De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Herinrichting Centraal Plateau voor de gemeente Nuth 20-1-2009 Inger Orbons Secretaris Landinrichtingscommissie projectleider DLG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Herinrichting Centraal Plateau voor de gemeente Nuth 20-1-2009 Inger Orbons Secretaris Landinrichtingscommissie projectleider DLG."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Herinrichting Centraal Plateau voor de gemeente Nuth 20-1-2009 Inger Orbons Secretaris Landinrichtingscommissie projectleider DLG

2 Indeling presentatie -Doelstellingen Landinrichtingsplan -Maatregelen landinrichtingsplan -Kosten -Grondverwerving Waar zijn de gemeenten nu bij betrokken Samenwerking en samenvatting Vragen

3 Gebied Centraal Plateau

4 Doelstelling Landinrichtingsplan Verbetering landbouw door: Ontsluiting Verkaveling Waterbeheersing

5 Doelstelling Landinrichtingsplan Verbetering landschap door: Lijnvormige beplanting Herstel landschapselementen Aanleg bos(-stroken) Aanleg hagen Bermbeplanting

6 Doelstelling Landinrichtingsplan Verbetering natuur door: uitruil en inrichting natuurgebieden

7 Doelstelling Landinrichtingsplan Verbetering waterbeheersing door: Herstel bronnen en beken Aanleg waterbuffers Aanleg meanderstroken

8 Doelstelling Landinrichtingsplan Verbetering recreatie door: Aanleg Voetpaden Aanleg Fietspaden Verfraaiing landschap

9 Maatregelen inrichtingsplan Ontsluiting –Actualiseren wegenlegger, gereed –Verbetering ca.9 km plattelandswegen, deels gereed –Aanleg bermbeplatingen ca. 128 km eenzijdig, in uitvoering (Nuth: 16 km) –Aanleg van 9 km wandel en fietsroutes, uitvoering bij de toedeling (Nuth: 3 km wandelpad verbeteren) –Aanleg van faunapassages voor dassen etc.,in uitvoering (Nuth: 5 tunnels)

10 Maatregelen inrichtingsplan Waterbeheersing –Vrij laten meanderen van beken, in uitvoering –Aanleg van ca. 50 regenwaterbuffers, ruim 41 zijn gereed –Verbeteren van de waterkwaliteit door herinrichting van beken, bronnen, bronzones en bronbeken, in uitvoering –Aanleg lijnvormige elementen voor bestrijding erosie, uitvoering bij de toedeling

11 Maatregelen inrichtingsplan Landschap en natuur –Aanleg van 50 ha bos en bosstroken, uitvoering bij de toedeling (nog ca. 25 ha invullen) –Lijnvormige beplantingen, uitvoering bij de toedeling –Aanleg hagen op particuliere gronden en overige beplantingen, uitvoering bij de toedeling –Aanleg van erfbeplantingen en kavelgrensbeplantingen, deels al in uitvoering –Aanleg Uitruil en inrichting 168 ha EHS, uitvoering bij de toedeling

12 Maatregelen inrichtingsplan Verkaveling –Herverkaveling gebied, in uitvoering –Verplaatsing van 5 boerderijen, 1 is verplaatst –Plan uitgebreid met de zogenaamde koopmansgelden, extensivering van de landbouw met bestrijding van de erosie. Ca. 10% van de beschikbare ruimte is aangevraagd.

13 Benodigde gronden voor de realisatie Middels korting en toewijzing van 1,8 % van de totale oppervlakte (ca. 100 ha) voor wegen, bermbeplantingen, waterlopen en buffers Via de toedeling, hiervoor heeft BBL ruim 300 ha grond verworven Deel van de inrichtingsmaatregelen wordt door particulieren op eigen grond uitgevoerd waarvoor in sommige situaties een vergoeding wordt betaald.

14 Herinrichting Centraal Plateau Bron: Rijksbijdragetoezegging 2005

15 Waar zijn de gemeenten nu bij betrokken Uitvoering Beek-Berm en Das Bezwarenbehandeling aanpassen toedeling/toewijzing Waardeverandering b.v. bouwwerken Uitvoering lijnvormige elementen, buffers, nieuwe natuur, recreatie, bos en bosstroken, verdichtingswegen en kavelaanvaardingswerken vergunningen eigendom beheer en onderhoud, bijdrage in de kosten

16

17 Planning 2008 uitvoering Beek Berm en Das afhandelen bezwaren plan van toedeling voorbereiden en start uitvoering overige inrichtingswerken start opstellen eind afrekening 2009 passeren ruilakte uitvoering /afronding inrichtingswerken verrekenen bijdragen/ gem. en anderen 2010 Ter inzage lijst geldelijke regeling 2011 afhandelen bezwaren lijst geldelijke regeling financiële afsluiting

18 Herinrichting Centraal Plateau Samenvattend –Gezamenlijk belang verfraaiing van buitengebied, versterking landbouwstructuur, verbetering recreatie, aanpak wateroverlast, aansluitend bij gemeentelijke beleidsdoelen. –Bijdrage gemeenten: Inhoudelijke bijdrage aan plan(uitwerking) en bezwarenbehandeling; Procedurele ondersteuning (vergunningen, bestemmingsplanwijziging grondonderzoek etc). Concrete bijdrage gemeenten aan inrichting –bermbeplanting; –Recreatieve voorzieningen; –Lijnvormige elementen.

19 Herinrichting Centraal Plateau Dank voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie Herinrichting Centraal Plateau voor de gemeente Nuth 20-1-2009 Inger Orbons Secretaris Landinrichtingscommissie projectleider DLG."

Verwante presentaties


Ads door Google