De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V...  Cursus Zorg, hoofdstuk 5: Zorgbreed werken op klasniveau in de kleuterschool p. 75  Map: Procesgericht Kindvolgsysteem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V...  Cursus Zorg, hoofdstuk 5: Zorgbreed werken op klasniveau in de kleuterschool p. 75  Map: Procesgericht Kindvolgsysteem."— Transcript van de presentatie:

1 ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V..

2  Cursus Zorg, hoofdstuk 5: Zorgbreed werken op klasniveau in de kleuterschool p. 75  Map: Procesgericht Kindvolgsysteem voor kleuters van Ferre Laevers +  Boekje: Procesgericht Kindvolgsysteem voor kleuters van Ferre Laevers: Achtergrond en praktijksuggesties 2 Studiemateriaal

3 3 Hfdst.5: Zorgbreed werken p 75

4 5.1  Begrippen op continuüm: 1.Zorgbreedte 2.Zorgverbreding  Liggen in elkaars verlengde  Eerst zo breed mogelijk, dan mogelijks breder voor sommige kinderen 4

5 5

6 5.1 Zorgbreed werken: Gewoonlijk worden zorginitiatieven verdeeld in twee verschillende groepen :  Preventieve zorg : cursus p. 76  Planmatige zorg : cursus p. 87 6

7 5.2 Preventieve Zorg (fase 0)  Focus van remediëring naar preventie  Baco & Beroepsprofiel  Functioneel geheel 1: de leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen  Algemene preventieve aanpak  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docum ent.asp?docid=13952 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docum ent.asp?docid=13952  Nascholing leerkrachten  Vb. KVS  1.8/1.9/1.10  focus op planmatig werken 7

8 5.2.1 Preventieve Zorg  Child at Risk?  Wat zijn risicokinderen? P. 77  Alternatieve termen? 8

9 5.2.1  Kindgebonden factoren  sociaal - economische factoren  (onder)scheiding beide factoren niet evident 9

10 5.2.1 Preventieve Zorg Child at Risk  Preventieve aanpak + beter voorkomen dan genezen + permanent bewaken kwaliteit + maximale zorgbrede werking 10

11 5.2.2 Hoe preventieve zorg in klas? Realisatie welbevinden & betrokkenheid Basis voor exploreren, experimenteren, …voortgaande ontwikkeling Door: 1.Adaptief onderwijs 2.EGO  Centrum Ervaringsgericht Onderwijs 3.OGO  Focus: zone naaste ontwikkeling (Vygotsky) http://www.cego.be/ 11

12 5.2.2 Intermezzo Adaptief onderwijs  prof. Dr. Luc Stevens, in het Nederlandse onderwijs ingevoerd in 1994. Hij ontleende zijn ideeën aan een motivatiepsycholoog.  Voldoet aan 3 basisbehoeften 1.Relatie  Veilig & welkom voelen 2.Competentie  Zichzelf als kundig ervaren 3.Autonomie  Zelfsturing leergedrag  Meer info:  http://www.vorsite.nl/content/bestanden/blok_2004_01.pdf http://www.vorsite.nl/content/bestanden/blok_2004_01.pdf “ Een leerkracht die adaptief werkt stemt z’n gedrag af op deze basisbehoeften, dat geldt zowel voor pedagogisch optreden als voor didactisch en organisatorisch handelen.” 12

13 5.2.2 Preventieve Zorg 5 wijzen tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen p. 79 en verder  1. Relatie KL- Kleuter  2. Samenwerking ouders  3. Begeleidingsstijl KL  4. Speelleeromgeving  5. Aandacht taalvaardigheid Werk dit concreet uit. Zoek voorbeelden uit je eigen stagepraktijk. Maak een webschema. 13

14 5.2.2 Preventieve Zorg 5 wijzen tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen 1.Relatie Kl – kleuter  Postitieve sfeer  Positieve feedback (cfr. o.m. beschrijvende)  Kansen tot zelfsturing  Succeservaringen  Relatie elk kind  Respect thuiscultuur  Gevaar self-fulfilling prophecy: “De verklaring voor zwakkere prestaties in scholen met een hogere concentratie van allochtone en kansarme leerlingen is dat de leerkrachten er minder verwachten van hun leerlingen.”  Intercultureel onderwijs  Noodzaak aan kennis culturen – diverse perspectieven 14

15 5.2.2 2.Samenwerking ouders  Ouderparticipatie & -betrokkenheid  ouders als eerste verantwoordelijken (grondwet)  Ouders als ervaringsdeskundigen  Uitgangspunt: ouders zijn wel betrokken  Drempels  Houding lkr. t.a.v. ouderbetrokkenheid: invloed resultaten lln.  Functioneel geheel 6 BaCo en BP 15

16 5.2. 3. Begeleidingsstijl KL  Noor aan sturing  Welbevinden – bevrijdingsprocessen  Coach/mentor - begeleiden  Authentieke leeromgeving  Vb. Shaping  Meespelen  Inschatten niveaus ontwikkeling 16

17 5.2.2 4.Speelleeromgeving  Eerste stap KVS na klasscreening 1.Milieu 2.Activiteiten 3.Interactie  10 actiepunten EGO  Preventieve algemene maatregelen  Nood aan modeling 17

18 5.2.2 18

19 5.3. Planmatige Zorg p.87  Geen intuïtief gegeven, maar systematisch en consequent  Stappenplan  Iteratief proces (herhalend)  Vb: Van der Ley 19


Download ppt "ZORG Kindvolgsysteem De Clercq V...  Cursus Zorg, hoofdstuk 5: Zorgbreed werken op klasniveau in de kleuterschool p. 75  Map: Procesgericht Kindvolgsysteem."

Verwante presentaties


Ads door Google