De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2009 C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2009 C."— Transcript van de presentatie:

1 STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2009 C. Vanden Bilcke

2 Vier gebruikelijke domeinen I. Klimaat II. Biodiversiteit III. Chemicals IV. Governance, duurz ontw

3 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst I. KLIMAAT A. Stand na 6 onderhandelingssessies sedert Bali B. Multilaterale vergaderingen 2e helft 2009 C. Probleemcategorieën

4 A. Resultaten 6 sessies na Bali Kyoto-spoor (=AWG-KP)(dus geindustrialis landen): -Aanvankelijk G 77 offensief : zo snel mogelijk akkoord over targets (aggregaat+individueel) – andere aspecten on hold  Ontwikkelde landen : ruime agenda, zowel ‘cijfers’ als ‘toolbox’ op tafel met prioriteit op laatste -G77 : historische verantwoordelijkheid als basisprincipe => “top down” benadering op basis van gecumuleerde uitstoot en econom draagkracht  Tegenbeweging pragmatische ontwikkelingslanden + AOSIS brengen debat terug op concrete cijfers -Bottom-up aggregatie-oefening door secretariaat (van beschikbare unilateraal gedeclareerde objn) leverde reductie op van -16 tot -26%, later gecorrigeerd tot -8 tot -14% -Goede discussie over het basisjaar : G 77 pro 1990  CAN, AUS, VS -Eerste discussie over lengte verbintenissenperiode -Zeer beperkte vooruitgang ivm ‘andere onderwerpen’ zijnde flexibliteitsmech, LULUCF, gassen, sectoren

5 . Conventiespoor (AWG-LCA) : -Gemeenschappelijke start op één compilatietekst; 2 lezingen doorlopen -Uiteenlopende voorstellen juridische vorm -Gestructureerd volgens de 5 bouwstenen van Bali oShared vision : op wetenschap gefundeerd + nood aspirational goal 2050 oMitigatie ontwikkelde landen : “top down” versus “bottom up” oMitigatie ontwikkelingslanden : het verbinden van nationale mitigatieactie met financiële steun door een mechanisme oREDD: tendens van kwantificerende visie tot ruime benadering inclusief bosbehoud en duurzaam bosbeheer oAdaptatie: nationaal raamwerk voor actie + koppeling fin steun oTechnologie: onrijp; concept van technologie innovatie centra oFinance: nood tot “substantial upscaling” erkend

6 B. multilaterale meetings 2° helft 2009 : 8-10.07 G 8 summit 10-14.08 informele onderhandelingsessie AWG KP en AWG LCA, Bonn 11.09, EU-Z-AF summit 22.09 high level dialogue climate change, UNGA, NYork 28.09-9.10, 7de formele onderhandelingsessie AWG KP en AWG LCA, Bangkok 6.10, EU-Braz summit EU Raad milieu 21/10, ECOFIN 20/10, RAZEB 26/10, ERaad 29/10 2-6.11, voortgezette onderhandelingsessie AWG KP en AWG LCA, Barcelona Nov tbd, EU-US summit Nov tbd, EU-India summit Nov tbd, EU-China summit 7-18.12 COP 15, Kopenhagen

7 C. Probleemcategorieën 1.Ambitieniveau voor ontwikkelde landen -EU, Noorw, Zwi : grootte-orde -30% in 2020 basis 1990 (mits mondiaal akkoord) -VS nationaal : -17% in 2020 basis 2005 = -4% basis 1990 (doch zonder mechanismes + zie ook 2030 doelstelling van -42%) -Japan nationaal: -15% in 2020 basis 2005 = - 8% basis 1990 (reeds -6% onder Kyoto!) -AOSIS : -45% in 2020 basis 1990 (maar ook ontwikkelingslanden moeten afwijken van BAU) -China, Braz, en meerderheid ontwikkelingslanden : -40% tegen 2020 basis 1990 (maar door ontwikkelde landen alleen) -India, Bolivia : historic responsibility => the sky is the limit - Fundamenteel : Aggregaat van huidige unilaterale nationale doelstellingen is onder IPCC niveau van -25 tot -40% tegen 2020

8 . 2. Inspanningsniveau ontwikkelingslanden - Alle ontwikkelde landen eisen actualisatie annex I. EU : + alle OESO-landen en alle EU toetreders + uitnodiging naar landen met gelijkaardig niveau ontwikkeling. Niet EU: + andere landen gelijkaardig niveau economische ontwikkeling - Ze zijn verdeeld over creatie van tussencategorie:. Jap, Aust, US pro nieuwe tussencategorie. EU : geen tussencategorie - EU pro relatieve vermindering (-15 tot -30% tov BAU)+ LCDSs die vervolgens leiden tot 3 soorten acties naargelang eigen financiering, internationale publieke financiering, of financiering door koolstofmarkt - Volgens ontwikkelingslanden zelf. Géén nieuwe annex I lijst; geen nieuwe tussencategorie. Sommigen betonen interesse voor logische idee relatieve reductie. Zeker interesse voor LCDSs en willen ook systeem om inspanningen te verbinden met financiële steun en technologie. Maar algemeen verzet tegen MRV (argument van conditionaliteit)

9 . 3. Financiering Bedragen - Mededeling Commissie jan 2009: 175 MRD euro mondiaal in 2020 mitigatie - UNFCCC-SECR : 35–54 MRD euro mondiaal adaptatie 2030 - maar leeuwendeel mitigatie private financiering  scepsis ontwikkelinslanden - Resultaat : indicatief cijfer 30 MRD euro internationale publieke fin per jaar - Dus +/- 0,1 % BNP donorlanden Bron van publieke financiering -Noors voorstel:veilingen deel opbrengst emissiekredieten->partijen -Mexicaans voorstel : universele bijdrage op basis van verdeelsleutel vervuiler betaalt en economische draagkracht -Financiering door scheepvaart en luchtvaart -G 7 voorstel klimaatsfonds van 0,5 tot 2 % BNP Institutionele architectuur -diverse voorstellen van gecentraliseerd onder UNFCCC (G77) tot gedecentraliseerd

10 . 4. Juridische vorm -Umbrellagroup (JPN, US, CAN, AUS, RUS, OEK, IJSL):. één nieuw instrument (US “implementing agreement”, Japan nieuw protocol naast Kyoto) dus fusie van beide sporen. “pledge and review” architectuur, zie voorstel Australië “national schedules” als onderdeel van uitkomst, zélf geformuleerde objectieven die herzienbaar zijn -China, Braz, India :. Zeker géén fusie beide onderhandelingssporen; géén nieuw alomvattend instrument. amendering Kyotoprotocol dus met nieuwe absol doelstellingen voor ontwikkelde landen+ versterkte uitvoering UNFCCC door COP beslissing(en) -Tuvalu :. Kyotoprotocol plus één aanvullend protocol -EU:. wil juridische bindende uitkomst maar neemt voorlopig nog geen positie in over precieze vorm

11 II. BIODIVERSITEIT A. 8° Onderhandelingen internationaal regime acces and benefit sharing B. Voorbereiding COP 10 biodiversiteit, Nagoya, okt 2010 C. 2° IPBES-intergovernmental and multistakeholdermeeting, 5-9.10

12 A.Onderhandelingen internationaal regime access and benefit sharing ● Oorsprong -Johannesburg : onderhandelingsopdracht, géén kalender -COP 7 2004 : start onderhandelingen -COP 8 2006 : akkoord tot afronding 2010 -COP 9 2008 : stappenplan : nov 2009, april 2010, COP10 okt 2010. ● Onderdelen v h –juridisch gemengd- regime : - Scope : respect voor regels onder FAO-PGRFA, FAO-AGRFA, WIPO - Fair and equitable benefit sharing on mutually agreed terms - Access genetic resources (non discrimination foreign users ) - Compliance - Respect and preservation of traditional knowledge - Capacity building maar géén apart financieel instrument Onderhandelingsmandaat EU Raad Milieu 21 oktober

13 B. Voorbereiding COP 10 biodiversiteit, Nagoya, okt 2010 Herinnering outcome COP 9 in 2008: - 36 beslissingen, groeiende complexiteit en vervlechting issues onderling -Successen :. stappenplan ABS. mariene gebieden. opdracht tot imput in klimaatsdiscussies over REDD. 1 day high level segment UNGA sept 2010 Wat in de volgende zes maand ? - EU-voorbereiding debat nieuw ten year strategic plan - EU-voorbereiding debat definitie post 2010 objectief - Debat in UNGA over UNGA sept 2010 (zie verder) - Studie Economics of Ecosystems and Biodiversity (cfr Stern) - Raadsconclusies dec 2009

14 C. 2° Onderhandelingen IPBES, 5-9.10 Oorsprong : -millennium ecosystem assessment 2005 +Frans initiatief IMOSEB -Nov 2007 Montpellier: fusie beiden/nadruk policy interface -COP9 : opdracht “intergov and multistakeholder meeting” -In Maleisie nov 2008 => a preliminary gap analysis -UNEP GC feb 2009 : opdracht full gap analysis + 2° intergov and multistakeholder meeting + report progress sept 2010 op UNGA Problemen: - science-policy interface :better understand why biodiversity knowledge is not taken up by decision makers (vb in SUBSTA) - de added value van iets nieuws tov UNMA en GEO - institutionele onafhankelijkheid tov CBD en UNEP - vermijden capacity building issues IN the process

15 III. CHEMICALS A.3° open ended working group mondiaal instrument kwik, Bangkok, 19-23.10 B.Preparations for extraordinary COP synergies Basel/PIC/POP 22-23.02.10

16 A. Derde open ended working group mercury, Bangkok, 19-23.10.09 basis: 4 governing councils nodig voor creatie OEWG (2001, 2003, 2005, 2007) Doorbraak op UNEP Governing Council : dec 25/5 : -Agrees further action consisting of elaboration of a LBI which could include voluntary and binding approaches -INC to prepare a LBI, commencing in 2010 and completion in 2013 -Recognizing that the mandate of the INC may be supplemented by further decisions of the GC (=open door)!!! -Convene one OEWG in 2009 to prepare work of the INC

17 B. Preparations extraordinary COP synergies Basel/PIC/POP, Bali, 22-23.02.10 Resultaat van proces doorheen drie COP’s !!! Elementen van synergie: - Eenheid van nationale centra onder de 3 verdragen -joint submissions aan andere organen -Compliance -Clearing house mechanism -Joint managerial functions -Resource mobilization -Synchronization budget cycles + evt 1 future budget -Back-to-back meetings

18 IV. GOVERNANCE EN DUURZAME ONTWIKKELING A. Hervorming VN - milieustructuren B. Voorbereiding CSD 18 in 2010 C. Jaarlijkse meeting duurzame ontwikkeling OESO, 19-20.10 D. Voorbereiding Rio + 20 E. UN-Resoluties duurzame ontwikk F. Global Env Facility, 9-13.11

19 A. Hervorming VN-milieustructuren ● Result moeizame 1° ministerial Belgrado (27-28.06) Mogelijke domeinen vooruitgang 2° ministerial : - betere coordinatie UNEP- UNDP - Synergies in biodiversity cluster naar model chemicals - beter werk Env Management Group tussen agencies Probleemzones : -Versterking scientific basis -broader transformation (UNEO en Braz voorstel) -Adequate and predictable financing

20 B. Voorbereiding van CSD 18 in 2010 ●rappel : high level Commissie ECOSOC / 2 jaarcycli ●resultaten CSD 17 agriculture, land, and rural development droogte en desertificatie Africa Crosscutting issues Review water en sanitation uit CSD13 ●issues voor CSD 18 en 19 Chemicals Mining Transport Sustainable consumption and production patterns

21 C. Jaarlijkse meeting duurzame ontwikkeling van de OESO,19-20.10 Herinnering oorsprong “AMSDE” ● 5 agendapunten oktober : - Evaluatie outcome ministerial juni ivm green growth - Sustainability OECD innovation strategy - Integration sustainable dev in country reviews - Project sustainable development in OECD statistics - Contribution OECD to CSD 18

22 D. Voorbereiding Rio + 20 Elementen Braziliaans voorstel (dd 26 mei) -“high level event” -In Rio -Implementation + governance + global pact green economy + water -Not detract form other tracks of negotiation -Outcome : political declaration + plan of action -Preparation “under” the CSD “meeting as prepcom” EU positie van negatief->conditioneel

23 E. Resoluties duurzame ontwikkeling UN Alg vergadering Klimaat Biodiversiteit UNEP Rio + 20 Oceanen =meest substantiele

24 F. GEF Council, 9-13.11, Washington Rappel -Agreed incremental costs for global env benefits -3 implementing agencies UNDP, UNEP, WB -7 executive agencies (oa UNIDO, FAO, EBRD,…) =>belangrijk coördinatie-instrument financieel beleid Bedrag : 3,1 MRD USD van 2006-2010 Agenda: -replenishment : BE positie : van 3 naar 6 MRD USD -Overall performance improvement -Hervorming naar soepeler regels dan Wereldbank

25 …enkele vaststellingen -De uitkomst van Kopenhagen zal determinerend zijn voor de perceptie van het multilaterale en VN-beleid in globo -Nà klimaat liggen nog 4 andere mondiale onderhandelingen voor ons (ABS, mercury, IEG, Rio+20) -2010 zal sterk beheerst worden door biodiversiteitsdossier -Klimaats- en biodiversiteitsnegotaties hebben limiet bereikt van beheersbare complexiteit van deze ‘environmental regimes’ -Rio+20 in 2012 biedt sommige kansen maar kan de roadmaps van negotiaties negatief beinvloeden -IEG-debat ligt nog moeilijker dan in 2000-2002 -Gebrek aan institutioneel geheugen van dergelijke langlopende processen in vele (zelfs EU-) delegaties


Download ppt "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2009 C."

Verwante presentaties


Ads door Google