De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Prof. Dr. Lucas Meijs Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Hockeyvrijwilligerswerk en de nieuwe maatschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Prof. Dr. Lucas Meijs Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Hockeyvrijwilligerswerk en de nieuwe maatschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Prof. Dr. Lucas Meijs Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Hockeyvrijwilligerswerk en de nieuwe maatschappelijke uitdagingen @LucasMeijs

2 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, agenda De twee traditionele vrijwilligersmodellen Met vrijwilligers de nieuwe uitdagingen aangaan

3 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Drie doelstellingen Drie organisaties Drie ‘verenigingen’….

4 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Drie organisaties Drie ‘verenigingen’…. 3. Campaining -Willen wereld overtuigen van eigen gelijk -Iedere bijdrage is welkom, iedere gelover is er een maar -Dubbele uitsluiting -Veel minder aandacht voor organiseren -Realo’s versus fundi’s -Selectie: wat je gelooft Voorbeelden: actiegroepen, belangenbehartigers, etc.

5 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Drie organisaties Drie ‘verenigingen’…. 1.Mutual support / benefit -Gezamenlijke bindende eigenschap (hobby, ziekte, etc. -Samen activiteiten, samen organiseren -Frustratie over in-actieven -Hobby-energie -Selectie: Wat je bent of hebt Voorbeelden: sport, AA, postzegelverzamelaars, etc.

6 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Drie organisaties Drie ‘verenigingen’…. 2. Service Delivery -Externe klanten -Acceptatie voor werving, selectie, training -Acceptatie voor management (door anderen, b.v. beroepskrachten) -Selectie: Wat je kan Voorbeelden: AIDS-buddy, slachtofferhulp, tafeltje-dekje, Zonnebloem

7 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, 7 WAT WILT U ZIJN? Service deliveryMutual support Emotie van vrijwilligerswerk Onbetaalde arbeidActief lidmaatschap Flexibiliteit van aanpak Van taken naar leden Van leden naar taken/ opdrachten Consequenties van geen vrijwilligerswerk Leden betalen hogere contributie Lid wordt een ‘outcast’ Verplicht vrijwilligerswerk Zorgen dat alle leden tijd geven of hogere contributie betalen Zorgen dat er geen ‘free riders’ zijn, maar ook dat leden met een geldige reden om geen vrijwilligerswerk te doen beschermd worden Vrijwilligers manager Coördineren, plannen en roosteren Organiseren, onderhandelen en zorgt dat het ook leuk/plezierig blijft ‘Motto’Meer doen met minder vrijwilligers Hetzelfde doen met meer vrijwilligers (alle leden)

8 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Nieuwe uitdagingen…

9 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Van Landelijke Overheid naar Gemeente naar gemeenschappen….

10 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Toekomst - solidariteit in gemeenschappen Civil Society Gunsten/gemeenschappen Produceert diversiteit Private normen en waarden Markt Koopkracht Individuele transacties Individuele keuzes De huidige beweging is een ‘terug naar de toekomst’ van een Civil Society die past bij het Nederland van de komende eeuw: -Divers -Dynamisch -Gebaseerd op (lokale) gemeenschappen -Meer eigen verantwoordelijkheid en directe solidariteit -Ondernemender veel minder centrale sturing dus een kans voor gemeenschappen Overheid Beleid/grenzen Produceert homogeniteit Algemene normen en waarden In directe solidariteit geven burgers vrijwillig hun tijd of geld In directe solidariteit bepalen burgers zelf waaraan ze willen geven Bedrijven maatschappelijker CS ondernemender Terug naar de toekomst van de Civil Society Overheid: ‘zorgen dat’ & vangnet

11 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Gemeenschappen…. (tijdelijke) verzamelingen van burgers –(vager dan dit kan ik het niet maken) Verzuiling betekende soort meta- gemeenschap Individualisering betekent vooral fragmentatie van gemeenschappen waarvan we lid zijn –Let op, je kan maar in 1 gemeente wonen maar lid zijn van heel veel gemeenschappen

12 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Hockeyvereniging als gemeenschap Broedplaats voor vrijwillige energie Vindplaats voor vrijwillige energie

13 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, De nieuwe bronnen voor vrijwillige energie… Aanboren van energie InternExtern Inzetten van vrijwillige energie Internmutual support (bv sportvereniging) service delivery / campaigning ExternWerknemers- vrijwilligerswerk Service learning Maatschappelijke stage Laluz Cares PRESENT

14 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Koppelteken - vrijwilligerswerk Werknemers – vrijwilligerswerk* Maatschappelijke stage – vrijwilligerswerk* Service – learning* Family – volunteering Single – volunteering Voluntourism Employability – vrijwilligerswerk* Tegenprestatie – ‘vrijwilligerswerk’* * Is een derde partij erbij betrokken

15 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Pas op: moedermaffia

16 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Vrijwilligerswerk is een beloningsstructuur, geen functieomschrijving

17 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, De kwaliteit van de toekomst is aan (private) gemeenschappen, aan U om te zorgen dat hockey een effectieve gemeenschap is

18 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Bijlage…..

19 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Een mooi voorbeeld van extern werven extern plaatsen 7500 vrijwilligers

20 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Episodisch vrijwilligerswerk Eenmalig en op korte termijn Flexibel Persoonsgebonden thema’s Aantrekkelijk voor jongeren http://www.nldoet.nl

21 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Longitudinaal onderzoek: NLdoet (5 jaar) Doelstelling: wat zijn de effecten van NL DOET (episodisch vrijwillige energie) op: Klus-aanbiedende organisaties Deelnemers individuele vrijwilligers ‘derde’ organisaties zoals bedrijven die voor deelnemers in groepen zorgen & intermediairs Sociale cohesie & participatie in de samenleving Dataverzameling: panelstudie deelnemers (vrijwilligers) analyse aanmeldingsformulieren en evaluaties klus-aanbiedende organisaties; focusgroep met klus-aanbiedende organisaties; focusgroep met intermediairs

22 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Vooroordelen Bij sportverenigingen –Doen alleen de eigen leden vrijwilligerswerk –Is het vrijwilligerswerk erg traditioneel

23 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Ervaring met episodisch vrijwilligerswerk

24 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Doelen van sportverenigingen Gemiddeld 2.76 redenen om deel te nemen (overige organisatietypen hebben gemiddeld 3.19 redenen om deel te nemen)

25 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Typen aangeboden klussen Gemiddeld 2.39 aangeboden klussen (overige organisatietypen bieden gemiddeld 2.23 vrijwilligersactivteiten aan).

26 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Tevreden? Zeer zeker! Gemiddeld rapportcijfer: 8.0 90% van de sportverenigingen geeft aan van plan te zijn het jaar erop weer mee te willen doen!

27 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Lessen voor 1 dag klussen 1 urgentie en noodzaak –de organisatie kan dit niet zelf even doen –het gevoel dat de organisatie door anderen (lees en hoor de niet meer subsidiërende overheid) in de steek is gelaten –het dat de doelgroep dit verdient en zelf niet kan regelen.

28 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, 2 goede organisatie –koffie, thee en lunch –“No time to waste”. –Paradox: moet beetje pijn doet Maar moet wel te doen zijn –herkenning Lessen voor 1 dag klussen

29 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, 3 erkenning en waardering –pas op met teveel ‘spiegeltjes en kraaltjes’. –iemand van de organisatie legt uit verwoord wat er nu veranderd is, wat de waarde daarvan is voor de deelnemers van de organisatie, dat de inspanning van de vrijwilligers effect heeft Lessen voor 1 dag klussen

30 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs,

31 Hockey uitwerking? Sport en Zaken BDO Maatschappelijke stage Halt projecten?

32 MEMBERS ONLY, IT’S A PRIVATE PARTY: EPISODIC VOLUNTEERING WITHIN SPORT ASSOCIATIONS STEPHANIE A. MAAS MSC. LUCAS C. P. M. MEIJS PHD. JEFFREY L. BRUDNEY PHD. ACADEMY OF MANAGEMENT ANNUAL MEETING 2015: PAPER SESSION #1879

33 EPISODIC VOLUNTEERING Episodic volunteers are “those with flexible volunteering patterns who volunteer with an organization on an infrequent, occasional, or short-term basis” (Holmes & Smith, 2009:40) Episodic volunteers provide organizations with short-term involvement and give their time without an ongoing commitment, often in the form of self- contained and time-delimited projects (Weber, 2002). Episodic volunteering is likely the largest and fastest-growing type of volunteer involvement Episodic volunteering events are becoming more common; sport events, national days of service, park clean-ups and fundraising events.

34 MUTUAL SUPPORT VS. SERVICE DELIVERY Mutual support organizations Membership approach ““set out to encourage mutual support and assistance among their members, or to gain mutual advantage for them” (Meijs & Karr, 2004: 188) Volunteer selection based upon membership Only members or related to membership can volunteer Service delivery organizations Provide services to actual clients or customers Have the aim to deliver good services Customer oriented High levels of professionalism Volunteer recruitment takes place among the whole population Volunteer selection based upon competencies

35 RESEARCH QUESTIONS Tension between episodic volunteering in the form of national days of service and sport associations due to their membership approach. What kind of volunteer energy is evoked within sport associations within national days of service and how this differs from service delivery organizations? Research question: How do sport associations (i.e., mutual support organizations) avail one selves of episodic volunteering events and does this differ from service delivery organizations?

36 HYPOTHESES H1a: Sport associations enlist more internal volunteers within national episodic days of volunteering than service delivery organizations H1b: Sport associations enlist fewer external volunteers within national episodic days of volunteering than service delivery organizations. H2: Sport associations differ from service delivery organizations in recruitment methods to recruit episodic volunteers within national episodic days of volunteering. H3: Sport associations will achieve different results than service delivery organizations when participating in national episodic days of volunteering.

37 METHODOLOGY Research site: NLdoet: NLdoet is a two-day episodic volunteering event in the Netherlands –350.000 volunteers, 8.000 volunteer projects Many countries have similar “Volunteer Days” Survey administered to nonprofit organizations that participated in NLdoet in 2012, 2013, 2014 and 2015. –39 questions (i.e., nonprofit organization, nature, content and development of the offered episodic volunteering project, episodic volunteers involved, experience and satisfaction with participation) 15.576 unique response –1.584 sport associations –6.255 service delivery organizations (i.e., healthcare institutions, museums, petting zoos, playgrounds, welfare organizations and elementary schools).

38 Comparisons of Column Proportions a Organization type Sport associations Service delivery organization s (A)(B) How many of your own volunteers have participated in the, by the organization, offered episodic volunteering activity? 1 - 5 A 11 - 25 B 26 - 50 6 - 10 B None A More than 50 Results are based on two-sided tests with significance level,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion. a a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction. RESULTS HYPOTHESIS 1A -Hypothesis 1a: Sport associations enlist more internal volunteers within national episodic days of volunteering than service delivery organizations -Chi-Square =751,533, df = 5, p <.000 H1a accepted

39 Comparisons of Column Proportions a Organization type Sport associations Service delivery organization s (A)(B) How many of your own volunteers have participated in the, by the organization, offered episodic volunteering activity? 1 - 5 A 11 - 25 B 26 - 50 6 - 10 B None A More than 50 Results are based on two-sided tests with significance level,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion. a a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction. RESULTS HYPOTHESIS 1B Hypothesis 1b: Sport associations enlist fewer external volunteers within national episodic days of volunteering than service delivery organizations. Chi-Square = 598.735, df=6, p <.000 H1b accepted

40 Comparisons of Column Proportions a Organization type Sport associations Service delivery organization s (A)(B) How many of your own volunteers have participated in the, by the organization, offered episodic volunteering activity? 1 - 5 A 11 - 25 B 26 - 50 6 - 10 B None A More than 50 Results are based on two-sided tests with significance level,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion. a a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction. RESULTS HYPOTHESIS 2 Hypothesis 2: Sport associations differ from service delivery organizations in recruitment methods to recruit episodic volunteers within national episodic days of volunteering. Chi-Square = 356,795, df = 10, p <.000 H2 accepted

41 Comparisons of Column Proportions a Organization type Sport associations Service delivery organization s (A)(B) How many of your own volunteers have participated in the, by the organization, offered episodic volunteering activity? 1 - 5 A 11 - 25 B 26 - 50 6 - 10 B None A More than 50 Results are based on two-sided tests with significance level,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion. a a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction. RESULTS HYPOTHESIS 3 Hypothesis 3: Sport associations will achieve different results than service delivery organizations when participating in national episodic days of volunteering Chi-square = 626,549, df = 11, p <.000 H3 accepted

42 DISCUSSION Practical implications –mutual support organizations do not slavishly copy the episodic volunteering examples of service delivery organizations Further research –should focus more on episodic volunteering – and especially one-day events – within mutual support organizations This study showed some first interesting differences –Episodic volunteering within campaigning organizations? –Research on episodic volunteering is predominantly focused on the supply side of episodic volunteering, rather on the organization side How and why do NPOs deploy this type of volunteering?


Download ppt "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, Prof. Dr. Lucas Meijs Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Hockeyvrijwilligerswerk en de nieuwe maatschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google