Het leerproces Hedendaagse elementen uit het behaviorisme

18 cognitivisme -de leerling als actief informatieverwerkend systeem als-dan verbinding -declaratieve kennis -procedurele kennis ‘kennis over onze kennis’ ->metacognitie vier soorten kennis 1declaratieve kennis 2procedurele kennis 3situationele kennis 4strategische kennis (Met de recente aandacht voor het ‘ leren leren’ opnieuw in de aandacht.) Handboek voor leraren Het leerproces Cognitieve theorieën en de rol van metacognitie bij het leren

19 het is via interactie dat het kind kennis, ideeën, normen en waarden ontwikkelt taal is belangrijk Handboek voor leraren Het leerproces De handelingspsychologische theorie

20 vier principes 1interiorisatie 2de zone van naaste ontwikkeling 3de centrale volwassene 4de sociaalcommunicatieve achtergrond van mentale handelingen uitgangspunt alleen de juiste uitdaging zorgt voor het optimale leerproces (zie afbeelding) leraar is de expert Handboek voor leraren Het leerproces De mentale handeling (Vygotsky)

21 een leerling bezit van zichzelf de wens om dingen uit te zoeken een leerling die iets begrijpt, heeft iets met die informatie gedaan mentale voorstellingen worden vervangen door nieuwe ervaringen begrijpen is nooit definitief wat iemand kan leren, hangt samen met zijn ontwikkeling (leeftijd) reflectie, zelfcorrectie en feedback van anderen stimuleren het leren Handboek voor leraren Het leerproces De constructivistische leertheorie - uitgangspunten

22 De constructivistische leertheorie Implicaties voor het onderwijs de lerende heeft een actieve rol nieuwe informatie moet worden gekoppeld aan voorkennis een leerproces is een individueel proces leren is een sociale ervaring Handboek voor leraren Het leerproces

23 te herkennen aan het welzijn van de leerling betrokkenheid van de leerling indicatoren daarbij zijn relatie competentie autonomie Handboek voor leraren Het leerproces Een krachtige leeromgeving

24 1relatie ik hoor erbij ik voel me veilig ik voel me gewaardeerd 2competentie ik kan het! ik ben iemand die iets kan ik heb vertrouwen in eigen kunnen ik voel me geaccepteerd en gewaardeerd 3autonomie ik heb invloed! ik kan iets zonder hulp ik ben zelfstandig ik ben een uniek persoon De ontwikkeling van kinderen vindt plaats in interactie met de omgeving. Kwaliteit van de omgeving is dan ook sterk bepalend voor het resultaat! Handboek voor leraren Het leerproces Basisbehoeften

25 verschillende leerstijlen meervoudige intelligenties Handboek voor leraren Het leerproces Autonomie

26 Handboek voor leraren Het leerproces Leerfasen van Kolb

27 Handboek voor leraren Het leerproces Leerstijlen van Kolb

28 wat we lezen 10% wat we horen 20% wat we zien 30% zien en horen 50% waarover we discussiëren 70% wat we persoonlijk ervaren 80% wat uitleggen aan anderen 95% 0%100% Handboek voor leraren Het leerproces We leren van …

29 Intelligentie: de bekwaamheid om te leren het probleem op te lossen Het biedt de leerkracht: inzicht in sterke kanten leerlingen extra mogelijkheid sterke kanten van leerlingen te herkennen en daar je les op af te stemmen mogelijkheid om op bijzondere kwaliteiten van leerlingen in te zetten en mindere kwaliteiten hanteerbaar te maken Handboek voor leraren Het leerproces Meervoudige intelligenties (Gardner)

30 verbaal/ linguïstisch logisch/ mathematisch visueel/ ruimtelijk lichamelijk/ kinesthetisch muzikaal/ ritmisch naturalistisch interpersoonlijk intrapersoonlijk Handboek voor leraren Het leerproces Meervoudige intelligenties (Gardner) vervolg

31 Handboek voor leraren Het leerproces http://www.loesje.nl/files/posters/NL9509_8.pdf


Download ppt "Hoe leren leerlingen? Overzicht hoofdstuk 1 Handboek voor leraren Het leerproces."

Verwante presentaties


Ads door Google