De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN SLIMMER VISUMBELEID VOOR ECONOMISCHE GROEI 21 Mei 2014 Den Haag Technische briefing over het 'visapakket' voor de vaste commissie V&J 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN SLIMMER VISUMBELEID VOOR ECONOMISCHE GROEI 21 Mei 2014 Den Haag Technische briefing over het 'visapakket' voor de vaste commissie V&J 1."— Transcript van de presentatie:

1 EEN SLIMMER VISUMBELEID VOOR ECONOMISCHE GROEI 21 Mei 2014 Den Haag Technische briefing over het 'visapakket' voor de vaste commissie V&J 1

2 INHOUD 1. De Visumcode nu 2. Het 'Visapakket': -Verslag van de Commissie aan het EP en de Raad 'Een slimmer visumbeleid voor economische groei', -Voorstel to herschikking van de Visumcode, -Voorstel tot vaststelling van een rondreisvisum 3. Conclusies 2

3 De Visumcode nu Inwerking getreden april 2010 Dáárvoor: lapwerk van de 'Gemeenschappelijke Visuminstructies' (niet bindend) en verschillende onderdelen van het Schengen acquis. Visumcode juridisch bindend voor alle 'Schengen lidstaten' Doel Visumcode: geharmoniseerde procedures en voorwaarden voor de afgifte van Schengen (kort verblijf= 90/180 dagen) visa en tegelijkertijd bevordering van legaal reizen en bestrijding onregelmatige immigratie 3

4 De Visumcode nu Sinds inwerkingtreding grote verbeteringen in het gemeenschappelijk visumbeleid Rechtskader verduidelijkt voor zowel visumaanvragers als lidstaten Aantal visumaanvragen en visumafgiftes aanzienlijk gestegen sinds 2010: - Aanvragen 2010 - 2013 van 11,8 moi naar 17,2 mio = +45,6% -Afgifte 2010 - 2013 van 11 moi naar 16,1 moi = +46,9% Desalniettemin: juridische verplichting in Visumcode tot evaluatie 2 jaar na inwerkingtreding van alle artikelen (Art 57(1) Visumcode). 4

5 Het 'Visapakket' Eerste aanzet tot evaluatie/modernisering: Mededeling van de Commissie aan het EP en de Raad (COM(2012)649 van 7.11.2012) 'Uitvoering en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visumbeleid voor snellere groei in de EU Nieuwe doelstelling van visumbeleid: hoe kan visumbeleid beter worden afgestemd op groeidoelstellingen van de Europa 2020 strategie → een 'slimmer visumbeleid' dat legaal reizen bevordert (m.n. voor toeristen) terwijl veiligheid van buitengrenzen gegarandeerd blijft 5

6 Het 'Visapakket' Op 1 april 2014 neemt de Commissie het zogenoemde visapakket aan, bestaande o.a. uit: -Verslag van de Commissie aan het EP en de Raad (de evaluatie) -Wetgevend voorstel tot herschikking van de Visumcode -Wetgevend voorstel tot vaststelling van een rondreisvisum Een en ander is onderbouwd door een 'impact assessment' (effectbeoordeling) en een (technisch) werkdocument van de diensten van de Commissie. Publieke consultatie heeft ook plaats gevonden. 6

7 Het 'Visapakket' Het verslag van de Commissie aan het EP en de Raad De feitelijke evaluatie van 3 jaar tenuitvoeringlegging van de Visumcode. Belangrijkste conclusies: In het algemeen zijn de doelstellingen Visumcode gehaald maar: - procedures zijn lang, kostbaar en omslachtig, - tenuitvoeringlegging op lokaal niveau kan beter, - te grote beoordelingsmarges voor consulaten door facultatieve bepalingen, - onvoldoende geografische dekking van Schengen consulaten, - juridische leemte tussen kort verblijf en lang verblijf, - meer coherentie nodig met andere EU beleidsterreinen (handel, toerisme, cultuur, onderwijs,..etc.) 7

8 Het 'Visapakket' Het voorstel tot herschikking Visumcode Belangrijkste elementen van het voorstel: -De administratieve lasten verlichten voor zowel visumaanvragers als consulaten door ten volle te profiteren van het Visum Informatie Systeem (VIS), -Duidelijk onderscheid maken tussen 'eerste aanvragers' en bekende aanvragers/regelmatige reizigers (dwz die al in VIS geregistreerd zijn), -Procedurele versoepelingen voor bekende aanvragers met een positief visumverleden, -Enkele facultatieve bepalingen worden verplichtend -Meer afgiftes van meervoudig inreisvisum met lange geldigheid, -Procedurele versoepelingen voor verwanten van EU-burgers, -Consulaire samenwerking versterken en bevorderen: verplichte representatie, -Tijdelijke afgifte van visa aan buitengrenzen tbv 'korte termijn toerisme' onder strikte voorwaarden. 8

9 Procedurele versoepelingen Verschijning in persoon Afname van vingerafdrukken BewijsstukkenAf te geven visum Eerste aanvrager, niet geregistreerd in het VIS JA Volledige lijst overeenkomstig alle toegangsvoorwaarden In beginsel visum voor eenmalige inreis maar met mogelijkheid van een meervoudig visum In het VIS geregistreerde (maar geen regelmatige) reiziger NEENEE (indien in de afgelopen 59 maanden vingerafdrukken zijn afgenomen) Volledige lijst overeenkomstig alle toegangsvoorwaarden Visum voor eenmalige inreis of meervoudig inreisvisum In het VIS geregistreerde reiziger die in de 12 voorafgaande maanden rechtmatig 2 visa heeft gebruikt NEE Alleen bewijs van reisdoel; een 'positief visumverleden is reden om te veronderstellen dat aan de toegangsvoorwaarden is voldaan Meervoudig inreisvisum voor 3 jaar In het VIS geregistreerde reiziger die rechtmatig een 3 jaar meervoudig inreisvisum heeft gebruikt NEE Alleen bewijs van reisdoelMeervoudig inreisvisum voor 5 jaar 9

10 Het 'Visapakket' Het voorstel tot herschikking Visumcode Nog enkele veranderingen uit het voorstel: - afschaffing van de verplichting tot 'verschijning in persoon' - aanvraag mogelijk tot 6 (nu 3) maanden voor geplande reis - afschaffing verplichte reisverzekering - maximumtermijn van 15 naar 10 dagen - vrijstelling visumleges < 18 jaar + huidige facultatieve vrijstellingen verplicht - betere informatie naar publiek: 'Schengen website' - versoepeling regels voor gebruik van externe dienstverleners - striktere regels voor gebruik transitvisa voor luchthavens 10

11 Het 'Visapakket' Het voorstel tot vaststelling van een rondreisvisum Voorziet in verblijf in Schengen voor langer dan 90/180 dagen Voor elke derdelander die in aanmerking komt voor kort noch lang verblijf maar een legitiem belang bij heeft langer dan 90 dagen in Schengen te verblijven in tenminste 2 lidstaten maar in totaal niet langer dan een jaar (bv rondreizende kunstenaars, pensionados, etc.) Max 90 dagen in een lidstaat 11

12 Het 'Visapakket' Het voorstel tot vaststelling van een rondreisvisum Toelatingsvoorwaarden ongewijzigd Grosso modo bepalingen van Visumcode van toepassing voor afgifte maar een aantal specifieke bepalingen m.n. wat betreft 'bewijsstukken': - langer dan 90 dagen in 2 of meer lidstaten - ziektekostenverzekering - voldoende middelen van bestaan voor de gehele verblijfsperiode 12

13 Conclusies Visapakket afspiegeling veranderde wereld Nieuwe doelstellingen toegevoegd aan gemeenschappelijk visumbeleid: bevorderen economische groei o.a. dmv toerisme Legaal reizen bevorderen/vereenvoudigen m.n. voor frequente en regelmatige reizigers terwijl veiligheid van buitengrenzen en Schengengebied gewaarborgd blijft. 5 Juni JBZ Raad presentatie van visapakket door Commissie. 13

14 LINK http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e- library/documents/policies/borders-and- visas/visa- policy/docs/report_a_smarter_visa_policy_for_ec onomic_growth_en.pdf http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e- library/documents/policies/borders-and- visas/visa- policy/docs/report_a_smarter_visa_policy_for_ec onomic_growth_en.pdf 14


Download ppt "EEN SLIMMER VISUMBELEID VOOR ECONOMISCHE GROEI 21 Mei 2014 Den Haag Technische briefing over het 'visapakket' voor de vaste commissie V&J 1."

Verwante presentaties


Ads door Google