De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V. ..

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V. .."— Transcript van de presentatie:

1 ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V. .

2 Studiemateriaal Cursus Zorg, hoofdstuk 5: Zorgbreed werken op klasniveau in de kleuterschool p. 75 Map: Procesgericht Kindvolgsysteem voor kleuters van Ferre Laevers + Boekje: Procesgericht Kindvolgsysteem voor kleuters van Ferre Laevers: Achtergrond en praktijksuggesties

3 Hfdst.5: Zorgbreed werken p 75

4 Begrippen op continuüm: Zorgbreedte Zorgverbreding
5.1 Begrippen op continuüm: Zorgbreedte Zorgverbreding Liggen in elkaars verlengde Eerst zo breed mogelijk, dan mogelijks breder voor sommige kinderen Zorgbreedte Zorgverbreding

5

6 5.1 Zorgbreed werken: Gewoonlijk worden zorginitiatieven verdeeld in twee verschillende groepen : Preventieve zorg : cursus p. 76 Planmatige zorg : cursus p. 87

7 Preventieve Zorg (fase 0)
5.2 Preventieve Zorg (fase 0) Focus van remediëring naar preventie Baco & Beroepsprofiel Functioneel geheel 1: de leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen Algemene preventieve aanpak Nascholing leerkrachten Vb. KVS 1.8/1.9/1.10 focus op planmatig werken

8 Preventieve Zorg Child at Risk? Wat zijn risicokinderen? P. 77
5.2.1 Preventieve Zorg Child at Risk? Wat zijn risicokinderen? P. 77 Alternatieve termen?

9 sociaal - economische factoren
5.2.1 Kindgebonden factoren sociaal - economische factoren (onder)scheiding beide factoren niet evident

10 Preventieve Zorg Child at Risk Preventieve aanpak
5.2.1 Preventieve Zorg Child at Risk Preventieve aanpak + beter voorkomen dan genezen + permanent bewaken kwaliteit + maximale zorgbrede werking

11 Hoe preventieve zorg in klas? Realisatie welbevinden & betrokkenheid
5.2.2 Hoe preventieve zorg in klas? Realisatie welbevinden & betrokkenheid Basis voor exploreren, experimenteren, …voortgaande ontwikkeling Door: Adaptief onderwijs EGO Centrum Ervaringsgericht Onderwijs OGO Focus: zone naaste ontwikkeling (Vygotsky)

12 Intermezzo Adaptief onderwijs 5.2.2
prof. Dr. Luc Stevens, in het Nederlandse onderwijs ingevoerd in Hij ontleende zijn ideeën aan een motivatiepsycholoog. Voldoet aan 3 basisbehoeften Relatie Veilig & welkom voelen Competentie Zichzelf als kundig ervaren Autonomie Zelfsturing leergedrag Meer info: “Een leerkracht die adaptief werkt stemt z’n gedrag af op deze basisbehoeften, dat geldt zowel voor pedagogisch optreden als voor didactisch en organisatorisch handelen.”

13 5. Aandacht taalvaardigheid
5.2.2 Preventieve Zorg 5 wijzen tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen p. 79 en verder 1. Relatie KL- Kleuter 2. Samenwerking ouders 3. Begeleidingsstijl KL 4. Speelleeromgeving 5. Aandacht taalvaardigheid Werk dit concreet uit. Zoek voorbeelden uit je eigen stagepraktijk. Maak een webschema.

14 Preventieve Zorg 5 wijzen tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen
5.2.2 Preventieve Zorg 5 wijzen tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen Relatie Kl – kleuter Postitieve sfeer Positieve feedback (cfr. o.m. beschrijvende) Kansen tot zelfsturing Succeservaringen Relatie elk kind Respect thuiscultuur Gevaar self-fulfilling prophecy: “De verklaring voor zwakkere prestaties in scholen met een hogere concentratie van allochtone en kansarme leerlingen is dat de leerkrachten er minder verwachten van hun leerlingen.” Intercultureel onderwijs Noodzaak aan kennis culturen – diverse perspectieven

15 Samenwerking ouders 5.2.2 Ouderparticipatie & -betrokkenheid
ouders als eerste verantwoordelijken (grondwet) Ouders als ervaringsdeskundigen Uitgangspunt: ouders zijn wel betrokken Drempels Houding lkr. t.a.v. ouderbetrokkenheid: invloed resultaten lln. Functioneel geheel 6 BaCo en BP

16 3. Begeleidingsstijl KL 5.2. Noor aan sturing
Welbevinden – bevrijdingsprocessen Coach/mentor - begeleiden Authentieke leeromgeving Vb. Shaping Meespelen Inschatten niveaus ontwikkeling

17 Speelleeromgeving Nood aan modeling 5.2.2
Eerste stap KVS na klasscreening Milieu Activiteiten Interactie 10 actiepunten EGO Preventieve algemene maatregelen Nood aan modeling

18 5.2.2

19 5.3. Planmatige Zorg p.87 Geen intuïtief gegeven, maar systematisch en consequent Stappenplan Iteratief proces (herhalend) Vb: Van der Ley


Download ppt "ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V. .."

Verwante presentaties


Ads door Google